Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP Quy định Về Thu Tiền Sử Dụng đất

Ինչպե՞ս հաշվարկել հատկացված հողօգտագործման վճարը:

Թիվ 45/2014/ND-CP հրամանագիր – Հողօգտագործման տուրքերի գանձման վերջին կանոնակարգերը

N 45/2014/ND-CP որոշումը սահմանում է կառավարության կողմից տրված հողօգտագործման տուրքի գանձումը, տնային տնտեսություններին, ֆիզիկական անձանց և տնտեսական կազմակերպություններին տրվող հողօգտագործման տուրքի հաշվարկը, ինչպես նաև թույլատրվում է հողօգտագործման նշանակության փոփոխությունը. գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածք.

Ներդրումային օրենք 2014 թիվ 67/2014/QH13

Շրջաբերական թիվ 23/2014/TT-BTNMT Կանոնակարգեր հողի և տների օգտագործման իրավունքի վկայագրերի վերաբերյալ

հրամանագիր բրնձի մշակության համար հողերի կառավարման և օգտագործման մասին թիվ 35/2015/ND-CP.

Սույն թիվ 45/2014/ND-CP հրամանագիրը փոխարինում է 198/2004/ND-CP հրամանագրերին. 44/2008/ND-CP և 120/2010/ND-CP:

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

—————

Թիվ 45/2014/ND-CP

ՎԻԵՏՆԱՄԻ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անկախություն – Ազատություն – Երջանկություն

—————————

Հանոյ, 15 մայիսի, 2014 թ

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ
ԿԱՆՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՂԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Կազմակերպության մասին» օրենքի համաձայն Կառավարություն Դեկտեմբերի 25, 2001;

Համաձայն 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ի հողային օրենքի;

Համաձայն 2002 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Պետական ​​բյուջեի մասին» օրենքի.

Համաձայն 2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի Ներդրումային օրենքի.

Ղեկավարվելով «Հարկային վարչարարության մասին» օրենքի 29 ամիս Նոյեմբեր 2006; «Հարկային վարչարարության մասին» օրենքի մի շարք հոդվածներում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքը 20 ամիս 11 տարի 2012 թ.

2012 թվականի հունիսի 20-ի «Գների մասին» օրենքի համաձայն.

Ղեկավարվելով «Իրավական փաստաթղթերի հրապարակման մասին» օրենքի 03 ամիս 6 տարի 2008;

Նախարարի առաջարկով Ֆինանսներ,

Կառավարություն հրապարակել հողօգտագործման տուրքի գանձումը նախատեսող հրամանագիր։

Գլուխ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Հոդված 1. Շրջանակ

Սույն որոշմամբ նախատեսվում է հողօգտագործման տուրքի գանձում հետևյալ դեպքերում.

1. Պետությունը հողատարածք է հատկացնում հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ:

2. Պետությունը թույլատրում է հողօգտագործման նշանակության փոփոխությունը գյուղատնտեսական նշանակության հողերից, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից, որոնք բնակելի հող չեն հանդիսանում բնակելի հողերի, կամ գերեզմանատների և գերեզմանոցների համար նախատեսված հողատարածք՝ պետությանը ենթակա բիզնես նպատակներով: գործ պետք է վճարի հողօգտագործման վճար.

3. Պետությունը ճանաչում է հողօգտագործման իրավունքները ներկայիս հողօգտագործողների համար, որոնք ենթակա են հողօգտագործման տուրքի վճարման:

Հոդված 2. Հողօգտագործման տուրք գանձող սուբյեկտները

1. Անձինք, որոնց պետության կողմից հող է հատկացվում հետևյալ նպատակներով.

ա) տնային տնտեսություններին և անհատներին հատկացվում է բնակելի հող.

բ) Տնտեսական կազմակերպությունները, որոնց հող է հատկացվում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար կառուցել Վաճառվում են բնակարաններ կամ վաճառվում են վարձակալության հետ միասին.

գ) Արտասահմանյան վիետնամական, օտարերկրյա ներդրումներով նշանակված ձեռնարկություններ հողատարածքնախագիծն իրականացնելու համար ներդրումներ կատարել վաճառքի կամ վաճառքի և վարձակալության տների կառուցում;

դ) Տնտեսական կազմակերպություններին, որոնց հատկացվում է հողատարածք գերեզմանոցների և գերեզմանոցների ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար` ենթակառուցվածքների հետ կապված հողօգտագործման իրավունքը փոխանցելու համար (այսուհետ` գերեզմանոց կամ գերեզմանատան հող).

դդ) Տնտեսական կազմակերպություններին հող է հատկացվում խառը նշանակության բարձրահարկ շենքերի, այդ թվում՝ բնակելի տարածքների կառուցման կամ վաճառքի և վարձակալության համար.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn Xin được Rước Lễ Trong Tình Trạng Lỗi Luật Hôn Nhân

2. Ներկայիս հողօգտագործողներին պետությունը թույլատրում է փոխել հողօգտագործման նպատակը բնակելի կամ գերեզմանատների կամ գերեզմանների համար նախատեսված հողատարածքների՝ հետևյալ դեպքերում.

ա) Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, որոնք ի սկզբանե հատկացվել են առանց հողօգտագործման գանձման, այժմ իրավասու պետական ​​մարմնի կողմից թույլատրվում է փոխակերպվել բնակելի կամ գերեզմանատների կամ գերեզմանների համար նախատեսված հողերի.

բ) Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը ի սկզբանե պետության կողմից հատկացվում են հողօգտագործման վճարով, փոխակերպվում բնակելի հողերի կամ գերեզմանատների կամ գերեզմանատների համար հողօգտագործման գանձումներով.

գ) ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը (ոչ բնակելի հողերը), որոնք ի սկզբանե հատկացվել են պետության կողմից հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ և որպես բնակելի հողօգտագործման վերածվել հողօգտագործման տուրքի գանձման հետ միասին.

դ) Պետության կողմից սկզբնապես վարձակալված գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (ոչ բնակելի հողեր). հողատարածք այժմ անցնել որպես օգտագործման հողատարածք կամ հողատարածք գերեզմանատները և գերեզմանատները հողի վարձակալությունից հողհատկացում անցնելուն զուգահեռ՝ հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ:

3. Տնային տնտեսությունները և անհատները երկարաժամկետ օգտագործում են պետության կողմից ճանաչված բնակարանային կամ ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերը՝ մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը, երբ նրանց տրվում է հողօգտագործման իրավունքի և սեփականության իրավունքի վկայական: Տների և այլ կից հողերի սեփականատերերը. ակտիվները (այսուհետ՝ Վկայականներ) պետք է կատարեն սույն որոշման 6-րդ, 7-րդ հոդվածներով, 8-րդ և 9-րդ հոդվածներով սահմանված ֆինանսական պարտավորությունները:

Հոդված 3. Հողօգտագործման տուրքի հաշվարկման հիմքերը

Հողօգտագործողները, որոնց պետության կողմից հատկացվում է հող, փոխում են հողօգտագործման նպատակը կամ ունեն պետության կողմից ճանաչված հողօգտագործման իրավունք, պետք է հողօգտագործման տուրք վճարեն հողի մասին օրենքի դրույթներին համապատասխան և որոշվում են հետևյալ հիմքերով.

1. Փոխվել է հատկացված հողամասը, օգտագործման նպատակային նշանակությունը, ճանաչվել է հողօգտագործման իրավունքը։

2. Հողօգտագործման նպատակը.

3. Հողօգտագործման տուրքի հաշվարկման հողի գինը.

ա) գավառի կամ կենտրոնական ղեկավարվող քաղաքի ժողկոմի (այսուհետ՝ գավառի ժողկոմ) սահմանած հողի գնի գինը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ տնային տնտեսություններին և անհատներին ճանաչվել են հողօգտագործման իրավունք, փոփոխվել. քվոտայի սահմաններում բնակելի հողերի համար հողօգտագործման նպատակը:

Սույն կետում քվոտայի շրջանակներում հողատարածքի որոշումը պետք է ապահովի այն սկզբունքը, որ յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն (ներառյալ տնային տնտեսությունները, որոնք ձևավորվել են օրենսդրության դրույթների համաձայն տնային տնտեսությունների բաժանմամբ), անհատները կարող են որոշել միայն յուրաքանչյուր տնային տնտեսության հողատարածքը: բնակելի տարածքների հատկացման քվոտա կամ բնակելի հողամասի ճանաչման քվոտա մեկ անգամ և գավառում կամ կենտրոնական կառավարվող քաղաքում:

Այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունը կամ անհատն ունի մեկից ավելի հողատարածք գավառում կամ կենտրոնական կառավարվող քաղաքում, այդ տնային տնտեսությունը կամ անհատը կարող է կուտակել հողամասերի հողատարածքը՝ տվյալ ժամանակահատվածում հողատարածքը որոշելու համար: բնակելի հողերի հատկացում կամ բնակելի հողի ճանաչման քվոտա, սակայն ընտրված հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը չի գերազանցում բնակելի տարածքների հատկացման քվոտան կամ բնակավայրերի հողի ճանաչման սահմանաչափը այն վայրում, որտեղ ընտրությունը կատարվել է:

Tham Khảo Thêm:  Báo Cáo Số Học Sinh Người Dân Tộc Thiểu Số Bỏ Học, Lưu Ban

Տնային տնտեսությունները և անհատները պատասխանատվություն են կրում օրենքի առջև հողամասի տարածքի հայտարարագրման ճշմարտացիության և ճշտության համար՝ բնակելի հողամասի հատկացման քվոտայի կամ բնակավայրերի հողի ճանաչման սահմանաչափի մեջ, որը կիրառվում է հողօգտագործման տուրքի հաշվարկման համար. կեղծ հայտարարագրի հայտնաբերման դեպքում հողօգտագործման տուրքը հողային օրենսդրությանը համապատասխան վճարելու համար կվճարվի պարտք և կտուգանվի հարկային օրենքի դրույթների համաձայն:

բ) հողի կոնկրետ գինը որոշվում է ուղղակի համեմատության, նվազեցման, եկամտի և հավելուրդի եղանակներով, որոնք նշված են հողի գնի մասին կառավարության որոշմամբ՝ կիրառելի հետևյալ դեպքերում.

– Հողօգտագործման տուրքի որոշում, եթե հողամասի կամ հողամասի հողօգտագործման տուրքի հավաքագրման համար նախատեսված տարածքն ունի 30 միլիարդ VND և ավելի արժեք (հաշվարկված է հողի գնի գնի համաձայն)՝ ուղղակիորեն քաղաքների համար։ կենտրոնացված; 10 միլիարդ VND կամ ավելի լեռնային և բարձրլեռնային գավառների համար. 20 միլիարդ VND-ից և ավելի մնացած մարզերի համար հետևյալ դեպքերում. Կազմակերպություններին հող է հատկացվում ոչ հողօգտագործման իրավունքների աճուրդի, հողօգտագործման նպատակի փոփոխության, հողօգտագործման իրավունքների ճանաչման միջոցով. տնային տնտեսություններին և անհատներին հող է հատկացվում ոչ հողօգտագործման իրավունքի աճուրդով. իրավունք ունեն օգտագործելու ճանաչված հողամասը, փոխել հողօգտագործման նպատակը բնակելի հողամասի համար քվոտան գերազանցող:

– Սահմանել հողօգտագործման իրավունքի աճուրդի մեկնարկային գինը, երբ պետությունը հողօգտագործման իրավունքի աճուրդով հողամաս է հատկացնում հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ:

գ) հողի կոնկրետ գինը որոշվում է հողամասի գնի ճշգրտման գործակցի համաձայն, որը կիրառվում է այն դեպքում, երբ հողամասի կամ հողամասի հողօգտագործման տուրքի հավաքագրման համար նախատեսված տարածքն ունի արժեք (հաշվարկված ըստ հողամասի գնի. հողի գների ցուցակը) 30 միլիարդ VND-ից պակաս՝ կենտրոնական կառավարությանն անմիջականորեն ենթակա քաղաքների համար. 10 միլիարդից պակաս VND լեռնային և բարձրլեռնային գավառների համար. 20 միլիարդ VND-ից ցածր մնացած գավառների համար, որը կիրառվում է հողօգտագործման տուրքը որոշելու համար հետևյալ դեպքերում.

– Կազմակերպություններ, որոնց պետության կողմից հող է հատկացվում հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ՝ ոչ հողօգտագործման իրավունքների աճուրդի, հողօգտագործման իրավունքի ճանաչման կամ հողօգտագործման նպատակը փոխելու թույլտվության միջոցով.

– Պետության կողմից հողատարածքներ հատկացված տնային տնտեսություններին և անհատներին առանց հողօգտագործման իրավունքի աճուրդի.

– Տնային տնտեսությունները և անհատները ունեն հողօգտագործման իրավունքներ, որոնք ճանաչվել են պետության կողմից և թույլատրված են փոխել հողօգտագործման նպատակները բնակելի հողատարածքների համար՝ չափից ավելի:

Տարեկան գավառական ժողկոմը սահմանում է հողի գնի ճշգրտման գործակիցը, որը կիրառվում է սույն կետում նշված դեպքերում։

գլուխ II

ՀՍՏԱՏՎԱԾ Է

Բաժին 1. ՀՈՂԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

Հոդված 4. Հողօգտագործման տուրքի գանձումը, երբ պետությունը հող հատկացնում է

1. Տնտեսական կազմակերպություններին, տնային տնտեսություններին և անհատներին, որոնց պետության կողմից հողօգտագործման գանձումով հողօգտագործման իրավունքի աճուրդի միջոցով հատկացվում է հող, հողօգտագործման տուրքը հավասար է հողօգտագործման տուրքի հավաքագրմամբ հողի մակերեսին. հողը բազմապատկած (x. ) աճուրդի հանված հողօգտագործման նշանակության հողամասի աճուրդի հաղթող հողի գնով.

Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/tai-lieu/co-the-ban-chua-biet

2. Տնտեսական կազմակերպություններին, տնային տնտեսություններին և ֆիզիկական անձանց, որոնց պետության կողմից հողօգտագործման տուրքի գանձմամբ հող է հատկացվում ոչ հողօգտագործման իրավունքների աճուրդի միջոցով, հողօգտագործման վճարման ենթակա հողօգտագործման տուրքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

Վճարվող հողօգտագործման տուրք = Հողի գին հողօգտագործման նպատակով հողօգտագործման տուրքի հաշվարկման համար x Հողատարածք, որի համար հողօգտագործման տուրք է վճարվում. – Փոխհատուցումը և հողի մաքրումը պետք է հանվեն հողօգտագործման գանձումից (եթե այդպիսիք կան):

Այնտեղ՝

ա) Հողատարածքը, որի համար վճարվում է հողօգտագործման տուրք, այն հողատարածքն է, որի համար գանձվում է հողօգտագործման տուրք, ինչպես նշված է իրավասու պետական ​​մարմնի հողհատկացման որոշման մեջ:

բ) հողօգտագործման տուրքի հաշվարկման համար հողի գինը սահմանվում է սույն որոշման 3-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» և «գ» կետերի դրույթներին համապատասխան.

գ) Հողօգտագործման տուրքից հանվող փոխհատուցման և հողի մաքրման գումարը փոխհատուցման, աջակցության և վերաբնակեցման գումարն է և փոխհատուցումը և հողազերծումը կազմակերպելու ֆինանսավորումն ըստ պետական ​​մարմնի կողմից հաստատված պլանի, իրավասու է հաստատել, որ ներդրողը. կամովին ներկայացվել է պետությանը.

3. Այն դեպքում, երբ պետության կողմից հողակցված բազմահարկ բնակելի շենքերը և խառը նշանակության աշխատանքները հատկացվում են բազմաթիվ օգտագործողների, ապա հողօգտագործման տուրքը հատկացվում է հարկերին և օգտագործողներին:

4. Ֆինանսների նախարարությունը հատուկ ուղղորդում է սույն հոդվածը:

Հոդված 5. Հողօգտագործման տուրքի գանձումը հողօգտագործման նպատակային նշանակության փոփոխության դեպքում

1. Տնտեսական կազմակերպությունների համար.

ա) առանց հողօգտագործման գանձման հատկացված գյուղատնտեսական նշանակության հողերից, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից բնակելի հողին. Եթե ​​հողը առանց հողօգտագործման գանձման հատկացված գյուղատնտեսական կամ ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքից փոխանցվում է գերեզմանոցների կամ գերեզմանոցների համար նախատեսված հողատարածք, ապա նպատակը փոխելուց հետո հողօգտագործման տուրքի 100%-ը գանձվում է հողի տեսակի գնով:

բ) գյուղատնտեսական նշանակության հողերից, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից օգտագործման նպատակի փոփոխությունէ-ը պետք է լինի բնակելի հողատարածք, որը Պետության կողմից հատկացվել է հողօգտագործման գանձումով կամ վարձակալությամբ տրված հողատարածքը բնակելի հողերին, հողօգտագործման տուրքը գանձվում է հետևյալ կերպ.

– Մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը, երբ նպատակային նշանակությունը փոխվում է բնակելի հողի, պետությանը հատկացվելու է գյուղատնտեսական նշանակության հող, ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հող, որը բնակելի հող չէ, հողօգտագործման տուրքի գանձումով, նույնքան էլ պետք է վճարվի հողօգտագործման տուրքը. բնակավայրերի հողի գնով հաշվարկված հողօգտագործման գանձման տարբերությունը` հանած (-) հողօգտագործման գանձը, որը հաշվարկված է հողի տեսակի հողի գնով` մինչև հողօգտագործման մնացած ժամկետի նպատակային փոփոխությունը` հաստատված պահին. իրավասու պետական ​​մարմին հողօգտագործման նպատակը փոխելու թույլտվություն.

Ձեզ համար համապատասխան ֆայլը կարող եք ներբեռնել ստորև նշված հղումներից:

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách đăng Ký, đăng Nhập Tài Khoản Microsoft Teams Trên điện…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/tai-lieu/co-the-ban-chua-biet

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *