Thông Tư 216/2016/TT-BTC Về Chế độ Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí Thi Hành án Dân Sự

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thi hành án

Thông tư 216/2016/TT-BTC – Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Thông tư số 216/2016/TT-BTK của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu phí thi hành án dân sự, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng. Thông tư này áp dụng đối với người, tổ chức nộp lệ phí thi hành án dân sự và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thi hành án dân sự.

Thông tư 02/2016/TT-BTP trình tự kháng nghị, hủy trong thi hành án dân sự

Quyết định 1379/QĐ-TTg về đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án;

2015 của Bộ luật dân sự

Thông tư 216 thay thế Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP từ ngày 01/01/2017.

TÀI CHÍNH:
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 216/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Quyết định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 215/2013/NĐ-KP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Thông tư quy định thủ tục, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa chất, chế phầm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

1. Thông tư này quy định mức thu phí thi hành án dân sự, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí thi hành án dân sự, tổ chức và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Điều 2. Người nộp phí thi hành án dân sự

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 91/2016/NĐ-CP về quản lý hóa chất, chế phầm…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu 60 Năm Ngày Truyền Thống Lực Lượng…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *