Quyết định Kháng Nghị Giám đốc Thẩm

Mẫu quyết định kháng nghị

Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 88-DS. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm là một ví dụ về quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao. Thông tin của nguyên đơn, bị đơn được thể hiện rõ trong mẫu quyết định. Mẫu quyết định được ban hành kèm theo quyết định 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán ban hành một số biểu mẫu tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu quyết định kháng nghị giám đốc thẩm tại đây.

Mẫu số 86-DS: Thông báo về việc giải quyết kháng nghị

Mẫu số 85-DS: Thông tin về việc xét đơn theo thủ tục giám đốc thẩm.

Mẫu số 84-DS: Thông báo về việc sửa đổi, hoàn thiện đơn kháng cáo.

Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

Nội dung chính của mẫu số 88-DS. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm như sau.

Mẫu số 88-DS (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/NQ-HĐTP.
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 13 tháng 01 năm 2017)

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————
Con số:…./……. (1) /KN-ĐS ………., ngày tháng năm….

QUYẾT ĐỊNH KHIẾU NẠI LÊN GIÁM ĐỐC

Về bản án (quyết định) số…. ngày…. tháng…. năm…

Tòa án nhân dân…

PHÁN XÉT:
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

Căn cứ Điều 326, khoản 1 Điều 331 và Điều 332, khoản 2 (nếu có) của Bộ luật tố tụng dân sự:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu của vụ án “Tranh chấp…………………”,

1. Nguyên đơn: (2) ……………………………………………………………………………………………….

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: (3) …………………………………………………….

Chịu trách nhiệm về quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. (4) ……………………

2. Bị đơn: (5) ……………………………………………………………………………………………………………………… …. ………………………………

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: (6) ……………………………………………………………….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. (7)…………………….

3. Người có quyền lợi, trách nhiệm liên quan. (số 8) ………………………………………………………………..

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (9) ………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. (10)……………………..

TÌM KIẾM (11).

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

CÁCH (12).

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Vì những lý do trên;

PHÁN QUYẾT.

1. Kháng cáo bản án (quyết định) ………… số……. ngày…. tháng…. năm ……. (13) của………… phần Tòa án nhân dân ………….

2. Đề nghị Tòa án nhân dân xét giám đốc thẩm……………………………………………….

3. Tạm đình chỉ thi hành bản án (quyết định) ………… số……. ngày…. tháng…. năm ……. Theo Phần (14) của Tòa án nhân dân ………….. cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm (nếu có).

Người nhận:

– Đăng ký theo quy định tại Điều 336(16) BLDS.

– Lưu: VT (VP,….), hồ sơ vụ án.

TỔNG THỐNG (15)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 88-DS.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Báo Cáo Tình Hình Tháng

(1) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định kháng nghị.

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ, tên, địa chỉ cư trú (nếu là người chưa thành niên thì ghi ngày, tháng, năm sinh và họ, tên của người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên). Nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan hoặc tên tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Chỉ ghi nếu có người đại diện theo pháp luật và họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường; ghi rõ người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu bồi thường; nếu là người đại diện theo pháp luật thì ghi quan hệ giữa người đó với nguyên đơn trong ngoặc đơn; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi trong ngoặc đơn: “được ủy quyền theo giấy ủy quyền ngày… tháng…”. trường hợp là người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ của người đó.

(4) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Ghi rõ họ tên, địa chỉ cư trú (nếu là luật sư thì ghi luật sư thuộc văn phòng luật nào, đoàn luật sư nào); nếu có nhiều nguyên đơn thì cho biết quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn nào được bảo vệ.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Thông Báo Thay đổi Tên Doanh Nghiệp 2023

(5) và (8) Ghi như hướng dẫn ở (2).

(6) và (9) Ghi như hướng dẫn ở (3).

(7) và (10) Ghi như hướng dẫn ở (4).

(11) Trích quyết định của bản án sơ thẩm hoặc phúc thẩm (nếu có) bị kháng cáo;

(12) Luận giải, phân tích những vi phạm, sai sót của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

(13) (14) Trường hợp kháng cáo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thì bỏ phần “…”. Trường hợp kháng cáo phần bản án, quyết định của Toà án thì ghi rõ phần bị kháng cáo (ví dụ phần về bồi thường thiệt hại…).

(15) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký đơn khiếu nại thì ghi các mục sau:

CT. PHÁN XÉT:
CHO THẨM PHÁN

(16) Trường hợp Viện trưởng TAND tối cao kháng nghị bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh, cấp huyện thì chuyển quyết định kháng nghị cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để biết) và chuyển quyết định kháng nghị . và tài liệu vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thuộc thẩm quyền lãnh thổ của mình.

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu Thông Báo Thay đổi Tên Doanh Nghiệp 2023

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Nội Dung Tiêu Chí Của Cuộc Vận động Xây Dựng Hình Mẫu Thanh…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *