Nghị định 83/2017/NĐ-CP Quy định Về Công Tác Cứu Nạn, Cứu Hộ Của Lực Lượng Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Quy định về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy

Nghị định 83/2017/NĐ-CP – Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chiến đấu

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chiến đấu có hiệu lực từ ngày 4/10/2017. Quyết định 83/2017/NĐ-CP thay thế Quyết định 44/2012/QĐ-TTg kể từ ngày 04/10/2017.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số 83/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

ĐẶT HÀNG:
QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, CỨU NẠN.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật “Phòng cháy và chữa cháy” ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Theo Luật “Tịch thu, tịch thu tài sản” ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Thực hiện hướng dẫn công văn số 97/UBTVQH14-QPAN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc công bố nghị định quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chiến đấu;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chính phủ công bố quyết định xác định các hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chiến đấu.

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Lệnh này quy định việc bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nguyên tắc, quan hệ phối hợp, điều kiện và trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam; Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Định nghĩa thuật ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cứu nạn là hoạt động nhằm cứu người bị nạn do sự cố, tai nạn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ, bao gồm: nhận diện, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố đe dọa tính mạng, sức khỏe của người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn các biện pháp y tế, sơ cứu ban đầu; đưa nạn nhân ra khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác để đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Tham Khảo Thêm:  Trọng Tấn Album Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Về Bác Hồ Kính Yêu

2. Cứu nạn là việc cứu tài sản, tài sản ra khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn gây ra, bao gồm việc tìm kiếm, xác định vị trí, mở đường tiếp cận phương tiện, tài sản bị sự cố, bố trí máy móc, thiết bị, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; nhận biết, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của phương tiện, tài sản và người cứu nạn, cứu hộ; di dời phương tiện, tài sản ra khỏi vị trí nguy hiểm và thực hiện các biện pháp khác để đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn.

3. Sự cố, tai nạn là sự kiện do thiên nhiên, con người, động vật xâm phạm hoặc đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy, làm hư hỏng hoặc uy hiếp sự an toàn của phương tiện, tài sản.

4. Phòng ngừa sự cố, tai nạn là hoạt động nhằm loại bỏ nguyên nhân, điều kiện xảy ra sự cố, tai nạn, bao gồm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng tránh, thoát nạn; thẩm định, đánh giá, kiểm định các điều kiện bảo đảm an toàn về người, phương tiện, thiết bị và tài sản, nhà, công trình, phương tiện, thiết bị; theo dõi, giám sát, điều tra, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm về bảo đảm các điều kiện an toàn, phòng, chống sự cố, tai nạn; xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức diễn tập, diễn tập chương trình cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

5. Công trình là thuật ngữ chung để chỉ công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại quân đội, công trường và các công trình khác.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ

1. Ưu tiên cấp cứu người bị nạn. thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

2. Bảo đảm chỉ huy, điều hành cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thống nhất.

3. Lấy lực lượng và nguồn lực tại chỗ là chủ yếu, lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, huy động mọi lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5. Phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN Quy định Lập, Thẩm định Và Ban Hành Kế Hoạch Kiểm Toán

a) sự cố hoặc tai nạn hỏa hoạn;

b) tai nạn, cháy nổ.

c) Sự cố, tai nạn, sập đổ nhà cửa, công trình, thiết bị, xe cộ, cây cối.

đ) Tai nạn, sạt lở đất, đá rơi.

đ) Sự cố, tai nạn có người mắc kẹt trong nhà; sự thi công; trên không; sâu thẳm; trong thiết bị; trong hang động và đường hầm; Công trình ngầm;

e) Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu;

g) Tai nạn đuối nước ở sông, suối, thác, hồ, ao, giếng, hố sâu có nước, bãi biển;

h) Sự cố, tai nạn trong khu du lịch, khu vui chơi giải trí.

i) các sự cố và tai nạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Sự cố, sự cố nêu tại điểm 1 điều này là sự cố, sự cố chưa đến mức quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Quyết định số 30/2017/NĐ-KP ngày 21 tháng 3 năm 2017 ; Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây: Quyết định số 30/2017/NĐ-CP); Hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thực hiện theo Quyết định số 12/2017/NĐ-KP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Bộ giao thông vận tải; Hoạt động cứu hộ, cứu nạn ở đường thuỷ nội địa, bến cảng, cảng biển thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Các hành vi bị cấm

1. Gây sự cố, tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của con người, an toàn của phương tiện, tài sản để tự kiểm tra;

2. Cản trở, chống đối hoạt động phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ.

3. Cố ý báo cáo sự cố, tai nạn sai sự thật.

4. Phá hủy, cố ý làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị cứu sinh, biển báo, biển báo về cứu nạn, cứu hộ.

5. Lợi dụng công tác cứu hộ, cứu nạn xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cơ quan, hộ gia đình, cá nhân.

Chương II

BẢO VỆ KHỎI THẨM PHÁN, PHÁN XỬ VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, BẢO QUẢN DỰ PHÒNG.

Điều 7: Tuyên truyền, Phổ biến, Giáo dục Kiến thức Cứu nạn

1. Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến ​​thức về cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, rộng rãi cho toàn dân.

2. Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cơ sở và hộ gia đình tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến ​​thức về cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng đối tượng do mình quản lý.

Tham Khảo Thêm:  Cách Gửi Video, File Dung Lượng Lớn Qua Gmail Nhanh Chóng Nhất

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng, thẩm định nội dung, thời lượng truyền đạt kiến ​​thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cơ bản cho từng lứa tuổi học sinh. đưa học sinh, sinh viên vào chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của Luật Tuyên giáo, giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.

4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến ​​thức về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ; Lực lượng PCCC quần chúng, lực lượng PCCC chuyên ngành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến ​​thức về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, viên chức và người lao động trong cơ sở; Lực lượng Dân phòng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến ​​thức cứu nạn, cứu hộ, vận động nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Điều 8. Phòng ngừa sự cố, tai nạn về nhà, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị

1. Biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn bao gồm:

a) Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn trong quá trình xây dựng, sử dụng, sửa chữa nhà, công trình, phương tiện, thiết bị theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, giao thông, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác có liên quan; pháp luật

b) Có biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm hoặc biện pháp bảo đảm an toàn ở những nơi dễ xảy ra đuối nước, vách đá, hố sâu và các thác nước nguy hiểm khác.

c) Tại những nơi có khói, tồn dư khí độc phải có biển cảnh báo, biển cấm.

d) Khi làm việc ở nơi có nguy cơ sạt lở phải có biển cảnh báo, biển cấm hoặc có giải pháp bảo đảm an toàn.

đ) Nơi chứa hóa chất nguy hiểm phải tổ chức, bố trí và thực hiện các biện pháp an ninh, phòng chống cháy, nổ, rò rỉ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật;

Thuộc tính văn bản: Nghị định 83/2017/NĐ-CP

Số: 83/2017/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định

Lĩnh vực, Ngành: Văn hóa – Xã hội

Nơi cấp: Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày phát hành: 18/07/2017

Có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 năm 2017

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Ví Dụ Chứng Minh Rằng Nước Ta đang Phát Triển Ngày…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Gửi Video, File Dung Lượng Lớn Qua Gmail Nhanh Chóng Nhất

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *