Thông Tư 26/2015/TT-BTC Hướng Dẫn Về Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Quản Lý Thuế

Hướng dẫn mới về thuế GTGT, hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn mới về thuế giá trị gia tăng – Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế bằng Quyết định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ Thông tư 39/2014/TT- do Bộ Tài chính ban hành: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 26;

Mẫu đơn số 01-7/GTGT

Mẫu số 01-TCN

Thông báo nộp thuế NSNN số 02-TCN

Mẫu số BC01-AC Mẫu báo cáo cung cấp phần mềm hóa đơn tự in, hóa đơn

Thông báo xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp số TB01-AC

Thông báo phát hành hóa đơn số TB02-AC cho Cục thuế

Tờ khai thuế GTGT 01-GTGT

THÔNG TƯ
THUẾ GIÁ TRỊ VÀ QUẢN LÝ THUẾ HƯỚNG DẪN NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2015 NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THI HÀNH CHÍNH PHỦ CÓ SỰ THAY ĐỔI TRONG LUẬT. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư của Bộ Tài chính số 39/2014/TT-BTK ngày 31/3/2014 BÁN SẢN PHẨM, GIAO HÀNG DỊCH VỤ.

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-KP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế và quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế; phán quyết về thuế.

Căn cứ Quyết định số 215/2013/NĐ-KP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế.

Việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTK ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-KP loạt bài viết. 2014 quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật “Thuế giá trị gia tăng” ngày 18 tháng 12 của chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTK ngày 25 tháng 8 năm 2013) và RA Thông tư số 151/2014/TT-BTK ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“thứ nhất: Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng, thủy sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt, mua bán, nhập khẩu .

Tham Khảo Thêm:  Đơn đề Nghị Cấp Chứng Chỉ định Giá đất

Sản phẩm mới chế biến thường được làm sạch, sấy khô, tách vỏ, xay, tách vỏ, tách vỏ, tách hạt, bỏ cuống, băm nhỏ, ướp muối, đông lạnh, đông lạnh, bảo quản lạnh, bảo quản lưu huỳnh, bảo quản hóa chất để chống thối rữa, ngâm trong lưu huỳnh. dung dịch hoặc dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 2: Công ty “A” ký kết với Công ty “B” để chăn nuôi lợn, theo đó Công ty “B” hướng dẫn Công ty “A” con giống, thức ăn, thuốc thú y, Công ty “A” giao nhận và bán lợn sản phẩm cho công ty “B”. Sau đó là tiền công nuôi lợn nhận từ Công ty. Sản phẩm lợn do B và A cung cấp, bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty B bán lợn (cả con) hoặc thịt lợn tươi thì hàng hoá bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp Công ty B chế biến lợn thành các sản phẩm như xúc xích, thịt hun khói, dăm bông hoặc các sản phẩm chế biến khác thì hàng hoá bán ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định”.

2. Hoàn chỉnh Điều 4 với nội dung sau điểm 3a.

“3a. Phân bón là phân hữu cơ và phân vô cơ, như: phân lân, phân đạm (ura), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân lân, kali; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và động vật khác, bao gồm các sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, bã, bã bơ, bột cá, bột xương, bột tôm, thức ăn khác cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác; phụ gia (ví dụ: premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 và Khoản 2 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ “Về quản lý thức ăn chăn nuôi”. và Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tại Thông tư số 151/2014/TT-BTK ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, tại khoản 8 khoản 4 Điều 4, sửa lại như sau:

“a) Dịch vụ cho vay bao gồm các hình thức sau đây:

  • Tín dụng;
  • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;
  • Bảo lãnh ngân hàng;
  • Cho thuê tài chính;
  • Phát hành thẻ tín dụng.
Tham Khảo Thêm:  [HƯỚNG DẪN] Cách Làm Bắp Xào Ngon Chuẩn Vị Tại Nhà

Trường hợp tổ chức tín dụng thu các loại phí liên quan đến việc phát hành thẻ tín dụng, các khoản phí thu đối với khách hàng trong khuôn khổ quy trình dịch vụ cho vay (phí phát hành thẻ) theo quy định cho vay đối với khách hàng của tổ chức tín dụng, chẳng hạn như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả, cơ cấu lại nợ : , quản lý khoản vay và các khoản phí khác trong quá trình cấp khoản vay không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Phí giao dịch thẻ thông thường không nằm trong quy trình cho vay, chẳng hạn như phí khôi phục thẻ tín dụng, phí sao chép hóa đơn giao dịch, phí sử dụng thẻ, phí thông báo trộm cắp, mất thẻ tín dụng, phí hủy thẻ tín dụng, phí chuyển đổi thẻ tín dụng và các khoản phí khác. đến thuế GTGT.

– Bao thanh toán nội bộ; bao thanh toán quốc tế cho các ngân hàng được phép thanh toán quốc tế;

– bán tài sản thế chấp tín dụng của các tổ chức tín dụng hoặc cơ quan thi hành án hoặc bởi những người đi vay bán tài sản chứng khoán với sự cho phép của người cho vay để trả nợ các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, đặc biệt;

  • Tài sản bảo đảm của khoản vay đã bán là tài sản trong giao dịch cầm cố đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.
  • Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay phải tuân thủ các quy định của Luật giao dịch bảo đảm.

Nếu hết thời hạn trả nợ mà người cầm cố không có khả năng trả nợ thì có nghĩa vụ giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. thủ tục giao nhận chứng khoán theo quy định của pháp luật, không phải xuất hóa đơn GTGT.

Khi tổ chức tín dụng nhận chứng khoán để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tổ chức tín dụng ghi tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất, kinh doanh. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản trong quá trình kinh doanh, nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 149/2018/NĐ-CP - HoaTieu.vn

Ví dụ 3: 2015 Tháng 3, Công ty A là đơn vị kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương thức vay thế chấp dây chuyền, máy móc, thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B, thời hạn vay là 1 năm (kỳ hạn 1 năm). trả nợ: 31.03.2016). Đến ngày 31/3/2016, Công ty A không có khả năng trả nợ và phải giao tài sản cho Ngân hàng B. Công ty A không phải lập hóa đơn khi giao tài sản. Trường hợp Ngân hàng B bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bán không chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3a. Tháng 12/2014, doanh nghiệp “B” là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thế chấp nhà xưởng trên đất và quyền vay vốn tại ngân hàng thương mại, thời hạn vay 1 năm, trả dần. hạn chót là ngày 15/12/2016, ngân hàng “C” và doanh nghiệp “B” đăng ký giao dịch thế chấp với cơ quan có thẩm quyền (thế chấp nhà máy trên thửa đất và quyền sử dụng đất). Đến ngày 15/12/2016, Công ty B không có khả năng trả nợ, Ngân hàng Thương mại C có văn bản đồng ý giải chấp để Công ty B bán nhà xưởng trả nợ ngân hàng. Trường hợp doanh nghiệp “B” bán nhà xưởng để trả nợ ngân hàng thì không tính thuế GTGT đối với nhà xưởng bán ra.

– Dịch vụ thông tin tín dụng do các Vụ, Cục, tổ chức của Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng nhằm mục đích cấp tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.

Ví dụ 4: Đơn vị X là đơn vị của Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước ủy quyền thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng. Trong năm 2014, khi Công ty X ký thỏa thuận cung cấp thông tin tín dụng cho một số ngân hàng thương mại để phục vụ cho hoạt động cho vay và các hoạt động khác của ngân hàng thương mại thì thu nhập nhận được từ dịch vụ cung cấp thông tin cho vay phục vụ cho hoạt động cấp tín dụng không phải là chịu thuế GTGT; Dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho các hoạt động khác của ngân hàng thương mại không tuân thủ quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

– Các hình thức cho vay khác theo quy định của pháp luật.”

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách Gấp Con ếch Lớp 3, Hướng Dẫn Theo Sách Thủ…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Lỗi Vượt đèn Vàng 2023 Có Bị Phạt Không?

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *