Tổng Hợp Các Loại Phụ Cấp Của Công Chức Viên Chức Mới Nhất

Chi tiết các loại phụ cấp của cán bộ công chức viên chức

HoaTieu.vn xin gửi đến các bạn độc giả bảng tổng hợp các loại phụ cấp của cán bộ, công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Đến năm 2021, một số loại phụ cấp sẽ tiếp tục được áp dụng, một số phụ cấp sẽ bị bãi bỏ hoặc gộp chung lại. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Phụ cấp cán bộ, công viên chức, quân đội công an từ 2021

Từ năm 2021, có thể sẽ có nhiều thay đổi về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là việc có 5 bảng lương mới dành cho các đối tượng này. Không chỉ vậy, các khoản phụ cấp cũng sẽ có nhiều thay đổi.

1. Phụ cấp thâm niên vượt khung

Áp dụng đối với một số đối tượng đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh. Mức phụ cấp bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng. Tùy vị trí cụ thể, từ năm thứ ba hoặc năm thứ tư trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên vượt khung vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

Lưu ý: Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 06 tháng tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định. Trường hợp bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định.

– Các đối tượng sau đây được hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%:

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Thanh tra viên cao cấp

Thanh tra viên chính

Thanh tra viên

Kế toán viên cao cấp

Kế toán viên chính

Kế toán viên

Kiểm tra viên cao cấp thuế

Kiểm tra viên chính thuế

Kiểm tra viên thuế

Kiểm lâm viên chính

Kiểm lâm viên

Kiểm soát viên chính đê điều

Kiểm soát viên đê điều

Kiểm toán viên cao cấp

Kiểm toán viên chính

Kiểm toán viên

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Kiểm soát viên chính ngân hàng

Kiểm soát viên ngân hàng

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

Kiểm soát viên chính thị trường

Kiểm soát viên thị trường

Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật

Kiểm dịch viên chính động – thực vật

Kiểm dịch viên động – thực vật

Kiểm soát viên cao cấp thuế

Kiểm soát viên chính thuế

Kiểm soát viên thuế

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

Kiểm tra viên chính hải quan

Kiểm tra viên hải quan

Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

Chấp hành viên trung cấp (THA dân sự)

Chấp hành viên sơ cấp (THA dân sự)

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thư ký thi hành án (dân sự)

Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thẩm kế viên cao cấp

Thẩm kế viên chính

Thẩm kế viên

Tuyên truyền viên chính

Công chứng viên

Kỹ thuật viên bảo quản

Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động

Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động

Hộ sinh chính

Hộ sinh cao đẳng

Hộ sinh

Họa sĩ cao cấp

Họa sĩ chính

Họa sĩ

Đạo diễn cao cấp

Đạo diễn chính

Đạo diễn

Huấn luyện viên cao cấp

Huấn luyện viên chính

Huấn luyện viên

Âm thanh viên cao cấp

Âm thanh viên chính

Âm thanh viên

Thống kê viên cao cấp

Thống kê viên chính

Thống kê viên

Dân số viên chính

Dân số viên

Dân số viên cao đẳng

Trắc địa bản đồ viên chính

Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

Trắc địa bản đồ viên

Trợ giúp viên pháp lý chính

Trợ giúp viên pháp lý

Y tế công cộng chính

Y tế công cộng

Dựng phim viên cao cấp

Dựng phim viên chính

Kiến trúc sư cao cấp

Kiến trúc sư chính

Kiến trúc sư

Kỹ thuật viên chính y

Kỹ thuật viên cao đẳng y

Kỹ thuật viên y

Kỹ sư cao cấp

Kỹ sư chính

Kỹ sư

Nghiên cứu viên cao cấp

Nghiên cứu viên chính

Nghiên cứu viên

Giám định viên cao cấp

Giám định viên chính

Giám định viên

Định chuẩn viên cao cấp

Định chuẩn viên chính

Định chuẩn viên

Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

Điều tra viên tài nguyên môi trường

Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn

Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

Dự báo viên chính khí tượng thủy văn

Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn

Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn

Dự báo viên khí tượng thủy văn

Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

Quan trắc viên tài nguyên môi trường

Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

Phát thanh viên chính

Phát thanh viên cao cấp

Phát thanh viên (*)

Lưu trữ viên cao cấp

Lưu trữ viên chính

Lưu trữ viên

Bác sĩ cao cấp

Bác sĩ chính

Bác sĩ

Dược sĩ cao cấp

Dược sĩ chính

Dược sĩ

Điều dưỡng cao đẳng

Điều dưỡng chính

Điều dưỡng

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên cao cấp

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên chính

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên

Quay phim viên cao cấp

Quay phim viên chính

Quay phim viên

Phóng viên – Bình luận viên cao cấp

Phóng viên – Bình luận viên chính

Phóng viên – Bình luận viên

Diễn viên hạng I

Diễn viên hạng II

Địa chính viên

Địa chính viên cao đẳng

Địa chính viên chính

Thư viện viên cao cấp

Thư viện viên chính

Thư viện viên

Bảo tàng viên cao cấp

Bảo tàng viên chính

Bảo tàng viên

Thư mục viên cao cấp

Thư mục viên chính

Thư mục viên

Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật – thú y

Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật – thú y

Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

Dự báo viên chính bảo vệ thực vật

Dự báo viên bảo vệ thực vật

Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

Chẩn đoán viên bệnh động vật

Công tác xã hội viên cao đẳng

Công tác xã hội viên

Công tác xã hội viên chính

Phương pháp viên chính

Phương pháp viên cao cấp

Phương pháp viên

Giáo sư – Giảng viên cao cấp

Phó giáo sư – Giảng viên chính

Giảng viên

Giáo viên trung học cao cấp

Giáo viên trung học (1)

Giáo viên trung học cơ sở chính Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)

Giáo viên tiểu học cao cấp

Giáo viên mầm non cao cấp

Chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND

Hướng dẫn viên chính

Quân nhân chuyên nghiệp (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) thuộc QĐNDVN.

Các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng

Các chức danh thuộc chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, VKS.

Các đối tượng sau đây hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch. Từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

Cán sự

Họa sỹ trung cấp

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

Kế toán viên trung cấp

Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

Kỹ thuật viên

Kiểm thu viên thuế

Thư viện viên trung cấp

Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng)

Hướng dẫn viên (ngành văn hóa – thông tin)

Giáo viên tiểu học

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

Tuyên truyền viên

Y sĩ

Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật

Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

Dân số viên trung cấp

Kiểm lâm viên trung cấp

Nhân viên công tác xã hội

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Kiểm soát viên trung cấp đê điều

Công tác xã hội viên sơ cấp

Trắc địa bản đồ viên trung cấp

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

Chức danh nhân viên nhà xác

Địa chính viên trung cấp

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

Lái xe cơ quan

Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

Thống kê viên trung cấp

Nhân viên kỹ thuật

Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn

Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nhân viên đánh máy

Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn

Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

Nhân viên phục vụ

Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

Kiểm tra viên trung cấp thuế

Nhân viên hải quan

Điều dưỡng sơ cấp

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

Kiểm lâm viên sơ cấp

Hộ sinh sơ cấp

Thủ kho bảo quản

Thủ kho bảo quản nhóm I

Thủ kho bảo quản nhóm II

Kỹ thuật viên sơ cấp y

Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

Bảo vệ, tuần tra canh gác

Hộ lý

Kiểm ngân viên

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

Dược tá

Giáo viên mầm non (3)

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

Kỹ thuật viên dược

Điều dưỡng trung cấp

Nhân viên thuế

Dân số viên sơ cấp

Hộ sinh trung cấp

Kế toán viên sơ cấp

Chức danh Y công

Kỹ thuật viên trung cấp y

Lưu trữ viên trung cấp

Kỹ thuật viên đánh máy

Dược sĩ trung cấp

Kỹ thuật viên lưu trữ

Nhân viên bảo vệ

Kỹ thuật viên chính dược

Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

Nhân viên văn thư

Dựng phim viên

Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

Diễn viên hạng III

Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

– Áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm. Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

– Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng 01 mức phụ cấp.

3. Phụ cấp khu vực:

– Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

– Phụ cấp gồm 07 mức so với mức lương cơ sở. Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì. Chi tiết như sau:

Đối tượng

Mức hưởng (7 mức)

Ghi chú

Các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu

0.1 x mức lương cơ sở

0.2 x mức lương cơ sở

0.3 x mức lương cơ sở

0.4 x mức lương cơ sở

0.5 x mức lương cơ sở

0.7 x mức lương cơ sở

1.0 x mức lương cơ sở

Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

4. Phụ cấp đặc biệt

– Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

– Phụ cấp gồm 03 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

– Từ năm 2021, sau khi thực hiện đề án cải cách tiền lương sẽ gộp phụ cấp này với phụ cấp thu hút (Mục 5) thành phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Phụ cấp thu hút

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.
Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp từ 3-5 năm.

– Từ năm 2021 sẽ gộp phụ cấp này với phụ cấp đặc biệt (Mục 4) thành phụ cấp công tác.

6. Phụ cấp lưu động

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Phụ cấp gồm 3 mức:

+ 0,2 x mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở)

+ 0,4 x mức lương tối thiểu chung(mức lương cơ sở)

+ 0,6 x mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở)

– Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

Phụ cấp gồm 4 mức:

+ 0.1 x mức lương cơ sở

+ 0.2 x mức lương cơ sở

+ 0.3 x mức lương cơ sở

+ 0.4 x mức lương cơ sở

– Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp ưu đãi theo nghề (Mục 9) và phụ cấp trách nhiệm theo nghề (Mục 10) thành phụ cấp theo nghề.

8. Phụ cấp thâm niên nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

– Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND.

– Sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND.

– Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

– Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

– 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

– Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Ghi chú: Từ năm 2021, bãi bỏ loại phụ cấp này (trừ quân đội, công an, cơ yếu)

9. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

Gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ghi chú: Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp trách nhiệm theo nghề (Mục 10) và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Mục 7) thành phụ cấp theo nghề

10. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp.

– Gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

– Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định này thì không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại mục 9 nêu trên.

Ghi chú: Từ năm 2021, gộp phụ cấp này với phụ cấp ưu đãi theo nghề (Mục 9) và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (Mục 7) thành phụ cấp theo nghề

11. Phụ cấp trách nhiệm công việc

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

Gồm 3 mức:

– 0.1 x mức lương cơ sở

– 0.2 x mức lương cơ sở

– 0.3 x mức lương cơ sở

Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Gồm 4 mức:

– 0.1 x mức lương cơ sở

– 0.2 x mức lương cơ sở

– 0.3 x mức lương cơ sở

– 0.5 x mức lương cơ sở

Ghi chú: Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau khi thực hiện đề án cải cách chính sách tiền lương vào năm 2021.

12. Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

Đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu nhưng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

Gồm 2 mức: 30% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ghi chú: Loại phụ cấp này vẫn được tiếp tục áp dụng sau năm 2021.

13. Phụ cấp công vụ

Đối tượng hưởng

Mức hưởng

– Cán bộ

– Công chức (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập)

– Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

– Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội (không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập)

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân

– Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu

25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Ghi chú:
– Từ năm 2021, sẽ bãi bỏ phụ cấp công vụ.

Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ.

Ngoài 13 loại phụ cấp cơ bản nêu trên còn có một số loại phụ cấp khác như: phụ cấp đặc thù theo ngành, phụ cấp đặc thù quân binh chủng đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) (tiếp tục áp dụng sau năm 2021); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (đối với các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị), phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính chị – xã hội (sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021).

Tham khảo thêm:

Tham Khảo Thêm:  Nguồn Gốc Tết Trung Thu 2023

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tội Phạm Là Gì? Các Tội Phạm Cụ Thể Trong Luật…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Hóa đơn Bán Hàng Qua điện Thoại, Qua Mạng, Fax

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *