Quyết định Số 1973/QĐ-TTG – HoaTieu.vn

Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở hiện đại hóa Trường Sĩ quan Lục quân 2

Quyết định số 1973/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở hiện đại hóa Trường Sĩ quan Lục quân 2.

THỦ TƯỚNG:

————————

Con số: 1973/QĐ-TTg:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc thành lập Đại học Nguyễn Huệ
trên cơ sở trang bị lại trường sĩ quan lục quân 2
__________

THỦ TƯỚNG:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

Theo Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 572/TTr – BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2010 về việc hình thành các trường đại học trên cơ sở hiện đại hóa một số trường sĩ quan trong hệ thống nhà trường Quân đội trực thuộc Bộ; bảo vệ Tổ quốc;

Tham Khảo Thêm:  Công thức & Cách cạnh huyền tam giác vuông tính đơn giản 2023

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở hiện đại hóa Trường Sĩ quan Lục quân 2, Bộ Quốc phòng.

Trụ sở chính của trường tại Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Trường Đại học Nguyễn Huệ là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Đại học Nguyễn Huệ hoạt động theo Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Nghị định số 58/2010/QĐ – TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 và số 07/2009/QĐ – TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 2010 : Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi mở trường đại học và cho phép tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trường Sĩ quan Lục quân 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Văn phòng Trung ương và các ban đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội.
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Kiểm soát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Trường sĩ quan lục quân 2;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
Phòng, Ban, Phòng trực thuộc, Công báo;
– Lưu: tư liệu, KGVX (5b).

CT. THỦ TƯỚNG:
PHÓ TỔNG THỐNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  2 Gb Bằng Bao Nhiêu Mb

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Thông Tư 26/2020/TT-BYT Sửa đổi, Bổ Sung Thông Tư 22/2013/TT-BYT đào…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  【Review Sữa Dưỡng Thể Redwin Vitamin E Body Lotion Có Tốt Không?】

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *