Thông Tư 32/2019/TT-BYT Sửa đổi Thông Tư Về Quản Lý Mỹ Phẩm

Thông tư 32/2019/TT-BYT

Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 4 Khoản 4 và Phụ lục N 01-MP 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quản lý mỹ phẩm.

Bộ Y tế thay đổi thành phần hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã công bố Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và Phụ lục N của Thông tư 06/2011/TT-BYT 01-MP quy định về mỹ phẩm.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 32/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16:00 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 2011 PHỤ LỤC 4 ĐIỀU 4 SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG SỐ 01-MP TIỀN TỆ N 06/2011/TT-BYT 2011

Được sự hướng dẫn của quyết định số 75/2017/NĐ-KP ngày 20/06/2017 của Chính phủ, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ.ĐúngThời kỳ và cấu trúclái xe vị trí Bộ Y tế;

theo quyết định số 69/20Đầu tiênNghị định số 8/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết hàng loạtCác điều khoản của Luật “Quản lý ngoại thương”.

Thực hiện hợp đồng ĐỎQuan hệ đối tác siêu việt toàn diện và tiên tiếnChâu Átôi Bình Dương (CPTPP)ý tưởng 08/03/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý tôi:y học ý

Bộ Y Tếkhông phải để bán Công bố thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Khoản 4 và Phụ lục tôi:uh 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Điều 1. Khoản 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm (sau đây gọi là số 06/2011 viết tắt là 06/2011) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Thông tư dạng hình tròn;

Tham Khảo Thêm:  Cách Nhập Mã Giới Thiệu TapTap Nhận 150.000đ Dễ Dàng 2023

Sửa đổi, hoàn thiện Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BYT như sau:

“4. Giấy chứng nhận bán hàng tự do (CFS).

a) Đối với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không thuộc TPP, CFS phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– CFS do nước xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm vào Việt Nam cấp là bản gốc, còn hiệu lực. Trường hợp CFS không quy định thời hạn thì phải được cấp trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp.

– CFS được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– CFS tối thiểu phải có các thông tin quy định tại Điều 36 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 10 Khoản 3 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật . về quản lý ngoại thương.

b) Trường hợp tờ khai công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ nước thành viên CPTPP (nước thành viên CPTPP là quốc gia, vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt đã phê chuẩn và có hiệu lực Hiệp định CPTPP) thì không có CFS; »

Điều 2:. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Phụ lục N 01-MP ban hành kèm theo Thông tư N 06/2011/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Convert Inches To Cm Converter, Conversion Inches To Centimeters, Inch To Cm

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

(a) Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước thành viên CPTPP nộp vào Việt Nam sau ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực (ngày 14 tháng 01 năm 2019) thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

b) Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nộp theo mẫu quy định tại Thông tư N 01-MP N 06/2011/TT-BYT nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thực hiện theo Thông tư số 06. /2011/TT-BYT, trừ trường hợp cơ sở bắt buộc phải thực hiện theo quy định của thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Điều 5. Nhiệm vụ thi hành

1. Cục trưởng Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng cơ quan Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cục thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. người chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị góp ý về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược – Bộ Y tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội). thảo luận và quy định.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các ban đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ (Văn phòng Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo).
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (chỉ đạo thực hiện);
– Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
– Sở Y tế các vùng, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Các Vụ, Cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, Bộ phận quản lý (05 bản).

CT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ:
PHÓ:
Trương Quốc Cường

Tham Khảo Thêm:  Học Sinh Bị F0 Có được Hưởng Bảo Hiểm Thân Thể Không?

Trong tài liệu có đính kèm biểu mẫu, vui lòng sử dụng tệp đã tải xuống để xem nội dung của biểu mẫu.

Văn bản pháp luật về chăm sóc sức khỏe này đã được HoaTieu.vn cập nhật và tải lên, các bạn vui lòng sử dụng file đã tải về để lưu làm tài liệu tham khảo.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách Nhập Mã Giới Thiệu TapTap Nhận 150.000đ Dễ Dàng 2023

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 05/2021/TT-TTCP Quy Trình Xử Lý đơn Khiếu Nại, đơn Tố Cáo,…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *