Nghị định 64/2014/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Tiếp Công Dân

Chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật “Tiếp công dân”.

Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết việc tiếp công dân vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban tiếp công dân, tổ chức cơ sở vật chất của trụ sở tiếp công dân. Quy chế phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân. việc tổ chức cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho việc tiếp công dân.

Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định hình thức cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân;

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy định về tiếp nhận, kháng nghị, hủy quyết định của công dân trong hoạt động tư pháp

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xét, giải quyết đơn, hủy, kiến ​​nghị;

CHÍNH PHỦ

—————

Số 64/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014

ĐẶT HÀNG:
QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỂ THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ.

Hướng dẫn điều 25 của Luật Tiếp công dân. tháng Tháng 11 năm 2013;

Theo pháp luật Tổ chức: Chính phủ ngày 25 tháng tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Chính phủ.

Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Chương I:

Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/download/thong-tu-02-2021-tt-bnv-tieu-chuan-xep-luong-doi-voi-cong-chuc-hanh-chinh-van-thu-215119

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định chi tiết việc tiếp công dân vào cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban tiếp công dân, tổ chức cơ sở vật chất của trụ sở tiếp công dân. Quy chế phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân. việc tổ chức cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho việc tiếp công dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, người tiếp công dân.

2. Người khiếu nại, người tố cáo, người kiến ​​nghị, phản ánh.

3. Cơ quan, tổ chứcngười có liên quan đến công tác tiếp công dân.

Chỉ mộtuhthứ hai

NHIỆM VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TRONG CÔNG CHỨC

Điều 3. Tổ chức tiếp công dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, khiếu nại, kiến ​​nghị, phản ánh. Tùy theo tính chất, đặc điểm, quy mô tổ chức và hoạt động, yêu cầu giải quyết khiếu nại, hủy bỏ, kiến ​​nghị, phản ánh mà Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành bổ nhiệm Thanh tra viên là thanh tra viên công vụ.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tiếng Việt Lớp 1 Sách Chân Trời Sáng Tạo (Trọn Bộ Cả Năm)

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc quy định chế độ, chính sách và quyền lợi của công dân, tổ chức cần: tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức cho công chức, viên chức các phòng chuyên môn tiếp công dân.

Căn cứ quy định của Luật Tiếp công dân và Quyết định này, Thủ trưởng cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Điều 4. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp công dân của phòng, đơn vị mình;

a) Ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;

b) Tổ chức nơi tiếp công dân thuận tiện của các phòng, đơn vị; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân;

c) Cử cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp công dân;

d) Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan để tiếp công dân và giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, khiếu kiện của nhiều người về cùng một nội dung;

đ) Kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban và người có trách nhiệm trực thuộc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình tiếp công dân;

Tham Khảo Thêm:  Phiếu Nhận Xét, đánh Giá Sách Giáo Khoa Lớp 6 Môn Giáo Dục Công Dân

đ) Bảo đảm trật tự an toàn việc tiếp công dân;

g) Báo cáo tình hình, kết quả tiếp công dân với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

2. Tiếp công dân trực tiếp ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của phòng, ban mình.

3. Tiếp công dân đột xuất c công việc Sau đây:

(a) Vụ việc có tính chất gay gắt, phức tạp, liên quan đến nhiều người, liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ phận, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến ​​của các bộ phận, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

b) Vụ việc nếu không được chấn chỉnh, bàn bạc kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc dẫn đến phá hoại nhà nước, tập thể, tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự công cộng; sự an toàn.

4. Khi tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, bộ phận phải thông tin phản hồi về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp không thể trả lời ngay thì chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc quyền bàn bạc, giải quyết ngay và thông báo cho công dân biết thời gian trả lời.

Download file tài liệu để xem chi tiết

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *