Quyết định Tạm Dừng Việc đăng Ký, Chuyển Quyền Sở Hữu, Sử Dụng Tài Sản

Mẫu số 25/KD-TA. Quyết định tạm dừng đăng ký, tạm chuyển quyền sở hữu, tạm ngừng sử dụng tài sản là mẫu quyết định tạm dừng đăng ký, tạm chuyển quyền sở hữu, tạm ngừng sử dụng tài sản. Mẫu nêu rõ lý do tạm đình chỉ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 25/QĐ-THA

Quân khu… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …./QĐ-PTHA

……, ngàynăm…..tháng……. năm……

PHÁN QUYẾT
Tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

cơ quan quản lý tư pháp

Căn cứ khoản 5 Điều 20, Điều 66, Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Theo Bản án, Tòa án số……………ngày……tháng………………………………………………………………………………………… ……. …..

Căn cứ Quyết định thi hành án số…………… ngày……… tháng………… năm…………… Thủ trưởng cơ quan thi hành án…………;

Ghi nhớ rằng cần ngăn chặn việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại hoặc các hành vi làm thay đổi hiện trạng tài sản,

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi tài sản. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc về: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. ………………………………………………………………. chịu trách nhiệm về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Điều 1, thay đổi hiện trạng cho đến khi có quyết định của cơ quan thi hành án.

Tham Khảo Thêm:  Có được đặt địa Chỉ Công Ty Tại Chung Cư Không?

Điều 3. Người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…;
– Sở Tư pháp/Bộ Quốc phòng;
– Lưu: VT; HSTHA.

cơ quan quản lý tư pháp

Mẫu số 25/KD-THA: Quyết định tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Có được đặt địa Chỉ Công Ty Tại Chung Cư Không?

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Thủ Tục Khai Hải Quan điện Tử

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *