Thông Tư 32/2017/TT-BCT – Hướng Dẫn Luật Hóa Chất Và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

«Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի և 113/2017/ND-CP հրամանագրի ուղեցույցներ

Շրջաբերական 32/2017/TT-BCT – Քիմիական նյութերի մասին օրենքի ուղեցույցներ

Արդյունաբերության և առևտրի նախարարը հրապարակել է 32/2017/TT-BCT շրջաբերականը, որը մանրամասնում և ուղղորդում է «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի մի շարք հոդվածների և ՀՀ նախարարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 113/2017/ND-CP հրամանի կատարումը: Արդյունաբերություն և առևտուր Կառավարությունը մանրամասնում և ուղղորդում է «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի մի շարք հոդվածների կիրարկումը:

Շրջաբերական 32/2017/TT-BCT

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
———

ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անկախություն – Ազատություն – Երջանկություն
—————

Թիվ՝ 32/2017/TT-BCT

Հանոյ, 28 դեկտեմբերի, 2017թ

ՇՐՋԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՈՐՈՇ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՇԽԱՏ ՄԱՍՆԱՇԽԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԾԻ ԿՈՂՄԻՑ 2017թ.

Համաձայն 2007 թվականի նոյեմբերի 21-ի «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի.

Համաձայն Կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 98/2017/ՆԴ-ՔՊ որոշման, որը սահմանում է արդյունաբերության և առևտրի նախարարության գործառույթները, խնդիրները, լիազորությունները և կազմակերպչական կառուցվածքը.

Համաձայն Կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 113/2017/ՆԴ-ՔՊ որոշման, որը մանրամասնում և ուղղորդում է «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի մի շարք հոդվածների կատարումը.

Կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 43/2017/ND-CP որոշման համաձայն՝ ապրանքների պիտակների մասին.

Քիմիական վարչության տնօրենի առաջարկությամբ.

Արդյունաբերության և առևտրի նախարարը հրապարակում է «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի մի շարք հոդվածների և Կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 113/2017/ՆԴ-ԿՊ որոշման մի շարք հոդվածների կիրարկումը մանրամասնող և կատարման ընթացքը մանրամասնող շրջաբերական. «Քիմիական նյութերի մասին» օրենքի մի շարք հոդվածներ.

Հոդված 1. Կարգավորման շրջանակը և կիրառման առարկաները

1. Այս շրջաբերականը ուղեցույց է իրականացումը և հատուկ կանոնակարգերը.

ա) Արդյունաբերական հատվածում քիմիական կառավարման վարչական ընթացակարգերի իրականացման պատասխանատվություն.

բ) Ձևաթղթերի տեսակները համապատասխան կազմակերպությունների և անհատների համար՝ արդյունաբերության մեջ պայմանական արտադրության և առևտրի համար խնդրանքի և գնահատման, տրամադրման, վերաշնորհման, տրամադրման և ճշգրտման վկայագրերի պատրաստման գործընթացում. հատված; Արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման և ներմուծման լիցենզիա. Արդյունաբերական ոլորտում արտադրությունից և բիզնեսից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիա. կազմում է հայտերի դոսյե և գնահատում և հաստատում է արդյունաբերության ոլորտում քիմիական միջադեպերի կանխարգելման և արձագանքման ծրագրերը. թունավոր քիմիական նյութերի առքուվաճառքի հսկիչ թերթիկի ձև. Քիմիական գործողություններում հաշվետվության ձևեր.

գ) մշակում է արդյունաբերության ոլորտում քիմիական միջադեպերի կանխարգելման և դրանց արձագանքման ծրագրեր և միջոցառումներ.

դ) քիմիական նյութերի դասակարգում և պիտակավորում.

դդ) պատրաստել քիմիական անվտանգության թերթիկ.

ե) հայտարարագրել ներմուծվող քիմիական նյութերը.

է) Արդյունաբերության և առևտրի քիմիական կառավարման վերաբերյալ հաշվետվությունների ռեժիմ.

2. Սույն շրջաբերականը տարածվում է քիմիական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների և անհատների վրա. Վիետնամի Սոցիալիստական ​​Հանրապետության տարածքում քիմիական գործունեության մեջ ներգրավված կազմակերպություններ և անհատներ.

Հոդված 2. Տերմինների մեկնաբանություն

Tham Khảo Thêm:  Cách Xoá Dữ Liệu ứng Dụng Trên IPhone đơn Giản, Nhanh Chóng Nhất

առաջին. Քիմիական պիտակ գրություններ, տպագրություններ, գծագրեր, բառերի պատճեններ, գծագրեր, պատկերներ, որոնք սոսնձված, տպագրված, կցված, ձուլված, փորագրված, փորագրված են ուղղակիորեն քիմիական նյութերի, քիմիական նյութերի առևտրային փաթեթավորման կամ քիմիական նյութերի վրա: քիմիական նյութին կցված այլ նյութեր, կոմերցիոն փաթեթավորում.

2. Քիմիական պիտակավորում նշանակում է քիմիական նյութերի վերաբերյալ հիմնական և անհրաժեշտ բովանդակության ցուցադրում քիմիական պիտակների վրա, որպեսզի սպառողները ճանաչեն և օգտագործեն որպես ընտրության, սպառման և օգտագործման հիմք. արտադրողների և առևտրականների համար՝ տեղեկացնեն և խթանեն իրենց քիմիական նյութերը, իսկ իշխանությունները ստուգումներ և հսկողություն իրականացնեն։

3. Քիմիական նյութի բնօրինակ պիտակը պիտակ է, որն առաջին անգամ ցուցադրվում է քիմիական արտադրող կազմակերպության կամ անհատի կողմից, որը կցված է քիմիական նյութին կամ դրա առևտրային փաթեթավորմանը:

4. Լրացուցիչ պիտակներ նշանակում է պիտակ, որը ցույց է տալիս պարտադիր բովանդակություն, որը թարգմանված է քիմիական նյութի բնօրինակ պիտակից օտար լեզվով վիետնամերեն և լրացվում է պարտադիր բովանդակությամբ վիետնամերենով, վիետնամական օրենքի դրույթների համաձայն:

5. Քիմիական նյութերի կոմերցիոն փաթեթավորում քիմիական նյութեր պարունակող փաթեթավորում է, որը շրջանառվում է քիմիական նյութերով և բաղկացած է երկու տեսակից.

ա) ուղղակի փաթեթավորումն այն փաթեթավորումն է, որը պարունակում է քիմիա, անմիջական շփում քիմիական նյութերի հետ, բլոկ ձևավորելով կամ քիմիական նյութի տեսքով պարուրվելով.

բ) Արտաքին փաթեթավորումը փաթեթ է, որն օգտագործվում է մեկ կամ մի քանի քիմիական միավորներ ուղղակի փաթեթավորմամբ փաթեթավորելու համար:

6. Արտադրման ամսաթիվը Քիմիական կամ քիմիական նյութերի խմբաքանակի կատարելագործման վերջնական փուլի ավարտի ժամանակացույցն է:

7. Քիմիական նյութերի գործողության ժամկետը քիմիական նյութին կամ քիմիական նյութերի խմբաքանակին հատկացված օգտագործման ժամանակն է, որից հետո քիմիական նյութն այլևս չի պահպանում իր բոլոր բնորոշ հատկությունները և որակը: Քիմիական նյութերի պահպանման ժամկետն արտահայտվում է որպես արտադրության ամսաթվից մինչև պիտանելիության ժամկետը ընկած ժամանակահատվածը կամ արտահայտված ժամկետանց օրերով, ամիսներով և տարիներով: Այն դեպքում, երբ պիտանելիության ժամկետը ցույց է տալիս միայն ամիսը և տարին, ապա պիտանելիության ժամկետը հաշվվում է մինչև պիտանելիության ամսվա վերջին օրը:

9. Քիմիական շրջանառություն նշանակում է քիմիական նյութերի ցուցադրման, առաջխաղացման, փոխադրման և պահպանման գործողություններ քիմիական ապրանքների առևտրի ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ քիմիական նյութերը սահմանային դարպասներից պահեստներ ներմուծող կազմակերպությունների կամ անհատների կողմից քիմիական փոխադրվում են:

Հոդված 3. Արդյունաբերական ոլորտում քիմիական կառավարման վարչական ընթացակարգերի իրականացում

1. Արդյունաբերական ոլորտում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասության վկայականի տրամադրում, վերաթողարկում, ճշգրտում և չեղարկում.

ա) Քիմիական նյութեր արտադրող կազմակերպությունների և անհատների համար գավառների արդյունաբերության և առևտրի վարչությունները և կենտրոնական կառավարվող քաղաքները, որտեղ գտնվում են արտադրական օբյեկտները, այն գործակալություններն են, որոնք ստանում են փաստաթղթերը, թողարկում, վերաթողարկում, դրամաշնորհների ճշգրտում և հավաքագրման վճարներ։ Արդյունաբերական ոլորտում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության իրավասության վկայագիր.

Tham Khảo Thêm:  Mẹ Chồng Thử Tài, Con Dâu Ra Tay Rán đậu Vàng Giòn, Không Dính Chảo Nhờ Tuyệt Chiêu Giấu Kỹ

բ) Քիմիական նյութերով առևտուր անող կազմակերպությունների և անհատների համար. Գավառների և կենտրոնական կառավարվող քաղաքների արդյունաբերության և առևտրի վարչություններ որտեղ գտնվում է կազմակերպության կամ անհատի գլխամասային գրասենյակը այն գործակալությունն է, որը ստանում է դոսյեներ, թողարկում, վերաթողարկում, դրամաշնորհներ ճշգրտման համար և հետ է կանչում արդյունաբերական ոլորտում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի առևտրի իրավասության վկայականը:

Այն դեպքում, երբ քիմիական առևտրով զբաղվող կազմակերպությունը կամ անհատը քիմիական պահեստ ունի մեկ այլ վայրում, Արդյունաբերության և առևտրի ծառայությունը, որը տալիս է քիմիական ապրանքների առևտրի իրավասության վկայականը, պատասխանատու է քիմիական ապրանքների առևտրի վկայականի համար դիմումի ֆայլի պատճեն ուղարկելու համար: ֆիզիկական անձանց՝ արդյունաբերության և առևտրի դեպարտամենտից կարծիքներ ստանալու համար այն վայրում, որտեղ գտնվում է քիմիական պահեստը: Արդյունաբերության և առևտրի վարչությունը, որտեղ կազմակերպությունը կամ անհատը տեղակայում է պահեստը, պատասխանատու է պահեստի պայմանները ստուգելու և պահեստի պայմանների բավարարման վերաբերյալ գրավոր կարծիքներ տալու համար, ինչպես սահմանված է 113/2017/ND-CP հրամանագրով: ուղարկեք այն Արդյունաբերության և առևտրի վարչություն, որտեղ կազմակերպությունը կամ անհատը գտնվում է որպես վկայագրի տրամադրման հիմք: Արդյունաբերության և առևտրի վարչությունը, որը տալիս է քիմիական նյութերի առևտրի համար իրավասության վկայականը, տրամադրված վկայականն ուղարկում է Արդյունաբերության և առևտրի վարչություն այն տարածքում, որտեղ գտնվում է պահեստը՝ ստուգման և հսկողության համակարգման համար.

գ) Քիմիական նյութերով առևտուր անող կազմակերպությունների և անհատների համար, որոնք միաժամանակ արտադրում են պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիկատներ արդյունաբերական հատվածում, այն վայրում, որտեղ գտնվում են իրենց բիզնես գրասենյակները, կազմակերպությունը կամ անհատը պետք է ստեղծի 01 Հավաստագրի դիմումի մի շարք. Արդյունաբերական հատվածում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասությունը ներառում է սույն որոշման 10-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված փաստաթղթերը և փաստաթղթերը: Արդյունաբերություն և առևտուր որտեղ գտնվում է կազմակերպության կամ անհատի գլխամասային գրասենյակը.

2. Քիմիական նյութերի վարչությունը ստանում է դոսյեներ, թողարկում, վերաթողարկում, շնորհում, ճշգրտում, թարմացնում և ուժը կորցրած է ճանաչում արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման և ներմուծման լիցենզիան:

3. Քիմիական դեպարտամենտը կազմակերպություններից և անհատներից ստանում է քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի համար սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիայի դիմումը. կազմակերպել փաստաթղթերի գնահատում և ստուգել փաստացի պայմանները: Արդյունաբերության և առևտրի նախարարը լիազորում է Քիմիական դեպարտամենտի տնօրենին տրամադրել, վերաբաշխել, ճշգրտել և ուժը կորցրած ճանաչել արդյունաբերական հատվածում արտադրությունից և բիզնեսից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիաները:

Tham Khảo Thêm:  Công thức Thể tích hình Lập Phương & Cách tính đơn giản 2023

4. Քիմիական վարչությունը կազմակերպություններից կամ անհատներից ստանում է արդյունաբերական ոլորտում քիմիական միջադեպերի կանխարգելման և արձագանքման պլանի գնահատման և հաստատման դիմումը և ներկայացնում արդյունաբերության և առևտրի նախարարության ղեկավարությանը` Գնահատման խորհուրդ ստեղծելու համար: Որոշել, կազմակերպել գնահատումը և արդյունաբերության և առևտրի նախարարության ղեկավարությանը ներկայացնել արդյունաբերության ոլորտում քիմիական միջադեպերի կանխարգելման և արձագանքման պլանը քննարկման և հաստատման համար:

5. Քիմիական նյութերի վարչությունը քիմիական նյութեր հայտարարագրող կազմակերպություններից և անհատներից տեղեկատվություն է ստանում ազգային մի պատուհան պորտալի միջոցով, մշակում և իրականացնում է կանոնավոր ստուգումների և փորձաքննության պլան, պարբերաբար և անկանոն ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում ստուգում:

Հոդված 4. Ձևաթղթերի տրամադրում

1. Հավելված 1-ում հրապարակել արդյունաբերական ոլորտում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասության վկայականի դրամաշնորհի, վերաշնորհման կամ ճշգրտման հայտի ձևերը. Արդյունաբերական ոլորտում արտադրությունից և առևտուրից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիա.

ա) Ձև 01ա. արդյունաբերական հատվածում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասության վկայականի հայտի նմուշ.

բ) Ձև 01բ. Արդյունաբերական հատվածում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասության վկայականի վերաթողարկման հայտի նմուշ.

գ) Ձև 01գ. Արդյունաբերական հատվածում պայմանական արտադրության և առևտրի ենթակա քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի իրավասության վկայականի ճշգրտման գրավոր հարցման նմուշ.

դ) Ձև 01d. Արդյունաբերական ոլորտում արտադրությունից և բիզնեսից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիայի համար դիմումի նմուշ.

դդ) Ձև 01դ. Արդյունաբերական հատվածում արտադրությունից և բիզնեսից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիայի վերահանձնման գրավոր հայտի նմուշ.

ե) Ձև 01ե. Արդյունաբերական ոլորտում արտադրությունից և բիզնեսից սահմանափակված քիմիական նյութերի արտադրության և առևտրի լիցենզիայի ճշգրտում տրամադրելու համար հայտի նմուշ.

է) Ձև 01գ. Քիմիական արտադրության և առևտրի օբյեկտների սարքավորումների, տեխնիկայի, անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության սարքավորումների հայտարարագրի ձևը.

2. Հավելված 2-ում հրապարակել արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի տրամադրման, երկարաձգման, վերաշնորհման և ճշգրտման հայտի ձևերը.

ա) Ձև 02ա. Արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի հայտի նմուշ.

բ) Ձև 02բ. Արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի երկարաձգման հարցման ձև.

գ) Ձև 02գ. Արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման կամ ներմուծման լիցենզիայի վերահանձնման հայտի ձևը.

դ) Ձև 02դ. Արդյունաբերական պրեկուրսորների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի ճշգրտման հայտի ձև:

Տեքստի հատկությունները՝ Circular 32/2017/TT-BCT

Թիվ 32/2017/TT-BCT
Փաստաթղթի տեսակը Շրջաբերականներ
Ոլորտ, արդյունաբերություն Ռեսուրսներ – Շրջակա միջավայր
Որտեղ է թողարկվել Արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն
Ստորագրող Do Thang Hai
Թողարկման ամսաթիվը 28 դեկտեմբերի, 2017թ
Արդյունավետ ամսաթիվը

28 դեկտեմբերի, 2017թ

Ձեզ համար համապատասխան ֆայլը կարող եք ներբեռնել ստորև նշված հղումներից:

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tải Phân Phối Chương Trình Môn Lịch Sử Lớp 4, 5

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Các Lỗi Vi Phạm Giao Thông Có Thể Nộp Phạt Tại Chỗ Và…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *