Phân Biệt Phòng Công Chứng Và Văn Phòng Công Chứng

Tiêu chuẩn: công chứng văn phòng công chứng

Tình trạng pháp lý

Văn phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Phòng sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Là tổ chức sự nghiệp công thay mặt nhà nước chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch tự đóng dấu và tài khoản có nguồn thu từ phí công chứng, lệ phí công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến loại hình công ty hợp danh.

Tên:

Tên gọi của Văn phòng công chứng bao gồm cụm từ “Phòng công chứng”, số thứ tự ngày thành lập và tên bang, thành phố trực thuộc trung ương nơi thành lập Văn phòng công chứng.

Ví dụ: Phòng công chứng số 1 Hà Nội

Tên Văn phòng công chứng phải có cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ, tên của Trưởng văn phòng hoặc họ, tên của một thành viên công chứng khác của Văn phòng công chứng, được sự đồng ý của Công chứng viên. đã đồng ý, sẽ không trùng với hoặc gây ra; Việc nhầm lẫn với tên gọi của tổ chức công chứng khác không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ví dụ: Văn phòng công chứng X

Tổ chức và hoạt động

Văn phòng công chứng gồm công chức, viên chức theo đơn vị sự nghiệp công lập và Trưởng Văn phòng công chứng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp khu vực bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Tham Khảo Thêm:  App Voila AI Artist Có ảnh Hưởng đến Quyền Riêng Tư?

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên chung trở lên. Văn phòng công chứng không có nhà đầu tư góp vốn.

Trường công chứng do các thành viên hợp danh lựa chọn và được họ thỏa thuận theo quy định của pháp luật có liên quan về loại hình công ty hợp danh.

Nguyên tắc thành lập

Văn phòng công chứng chỉ được thành lập mới ở những địa bàn chưa có điều kiện phát triển văn phòng công chứng.

Văn phòng công chứng có trụ sở tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn có chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Đối tượng cố định

UBND tỉnh quyết định thành lập

Công chứng viên chủ động xin thành lập mà không phụ thuộc vào quyết định của UBND

cơ sở nền tảng

Căn cứ nhu cầu công chứng của địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ lập đề án thành lập Văn phòng công chứng và trình; UBND cấp tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định. Đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập Phòng công chứng, tổ chức, tên gọi, biên chế, địa điểm đặt trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất và kế hoạch thực hiện.

Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải gửi hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng đến Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng gồm đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và Tờ trình thành lập Văn phòng công chứng, trong đó nêu rõ nhu cầu thành lập, dự kiến ​​tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm, trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất và kế hoạch thực hiện. ; bản sao quyết định cử công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng;

Tham Khảo Thêm:  Tải Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định Các Giấy Tờ Hợp Pháp Về đất đai để Cấp Giấy Phép Xây Dựng

tiêu biểu

Người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng là trưởng văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã có thời gian hoạt động công chứng từ 02 năm trở lên.

người công chứng

Có thể hoặc không thể là công chứng viên

Phải là công chứng viên

Chuyển đổi, Giải thể/Ngừng hoạt động

-Chuyển hóa. Trường hợp cần thiết phải tổ chức hoạt động của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp lập phương án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thảo luận, quyết định.

– Giải pháp. Trường hợp không thể chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp lập phương án giải thể Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thảo luận, quyết định.

– Chuyển đổi. Văn phòng công chứng không được phép chuyển đổi thành văn phòng công chứng

Chấm dứt hoạt động. Văn phòng công chứng ngừng hoạt động trong các trường hợp sau đây:

– Tự dừng hoạt động;

– Bãi bỏ quyết định cho phép thành lập.

– củng cố, thống nhất.

+ Củng cố. hai Văn phòng công chứng trở lên ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể hợp nhất thành Văn phòng công chứng mới, chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Văn phòng công chứng hợp nhất, đồng thời chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng hợp nhất.

Tham Khảo Thêm:  Có Gì ở "Thần Chết" Và "Cách Mạng Tình Yêu", Hai Phim Hàn Hot Nhất Tuần Qua?

+ Dung hợp. một hoặc nhiều Văn phòng công chứng có thể sáp nhập vào một Văn phòng công chứng khác ở cùng một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Văn phòng công chứng bị sáp nhập, đồng thời chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng. văn phòng công chứng thống nhất

Chuyển khoản

Không chuyển nhượng

Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho công chứng viên khác có đủ điều kiện. Văn phòng công chứng chỉ có thể được chuyển nhượng nếu nó đã hoạt động với tư cách là công chứng viên ít nhất 2 năm.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Xếp Lương Giáo Viên Tiểu Học Khi Có Trình độ Thạc…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Có Gì ở “Thần Chết” Và “Cách Mạng Tình Yêu”, Hai Phim Hàn…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *