Thông Tư Số 05/2011/TT-BXD – HoaTieu.vn

Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế và quy hoạch xây dựng

Thông tư 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công tác đo đạc và bản đồ địa hình phục vụ thiết kế và quy hoạch xây dựng.

HỆ THỐNG XÂY DỰNG
___________

Con số: 05:00/2011/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ:
Quy chế kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu công việc
Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch, thiết kế xây dựng
____________________

Căn cứ quyết định của Chính phủ số 17/2008/NĐ-KP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo quyết định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Theo quyết định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của chính phủ “Về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị”.

Căn cứ Quyết định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu các công trình đo đạc bản đồ phục vụ phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và thiết kế công trình (gọi tắt là quy hoạch và thiết kế xây dựng) như sau:

Tham Khảo Thêm:  Báo Cáo Kết Quả Hoạt động Kinh Doanh

Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc thẩm tra, đánh giá, nghiệm thu công tác đo đạc và lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 và 1/10000 được sử dụng cho quy hoạch và thiết kế xây dựng.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân dịch vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng có hoạt động kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa hình (sau đây gọi là đo đạc).

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động khảo sát, đo đạc và lập bản đồ địa hình trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Điều 2. Căn cứ, mục đích kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu

1. Việc kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu được thực hiện trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm thực hành, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật trắc địa và trắc địa của phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt công bố. cơ quan nhà nước. Do chủ đầu tư.

2. Mục đích kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu

a) Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế và bảo trì hồ sơ xây dựng;

Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 30/2018/TT-BTNMT Về Cung Cấp Thông Tin đối Với Trạm Khí Tượng Thủy Văn Chuyên Dùng

b) Phát hiện các sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện để nhanh chóng xử lý, loại bỏ nhằm đảm bảo chất lượng bản đồ địa hình;

c) xác nhận chất lượng và phạm vi nghiên cứu đã hoàn thành;

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Thực hiện quản lý chất lượng nghiên cứu bao gồm lập, phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu, phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán; tổ chức theo dõi, đánh giá, nghiệm thu kết quả. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện các công việc nêu trên thì thuê tư vấn có đủ năng lực pháp luật để thực hiện các công việc này;

b) Lựa chọn nhà thầu khảo sát có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật; bố trí, tổ chức nhân sự có chuyên môn phù hợp để kiểm tra năng lực của nhà thầu và chủ nhiệm khảo sát;

c) Ký hợp đồng với bên nhận thầu, giao nhiệm vụ khảo sát, đo đạc và bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu, tạo điều kiện để bên nhận thầu thi công công trình; tổ chức kiểm tra, kiểm soát; giải quyết các tồn tại (nếu có) trong quá trình Nhà thầu khảo sát; thanh toán đầy đủ kinh phí cho Nhà thầu trên cơ sở phạm vi thực hiện được nghiệm thu;

Tham Khảo Thêm:  Viết đoạn Văn Cảm Nhận Về 7 Câu Thơ đầu Trong Bài Đồng Chí

d) Đình chỉ thi công xây dựng công trình, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng đã ký kết khi Nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát, đo đạc đã được phê duyệt;

đ) Chịu trách nhiệm về chất lượng các thông tin, tài liệu liên quan đến nghiên cứu cung cấp cho Nhà thầu;

e) tổ chức lưu trữ hồ sơ nghiên cứu và đo lường;

g) Khi nhận được đề xuất khảo sát bổ sung, nếu được chấp thuận, Chủ đầu tư bổ sung nhiệm vụ và ký hợp đồng với Nhà thầu khảo sát khối lượng kết quả.

2. Nhiệm vụ của Nhà thầu

a) Lập nhiệm vụ trắc địa, đo đạc theo yêu cầu của chủ đầu tư; chuẩn bị kế hoạch kỹ thuật và tính toán chi phí;

b) Thực hiện công việc nghiên cứu theo trình tự quy định trong giấy phép kinh doanh, trên cơ sở phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt và hợp đồng đã ký kết;

c) chỉ định một người có khả năng phù hợp làm người quản lý cuộc điều tra theo quy định của pháp luật. Bố trí đủ nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện nghiên cứu;

d) xem xét nội bộ kế hoạch kỹ thuật và kết quả nghiên cứu trước khi trình chủ đầu tư; chịu trách nhiệm về kết quả trước chủ đầu tư và trước pháp luật;

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  File Excel Tính Tiền điện Sinh Hoạt 2021

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 96/2015/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Doanh Nghiệp 2014

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *