Tờ Khai Tạm Nộp Thuế TNCN

Hoatieu.vn xin gửi Mẫu số. 08/KK-TNCN. Tờ khai thuế TNCN tạm tính đối với cá nhân tự kinh doanh theo 2013 tài chính.

Tờ khai tạm nộp thuế TNCN là tờ khai dành cho các đối tượng kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai. Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân thể hiện rõ kỳ tính thuế, năm tính thuế, họ tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ người nộp thuế, số điện thoại người nộp thuế, đại lý thuế ký hợp đồng, tờ khai thuế. .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP TẠM THỜI

(Dành cho đối tượng kinh doanh nộp thuế theo tờ khai)

[01] Kỳ tính thuế. [ ] Quý của năm…

– [ ] Từ tháng……/…….. từ tháng……/……..

Hình thức kê khai: + Tính riêng từng năm

+ Tính trong năm đầu tiên

(Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền thuê nhà, tiền thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu tiên: [03] bổ sung st:

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế.

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

[07] Huyện: ………………… [08] Khu vực/thành phố: ………………………………………………………………..

[09] Điện thoại: ……………………[10] Số fax: …………………………..[11] thư: ………………………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế.

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

[15] Huyện: …………………. [16] Khu vực/thành phố: ………………………………………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Số fax: …………………… [19] thư: ………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………….Ngày:…………..

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

Mẫu số 08/KK-TNCN.  Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Tôi cam đoan nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trước pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định Về Việc Thành Lập Tổ Công Tác Liên Ngành Xây Dựng Giá Các Loại Dịch Vụ Nhà Chung Cư

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Tên và họ: ………………………………
Chứng chỉ hành nghề số:…………………….

PHỤ NỮngày tháng năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc:

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)

(7) (8). Điền tên quận/huyện, bang/thành phố.

Mời bạn đọc và tham khảo phần kế toán thuế ở phần biểu mẫu.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Biên Bản Mở Gói, Mở Khóa để Cưỡng Chế Thi Hành…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Thời Hạn Bảo Hành Công Trình Xây Dựng

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *