Thông Tư 35/2019/TT-NHNN Hạch Toán Kế Toán Tài Sản Cố định Của Ngân Hàng Nhà Nước

Շրջաբերական թիվ 35/2019/TT-NHNN

Վիետնամի Պետական ​​բանկի 35/2019/TT-NHNN շրջաբերականը Վիետնամի Պետական ​​բանկի հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառման կանոնակարգերի վերաբերյալ:

Հիմնական միջոցները պետք է ունենան սկզբնական արժեքը 30 միլիոն VND կամ ավելի

2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Վիետնամի Պետական ​​բանկը հրապարակեց շրջաբերական 35/2019/TT-NHNN՝ Վիետնամի Պետական ​​բանկի հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառման կանոնակարգերի վերաբերյալ:

Համապատասխանաբար, նյութական հիմնական միջոցներ համարվող ակտիվները ֆիզիկական ձևով ակտիվներ են, որոնք օգտագործվում են Պետական ​​բանկի գործունեության համար: Անկախ կառուցվածքով կամ անբաժանելի համակարգ ունեցող ակտիվները հիմնական միջոցներ են, եթե դրանք ունեն 01 տարի և ավելի օգտակար ծառայության ժամկետ և ունեն 30 միլիոն VND կամ ավելի պատմական արժեք:

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներն այն ակտիվներն են, որոնք չունեն ֆիզիկական ձև, որոնցում Պետական ​​բանկը ներդրել է ակտիվի ստեղծման արժեքում կամ ձևավորվել է շահագործման ընթացքում, ունի մեկ տարի և ավելի օգտակար ծառայության ժամկետ, իսկ սկզբնական արժեքը՝ 30 միլիոն VND կամ: ավելին։ Վերոհիշյալ երկու չափանիշներին չհամապատասխանող ծախսերը ուղղակիորեն կամ աստիճանաբար հաշվառվում են Պետական ​​բանկի ծախսերին:

Հիմնական միջոցները պետք է դասակարգվեն, համարակալվեն և ունենան իրենց պիտակները, յուրաքանչյուր օբյեկտի մանրամասն հետևում հաշվառում իրականացնելիս: Հիմնական միջոցների տեսակների համար, որոնք անբաժանելի են ակտիվների համակարգից, այդ ակտիվների յուրաքանչյուր մասը պետք է դասակարգվի: Հիմնական միջոցների տեսակները հաշվառվելու են ինքնարժեքով, կուտակված մաշվածությամբ և մնացորդային արժեքով:

Շրջաբերականն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մարտի 1-ից։

Սույն շրջաբերականը անվավեր է ճանաչում 32/2008/QD-NHNN որոշումը:

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿ
ՎԻԵՏՆԱՄ
——-

ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անկախություն – Ազատություն – Երջանկություն
—————

Թիվ՝ 35/2019/TT-NHNN

Հանոյ, օր երեսուն առաջին ամիս տասներկուերորդ տարին

ՇՐՋԱՆԱԳՐԵՐ

ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՊԵՏԲԱՆԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ.

Համաձայն 2010 թվականի հունիսի 16-ի Վիետնամի Պետական ​​բանկի մասին օրենքի.

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 20.11.2015թ.

Համաձայն «Կառավարման մասին» օրենքիգաղափարօգտագործել գույքը գՀովանոցng Հունիսի 21, 2017;

Ղեկավարվելով վարչապետ Չ.Գ.-ի 24.01.2013թ.այսինքնՎիետնամի Պետական ​​բանկի ֆինանսական ռեժիմի վերաբերյալ կառավարություն.

մայիսի 24-ի թիվ 08/2013/QD-TTg որոշման համաձայն.ասիականհունվարի 2013-ի վարչապետ ՉայսինքնԿառավարությունը կիրառելի հաշվապահական ռեժիմի մասինօհես Վիետնամի Պետական ​​բանկի հետ;

Համաձայն Կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 16/2017/ND-CP որոշման, որը սահմանում է Վիետնամի Պետական ​​բանկի գործառույթները, խնդիրները, լիազորությունները և կազմակերպչական կառուցվածքը.

Ղեկավարվելով կառավարության 26.12.2017թ.ես շրջան առաջինօհ «Կառավարման մասին» օրենքի հոդվածները ֆիզիկականհանրային սեփականության օգտագործում;

Ֆինանսական հաշվառման վարչության տնօրենի առաջարկությամբ.

Վիետնամի Պետական ​​բանկի կառավարիչը հրապարակում է շրջաբերական հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալանվաճառելի Վիետնամի պետական ​​բանկի հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառում:

Գլուխ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հոդված 1. Շրջանակ

Սույն շրջաբերականը կարգավորում է Վիետնամի Պետական ​​Բանկի ստորաբաժանումներում հիմնական միջոցների (հիմնական միջոցների), գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառումը (այսուհետ՝ պետական ​​բանկ):

SBV համակարգով կապիտալ շինարարության ներդրումային աշխատանքների և դրամաշնորհային ծրագրերի (ծրագրի իրականացման ընթացքում) ակտիվների ձևավորման գործընթացի հաշվառումը չի մտնում սույն շրջաբերականի շրջանակում:

Հոդված 2. Կիրառման առարկաները

Դիմումի սուբյեկտներն են ֆինանսահաշվապահական վարչությունը, վարչարարության վարչությունը, փոխանակումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչությունը, թողարկող և գանձապետական ​​վարչությունը, վարչարարության ենթաբաժինը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթաբաժինը, թողարկող ենթաբաժինը և գանձապետարանը, բանկային գործը: Տեսչական և վերահսկման գործակալություն, ODA Միջազգային վարկային ծրագրերի կառավարման խորհուրդ, Պետական ​​բանկի մասնաճյուղեր նահանգներում և կենտրոնական կառավարվող քաղաքներում (այսուհետ՝ Պետբանկի մասնաճյուղեր նահանգներում և քաղաքներում), ստորաբաժանումներ, որոնք հաշվառում են իրականացնում Վիետնամի Պետական ​​բանկի հաշվապահական համակարգում ( այսուհետ՝ Վիետնամի Պետական ​​բանկի միավորներ):

Tham Khảo Thêm:  Trẻ Em Bị Covid Nên Làm Gì?

Պետական ​​բանկին առընթեր ոչ ձեռնարկատիրական ստորաբաժանումները չպետք է կիրառեն սույն շրջաբերականի հաշվապահական հաշվառման կանոնակարգերը, այլ միայն սույն շրջաբերականի հետ միասին տրված Հավելված 02-ի դրույթները:

Հոդված 3. Տերմինների մեկնաբանություն

1. «Հիմնական բանկային հաշվառում, բյուջետավորում և համակարգային ինտեգրում» համակարգը կառավարման և հաշվապահական հաշվառման նպատակով ուղարկելու, ստանալու, պահելու, ցուցադրելու, մշակում իրականացնելու համար ստեղծված համակարգ է Պետական ​​բանկի տնտեսական և ֆինանսական գործառնությունների հաշվառում, ներառյալ. Ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորման (ERP) ծրագրակազմ, Core Banking ծրագրակազմ (Temenos T24), գանձապետական ​​կառավարման ծրագրակազմ (CMO), արժեթղթերի դեպոզիտար ծրագրային արժեթղթեր (CSD), բաց շուկայի ծրագրակազմ (AOM) (այսուհետ՝ հաշվապահական ծրագրային համակարգ):

2. ERP ծրագրակազմը Վիետնամի Պետական ​​բանկի տնտեսական և ֆինանսական գործառնությունների կառավարման և հաշվառման համակարգն է, ներառյալ բիզնես ենթամոդուլները.

– Ledger Management Module (General Ledger), կրճատ՝ GL;

– Հիմնական միջոցների մոդուլ, կրճատ՝ FA;

– Կառավարման մոդուլ դեբիտորական պարտք, կրեդիտորական պարտք (Դեբիտորական պարտք, կրեդիտորական պարտք) կրճատ՝ AR, AP;

– Հաշվապահական գործիքների մոդուլ (Financial Accounting Hub), կրճատ՝ FAH;

– Բյուջեի կառավարման մոդուլ (Budgeting), կրճատ՝ BG:

3. Կենտրոնացված գնումների ստորաբաժանումն այն ստորաբաժանումն է, որը Պետական ​​բանկի ղեկավարի կողմից հանձնարարված է պետական ​​բանկի միավորների համար կենտրոնացված գնումներ իրականացնելու համար:

4. Ակտիվներ (հիմնական միջոցներ, գործիքներ, գործիքներ) գնել ցանկացող միավորները Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումներն են, որոնք ակտիվներ են ստանում կենտրոնացված գնումների միավորներից:

Հոդված 4. Հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառման ստանդարտների կանոնակարգ

1. Նյութական հիմնական միջոցների ճանաչման ստանդարտներ

Շոշափելի հիմնական միջոցները ֆիզիկական ձևով ակտիվներ են, որոնք օգտագործվում են SBV-ի գործունեության համար: Ակտիվներն ունեն անկախ կառուցվածք, կամ հանդիսանում են բազմաթիվ առանձին ակտիվի մասերի համակարգ, որոնք կապված են մեկ կամ մի քանի որոշակի գործառույթներ կատարելու համար, առանց որևէ մասի, ամբողջ համակարգը Համակարգը չի կարող շահագործվել, հիմնական ակտիվ է, եթե հետևյալ երկու չափանիշները. միաժամանակ բավարարված է.

ա) 01 (մեկ) տարի և ավելի օգտագործած ժամանակաշրջան.

բ) 30,000,000 VND (երեսուն միլիոն VND) կամ ավելի գնահատված ակտիվների սկզբնական արժեքը:

2. Ոչ նյութական հիմնական միջոցների ճանաչման ստանդարտներ

Ոչ նյութական հիմնական միջոցները ֆիզիկական ձև չունեցող ակտիվներն են, որոնցում Պետական ​​բանկը ներդրել է ակտիվների ստեղծման ծախսերում կամ ձևավորվել է գործառնության ընթացքում՝ միաժամանակ բավարարելով սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված երկու չափանիշները՝ առանց նյութական հիմնական միջոցների ձևավորման:

Այն ծախսերը, որոնք միաժամանակ չեն բավարարում սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված երկու չափանիշներին, ուղղակիորեն հաշվառվում կամ ամորտիզացվում են ՍԲՎ-ի ծախսերին:

3. Ձայնագրող գործիքների և գործիքների ստանդարտներ

Գործիքները և պարագաները աշխատանքային նյութեր են, որոնք չեն համապատասխանում հիմնական միջոցներ ճանաչվելու չափանիշներին, բազմիցս մասնակցել են Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումների գործունեությանը և դասակարգված են Պետական ​​բանկի ակտիվների կառավարման կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան:

4. Նյութերի հավատարմագրման ստանդարտ

Tham Khảo Thêm:  Tác Dụng Trị Ho Của Tắc Chưng Mật Ong

Նյութերը պետական ​​բանկի գործունեության համար օգտագործվող աշխատանքային առարկաներ են, որոնք դասակարգված չեն որպես գործիքներ և գործիքներ, որոնք դասակարգված են Պետական ​​բանկի ակտիվների կառավարման կանոնակարգի դրույթներին համապատասխան:

Հոդված 5. Հաշվապահական մոնիտորինգի և հաշվառման սկզբունքները

1. Հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հետագծման սկզբունքները

ա) Բոլոր ակտիվները, որոնք հանդիսանում են հիմնական միջոցներ, գործիքներ, գործիքներ և նյութեր, պետք է արտացոլվեն, ամբողջությամբ և համակարգված կերպով վերահսկվեն ԱՖ մոդուլում:

բ) Հիմնական միջոցների համար.

(i) Յուրաքանչյուր հիմնական միջոց պետք է դասակարգվի, համարակալվի և ունենա իր սեփական քարտը, որը մանրամասնորեն հետևվում է ըստ հիմնական միջոցների գրանցման յուրաքանչյուր օբյեկտի: Երբ առկա է արդիականացում, ընդլայնում կամ վերանորոգում, յուրաքանչյուր հիմնական միջոցի համար պետք է մոնիտորինգ իրականացվի:

(ii) Հիմնական միջոցների ներմուծման ժամանակ հիմնական միջոցների դեպքը մի համակարգ է, որը բաղկացած է բազմաթիվ առանձին ակտիվի մասերից, որոնք միմյանց հետ կապված են, որտեղ յուրաքանչյուր բաղադրիչ մաս ունի ամորտիզացիայի տարբեր ժամանակ, և եթե որոշակի մասը բացակայում է, բայց ամբողջ համակարգը դեռ կարող է գործել: իր հիմնական գործառույթը, SBV միավորը պետք է դասակարգի ըստ այդ ակտիվի յուրաքանչյուր մասի, այդ ակտիվի յուրաքանչյուր մասը, եթե երկուսն էլ միաժամանակ բավարարում են հիմնական միջոցների ճանաչման երկու չափանիշները, համարվում են որպես անկախ նյութական հիմնական միջոց:

(iii) Յուրաքանչյուր հիմնական միջոց պետք է հաշվառվի ինքնարժեքով, կուտակված մաշվածությամբ և մնացորդային արժեքով հաշվապահական հաշվառման գրքերում.

Հիմնական միջոցների հաշվապահական հաշվառման մնացորդային արժեքը = Հիմնական միջոցների սկզբնական արժեքը – Հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն
(iv) Այն հիմնական միջոցների համար, որոնք չեն օգտագործվում, սպասում են լուծարմանը, բայց ամբողջությամբ չեն մաշվել, Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումը պետք է վերահսկի և պահպանի դրանք՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի և մաշվածության ենթարկի սույն շրջաբերականին համապատասխան։

գ) գործիքների և գործիքների համար.

Բոլոր գործիքներն ու գործիքները պետք է մանրամասնորեն հետևվեն՝ ըստ յուրաքանչյուր տեսակի, յուրաքանչյուր օգտագործման օբյեկտի: Գործիքներին և գործիքներին հետևելու ժամանակը սկսվում է գնման պահից մինչև լուծարումը, անկախ այն բանից, արդյոք այդպիսի գործիքներն ու գործիքները հատկացրել են իրենց արժեքը, թե ոչ:

դ) նյութերի համար.

Պահեստում առկա բոլոր նյութերը պետք է մանրամասնորեն հետևվեն ըստ նյութի տեսակի՝ ըստ քանակի, յուրաքանչյուր ներմուծման, արտահանման և քանակի միավորի գնի, գույքագրման մեջ նշված մեթոդով:

դդ) Յուրաքանչյուր տարվա վերջում ստորաբաժանումը պետք է իրականացնի հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի գույքագրում: Ավելորդության կամ թերության դեպքում պետք է արձանագրություն կազմեն, գտնեն պատճառը և միջոցներ ձեռնարկեն դրանց լուծման համար։

2. Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներ

ա) Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումներում հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի մոնիտորինգը և հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական հաշվառման ծրագրային համակարգով.

բ) Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումները հաշվապահական հաշվառման ծրագրային համակարգում իրենց հաշվառումն իրականացնում են ՍԲՎ-ի հաշվապահական հաշվառման ծրագրային համակարգի շահագործման ձեռնարկի համաձայն:

գ) Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումներում հիմնական միջոցների, գործիքների, գործիքների և նյութերի հաշվառման գործընթացին մասնակցող անդամները պետք է պահպանեն վերը նշված հաշվապահական վաուչերների ռոտացիայի, վերահսկման, համաձայնեցման և հավաքագրման կանոնակարգերը Պետական ​​բանկի հաշվապահական ծրագրային համակարգ.

Հոդված 6. Հիմնական միջոցների մաշվածության կանոնակարգը

1. Հիմնական միջոցների մաշվածության սկզբունքը

Tham Khảo Thêm:  Cách Chat Zalo Web Với Chat Zalo Me

ա) Պետական ​​բանկի հիմնական միջոցներն ամորտիզացվում են ձեռնարկությունների համար ֆինանսների նախարարության կանոնակարգերի համաձայն.

բ) Բոլոր առկա հիմնական միջոցները պետք է մաշված լինեն, բացառությամբ հետևյալ հիմնական միջոցների.

(i) Հիմնական միջոցներն ամբողջությամբ մաշված են, բայց դեռ օգտագործվում են կազմակերպության գործունեության մեջ.

(ii) ամորտիզացված հիմնական միջոցների կորուստ, որոնք դեռ չեն սպառվել.

(iii) Հիմնական միջոցներ, որոնք ամբողջությամբ չեն մաշվել, բայց վնասվել են և չեն կարող օգտագործվել.

(iv) այլ հիմնական միջոցներ, որոնք կառավարվում են կազմակերպության կողմից, բայց ոչ կազմակերպության սեփականության ներքո (բացառությամբ ֆինանսական վարձակալության հիմնական միջոցների).

(v) Կադրերին, պետական ​​ծառայողներին և պետական ​​բանկի աշխատողներին սպասարկող սոցիալական գործունեության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցները (բացառությամբ կադրերին սպասարկող հիմնական միջոցների, քաղաքացիական ծառայողների և աշխատողների, ինչպիսիք են հերթափոխի միջև մոթելները, միջին հերթափոխի ճաշարանը, փոխելու տունը, զուգարանը, ավտոտնակը, Պետական ​​բանկի կողմից ներդրված և կառուցված բուժզննման և բուժման համար նախատեսված սենյակ կամ բժշկական կայան.

(vi) Ոչ նյութական հիմնական միջոցները հողօգտագործման իրավունքներն են այն դեպքերի համար, երբ հողօգտագործման իրավունքների արժեքը պետք է որոշվի գույքի արժեքի մեջ հաշվարկելու համար, որը նշված է դեկտեմբերի 26/05 N 151/2017/ND-CP որոշման 100-րդ հոդվածում: «Հանրային սեփականության կառավարման և օգտագործման մասին» օրենքի մի շարք հոդվածներ (այսուհետ՝ 151/2017/ՆԴ-ՔՊ որոշում) Կառավարության 2017թ.

գ) Հիմնական միջոցների նվազեցումը կամ մաշվածության դադարեցումը կատարվում է հիմնական միջոցի ավելացման կամ նվազման օրվանից:

2. Հիմնական միջոցների մաշվածության մեթոդ

ա) Պետական ​​բանկի հիմնական միջոցները մաշվում են գծային մեթոդով հետևյալ կերպ.

(i) որոշել հիմնական միջոցի մաշվածության միջին տարեկան դրույքաչափը` բաժանելով հիմնական ակտիվի պատմական արժեքը հիմնական ակտիվի տարիների մաշվածության ժամանակաշրջանի վրա.

(ii) Հիմնական միջոցների մաշվածության ամսական դրույքաչափը հաշվարկվում է որպես միջին տարեկան մաշվածության դրույքաչափ՝ բաժանված 12 ամիսների վրա: Հիմնական միջոցի մաշվածության ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա մաշվածության դրույքաչափը որոշվում է որպես հիմնական միջոցի պատմական արժեքի և կուտակված մաշվածության միջև եղած տարբերություն մինչև այդ հիմնական միջոցի ամորտիզացիոն ժամանակաշրջանի վերջին ամսվան նախորդող ամիսը:

բ) Հիմնական ակտիվի մաշվածության ժամանակաշրջանի կամ պատմական արժեքի փոփոխման դեպքում SBV միավորները պետք է վերորոշեն փոփոխության պահին հիմնական ակտիվի միջին մաշվածության դրույքաչափը՝ հաշվի առնելով փոփոխությունից հետո մնացորդային արժեքը հաշվապահական հաշվառման հաշվառման վրա: բաժանել (:) վերասահմանված ամորտիզացիոն ժամանակաշրջանի կամ մնացյալ ամորտիզացիոն ժամանակի վրա (որոշվում է որպես մաշվածության ժամանակի տարբերություն՝ համաձայն սույն շրջաբերականի հետ թողարկված թիվ 02 շրջաբերականի Հավելված 01-ի, Հավելված 02-ի դրույթների կամ մաշվածության ժամկետի. վերագնահատված` հանած (-) հիմնական միջոցի մաշվածության ժամանակը:

3. Հիմնական միջոցների մաշվածության ժամկետի որոշում

ա) Նոր (չօգտագործված) հիմնական միջոցների համար Պետական ​​բանկի ստորաբաժանումները պետք է հիմնվեն սույն շրջաբերականի հետ միասին տրված Հավելված 01-ում և 02-ում նշված հիմնական միջոցների մաշվածության ժամանակի վրա՝ որոշելու հիմնական միջոցների մաշվածության ժամանակը: .

բ) Օգտագործված հիմնական միջոցների համար հիմնական միջոցների մաշվածության ժամկետը որոշվում է հետևյալ կերպ.

………………………….

Խնդրում ենք օգտագործել ներբեռնված ֆայլը՝ 35/2019/TT-NHNN շրջաբերականի բովանդակության մասին ավելի շատ մանրամասներ իմանալու համար։

Բանկային գործունեության ոլորտում այս իրավական փաստաթուղթը թարմացվել և տեղադրվել է HoaTieu.vn-ի կողմից, խնդրում ենք օգտագործել ներբեռնված ֆայլը՝ որպես օգտագործման փաստաթուղթ պահելու համար:

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Bảng Ngọc Và Cách Lên đồ Lee Sin đi Rừng, Top…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Hiện Thanh Thước Kẻ Ruler Trong Word 2010, 2013…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *