Phân Biệt Xóa Tên Đảng Viên Và Khai Trừ Đảng Viên?

Tìm hiểu các quy định về xóa tên đảng viên, xóa tên đảng viên

Khi nào áp dụng hình thức khai trừ khỏi Đảng, khi nào áp dụng hình thức khai trừ đảng? Hai hình thức trên khác nhau về ý nghĩa như thế nào? Tôi có thể đăng ký lại sau khi rút hoặc rút tên không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của HoaTieu.vn để hiểu rõ hơn nhé.

Phân biệt khai trừ khỏi đảng và xóa tên

1. Xóa tên đảng viên

Theo quy định tại Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng năm 2016, các trường hợp bị xóa tên đảng viên bao gồm:

– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng 3 tháng không có lý do chính đáng

– Đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

– Đảng viên tự nguyện nộp lại thẻ đảng viên hoặc xóa thẻ đảng viên.

– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, được giáo dục tại chi bộ nhưng sau 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.

– Đảng viên vi phạm tư cách đảng viên hai năm liền.

– Đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

2. Khai trừ đảng viên

Theo quy định tại Quy định 102-QĐ/TW 2017, Đảng viên vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong các lĩnh vực sau đây thì bị xử lý kỷ luật khai trừ:

– Vi phạm quan điểm chính trị, đường lối đối nội.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Vi phạm quy chế bầu cử;

– Vi phạm tuyên truyền, phát ngôn.

– Vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ.

– Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của đảng và nhà nước.

– Vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

– Vi phạm hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Sổ Ghi Chép Bán Hàng

– Khiếu nại và Hủy bỏ và vi phạm Khiếu nại và Hủy bỏ;

– Vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

– Vi phạm các quy định về đầu tư và xây dựng.

– Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

– Vi phạm về quản lý, sử dụng các quỹ ủng hộ, bảo trợ, nhân đạo, từ thiện.

– Vi phạm về thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Vi phạm quy định về đất đai, nhà ở.

– Vi phạm về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

– Vi phạm quy chế thành lập và hoạt động của hội. biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự;

Vi phạm nội quy hôn nhân và gia đình.

Vi phạm quy định kết hôn với người nước ngoài.

Vi phạm quy tắc quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Vi phạm các quy định về chính sách DS-KHHGĐ.

Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế.

– Vi phạm trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành, quản lý.

– Vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ.

– vi phạm tệ nạn xã hội;

– Vi phạm bạo lực gia đình;

– Vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

– Vi phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

==> Cả hai cách xóa tên Đảng viên và khai trừ Đảng viên đều là những cách xử lý Đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, các trường hợp xóa tên đảng viên ít được quy định hơn so với hình thức xóa tên. Loại trừ nghiêm trọng hơn loại bỏ. Đảng viên vi phạm đến mức phải xóa tên, không dùng hình thức xóa tên.

Tuy nhiên, đảng viên dù bị kỷ luật xóa tên hoặc khai trừ vẫn có thể được kết nạp lại nếu đã có thời gian rèn luyện, sửa đổi tốt. Và thời gian để được định cư lại ít nhất là 36 tháng sau khi ra khỏi đảng.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận đủ điều Kiện Kinh Doanh Cho Cửa Hàng, Trạm Bán Lẻ Xăng Dầu

3. Sự khác nhau giữa xóa tên đảng viên và xóa tên đảng viên

STTT:

Tiêu chuẩn:

Xóa tên đảng viên

khai trừ đảng viên

Đầu tiên

Cơ sở pháp lý

Quy định 29-QĐ/TW

Quy định 102-QĐ/TW

2:

Thiên nhiên

Như một hình thức xử lý Đảng viên vi phạm

Như một hình thức kỷ luật Đảng viên vi phạm

3:

công việc

– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng.

– Đảng viên không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

– Đảng viên tự nguyện nộp lại thẻ đảng viên hoặc tự xóa thẻ đảng viên;

– Đảng viên mất ý chí phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng, được giáo dục tại chi bộ nhưng sau 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.

– Đảng viên 2 năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

– Đảng viên không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị do Bộ Chính trị quy định.

Vi phạm mức độ hành động rất nghiêm trọng.

– Quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ;

– Hôn nhân và gia đình; chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; bạo lực gia đình;

– kết hôn với người nước ngoài; quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài;

– Trong khi thi hành nhiệm vụ, chức trách, công vụ.

– Các tệ nạn của xã hội; về đạo đức, nếp sống văn minh…

4:

tải lên lại

Đảng viên bị xóa tên nếu trước đó đã thôi sinh hoạt đảng thì không được xem xét, kết nạp lại.

Đảng viên đã bị khai trừ Đảng do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ mà tiếp tục vi phạm thì không được xem xét kết nạp lại (theo Điều 3 Quy định 05 năm 2018).

4. Trình tự và điều kiện tái định cư của bên

hợp nhất Đảng được quy định tại Điều 4 Quy định 29 Quyết định thi hành Điều lệ Đảng năm 2016.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Trích Lục Ghi Chú Thay đổi Hộ Tịch Bản Chính

“Điều 4. Đại diện và kết nạp quần chúng vào đảng

3.5- Bên nhận lại

3.5.1- Người được công nhận trở lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào đảng đối với người quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng;

b) Sau khi ra khỏi Đảng ít nhất 36 tháng (riêng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, đã được xóa án tích là 60 tháng) làm đơn xin vào Đảng trở lại; phải được sự đồng ý bằng văn bản của ban thường vụ nhà nước hoặc tỉnh uỷ (hoặc tương đương) và được cấp uỷ có thẩm quyền (quận uỷ và tương đương) thảo luận, quyết định.

c) Thực hiện đúng thủ tục quy định tại các điểm 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng;

3.5.2- Đối tượng không được xét tuyển lại.

Không thảo luận, kết nạp lại những người trước đây đã ra khỏi Đảng vì những lý do sau đây: Nộp đơn xin vào đảng (trừ trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn). gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án về tội tham nhũng; Bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

3.5.3- Đăng ký lại 1 lần duy nhất.

3.5.4- Đảng viên được kết nạp lại phải qua thời gian thử việc.

Như vậy, kể cả trường hợp Đảng viên bị kỷ luật khai trừ, xóa tên nếu có thời gian phấn đấu, rèn luyện tốt thì có thể được kết nạp lại. Và thời gian định cư lại ít nhất là 36 tháng sau khi ra khỏi đảng.

Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp người bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên với lý do ra khỏi đảng thì không được xem xét kết nạp lại.

Làm ơn áp dụng.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cùng Ngắm Ảnh Con Gái 2K7 Siêu Cute, Girl Xinh 2K7

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cùng Ngắm Ảnh Con Gái 2K7 Siêu Cute, Girl Xinh 2K7

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *