Trường Hợp Nào Phải đổi Sổ đỏ?

Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ tháng 3

Trường hợp nào được cấp đổi sổ đỏ?

Nhiều bạn đọc đang băn khoăn về việc cấp đổi sổ đỏ nhà đất như: Trường hợp nào nên cấp đổi sổ đỏ? Đổi sổ đỏ như thế nào? HoaTieu.vn xin giải đáp câu hỏi trên qua bài viết dưới đây. Chúng tôi mời bạn đến một tư vấn.

1. Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ Đó là ngôn ngữ hàng ngày của người dân để gọi giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. pháp luật không quy định. Để thuận tiện cho bạn đọc, trong nhiều bài báo thường dùng từ “Sổ đỏ” thay cho tên gọi của Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp cấp đổi Sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 76 Quyết định 43/2014/NĐ-CP thì các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, bẩn, rách nát, hư hỏng;
 • Do thực hiện đo đạc để dồn điền, đổi thửa, xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ hoặc tên của vợ hoặc chồng thì phải cấp đổi Giấy chứng nhận. họ, tên vợ, họ, tên chồng.

Trường hợp nào được cấp đổi sổ đỏ?

3. Các thắc mắc khác liên quan đến cấp, sửa đổi Sổ đỏ

Anh Đinh Nam (TP.HCM) nhận chuyển nhượng nhà, đã có giấy tờ nhà. Các trang đề nghị cấp giấy chứng nhận đã được cập nhật biến động về quyền sử dụng đất.

Tham Khảo Thêm:  Code Liên Minh Nhẫn Giả Mới Nhất

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, ông làm đơn đến Quận 12 để cập nhật biến động quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận nhưng được trả lời là phải cấp đổi Giấy chứng nhận mới vì Trang 4 (trang 4). quyền sử dụng đất) diện tích đã hết. Trang ứng dụng vẫn còn đó, nhưng các quy tắc mới chưa được cập nhật trên trang này. Anh Nam hỏi có đúng như vậy không.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi này như sau.

Theo quy định tại Khoản 4 Điểm a Điều 95 Luật Đất đai thì việc đăng ký biến động được thực hiện trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp hoặc đăng ký nhưng có sự thay đổi về người sử dụng đất hoặc chủ sử dụng đất. . đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho và tài sản gắn liền với đất; cầm cố, đầu tư vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo Điều 17 Khoản 2 Khoản i Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa Armenia quy định về Giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất , nhà cửa, tài sản; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và thửa đất khác, trang 4 của phần trích dẫn còn thiếu dòng trống, nếu có thay đổi thì ghi vào trường hợp đăng ký biến động; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Theo quy định trên thì quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên thửa đất không thuộc trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp nếu để trống dòng xác nhận thay đổi thì giấy chứng nhận; cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 30/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 40/2010/TT-BGTVT về điều tiết đảm bảo giao thông và chống va trôi đường thủy nội địa

Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3/2017.

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân vi phạm Luật Đất đai, định cư trên địa bàn trước ngày 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ.

Có hiệu lực từ ngày 03/03, Nghị định 01/2017/NĐ-CP cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong 05 trường hợp sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và sử dụng đất bền vững trong các trường hợp sau đây:

 • Sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng không thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, không giới hạn trong xây dựng đường bộ và không có mục đích sử dụng. Sử dụng cho trụ sở làm việc, trụ sở sự nghiệp và các công trình công cộng khác
 • Sử dụng đất lấn, chiếm theo phương án thu hồi của UBND tỉnh nhưng được Ban quản lý rừng cho là giao khoán hoặc đất lấn, chiếm nay sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở và không tuân thủ Quy chế quản lý rừng. Chương trình bảo tồn và phát triển rừng
 • Lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên đất chưa sử dụng nhưng đã có nhà ở và sử dụng đất bền vững trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

2. Giao đất trái thẩm quyền

 • Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản đối với thửa đất và nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất đã được cấp trái thẩm quyền cho đương sự trước ngày 01/7/2004 thì thửa đất không bị tranh chấp theo quy hoạch mà đúng thời hạn; Cho dù giấy chứng nhận được cấp có hoặc không có nhà, giấy chứng nhận được tính đến và các nghĩa vụ tài chính phải được đáp ứng.

3. Diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

 • Văn phòng đăng ký đất đai duyệt đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, nộp, cập nhật Giấy chứng nhận. chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai đối với toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, cấp Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để chuyển vụ việc cho UBND cấp xã.
Tham Khảo Thêm:  Đáp án Cuộc Thi Cải Cách Hành Chính Sóc Trăng 2023

4. Đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu kinh doanh với các mục đích sử dụng đất khác nhau;

 • Trường hợp nhà chung cư kết hợp làm văn phòng, dịch vụ, thương mại thì theo yêu cầu của chủ đầu tư và đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với nhà chung cư. Cấp đất cho một hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, công trình dịch vụ, thương mại thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

5. Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa chuyển quyền sử dụng đất

 • Trường hợp sử dụng đất theo nhóm, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước ngày 01 tháng 01 năm 2008, đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trước ngày 01 tháng 01 năm 2008. 1/7/2014. Cơ quan tiếp nhận quyền sử dụng đất không được yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp văn bản, giấy tờ thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trên đây là ý kiến ​​cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như Thủ tục cấp đổi sổ đỏ 2021, Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Trang Trí đầu Báo Tường Ngày 26-3

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  STT Tâm Trạng – STT Tâm Trạng Buồn

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *