Mẫu Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế 2023

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản được lập khi họp bàn về việc phân chia di sản thừa kế của các thành viên trong gia đình. Ví dụ về văn bản chia di sản thừa kế, trong đó ghi rõ những người trong gia đình có quyền chia tài sản, nội dung chia tài sản và có xác nhận của công chứng viên hoặc chủ tịch xã, huyện, xã. Uỷ ban nhân dân. …… Mời quý độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế tại đây.

Sau khi xác định được thừa kế và xác định được người hưởng lợi thì mới được chia tài sản. Trong quá trình phân chia di sản thừa kế, bắt buộc mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế phải được lập cụ thể, đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là 2 văn bản phân chia di sản thừa kế thông dụng nhất kèm theo hướng dẫn soạn thảo chi tiết.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐỒNG Ý

PHÂN PHỐI THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:

1. Ông (Bà) ……………sinh……., người mang giấy tờ tùy thân …………………………………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………….

2. Ông (Bà) ……………sinh……., mang chứng minh nhân dân số …………………………………………………………………………., đăng ký hộ khẩu thường trú:…… ……… ……. ….

3. Ông (Bà) ……………sinh……., mang chứng minh nhân dân số …………………………………………………………………………., đăng ký hộ khẩu thường trú:…… ……… ……. ….

4. Ông (Bà) ……………sinh……., người mang giấy tờ tùy thân …………………………………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………….

5. Ông (Bà) ……………sinh……., mang chứng minh nhân dân số …………………………………………………………………………., đăng ký hộ khẩu thường trú:…… ……… ……. ….

Chúng tôi đã cùng nhau lập văn bản này để thống nhất việc phân chia di sản thừa kế với các nội dung sau:

1. Về người để lại tài sản, tài sản thừa kế.

– Người để lại di sản, ông ……………sinh…….., chết……./…./….. Quê quán:…………………….

– Tài sản. Tài sản của ông ………….. được chia theo thỏa thuận này. ……………tờ bản đồ số ……………Địa chỉ: ……………………………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số …………., bìa ……………; Số hồ sơ gốc: …………./QĐUB: được cho …………..…………..……./…./……..

Tham Khảo Thêm:  Tên Phương Thảo Mang Ý Nghĩa Tên Phương Thảo Là Gì & Chữ Ký Đẹp

– Trước khi chết không để lại di chúc và không để lại nghĩa vụ về tài sản gì.

2. Về quan hệ thừa kế.

  • Cha mẹ ruột của cô ấy ………… đều đã mất trước cô ấy…………….
  • Ông nội ………. có vợ là bà ………… và 04 (bốn) con đẻ gồm: ……………………………………………………………….

3. Nội dung thỏa thuận.

– Theo quy định của pháp luật, người thừa kế tài sản của ông …………., gồm: (05) bà……………………………………………………… ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ……..

– Bằng văn bản này, chúng tôi, những người tham gia khai nhận thừa kế (có giấy tờ tùy thân và địa chỉ được ghi trên văn bản), đồng ý khai nhận thừa kế toàn bộ tài sản của ông……………., nêu trong văn bản.

– Các con của ông…………….đồng ý tặng cho phần thừa kế mà mỗi người được hưởng cho ông…………. bởi vì mẹ tôi

-Bà ngoại ……………. đồng ý nhận số cổ phần được tặng cho nói trên và gộp chúng với phần thừa kế mà ông được hưởng trong……………., trở thành người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản được nêu trong văn bản…………….. của ông.

Kể từ ngày ký bản thỏa thuận này, Bà …………. Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu/quyền sử dụng toàn bộ nhà, lô đất; …..tờ bản đồ số …………….Địa chỉ: ……………– theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số ……………mã số …………….; Số hồ sơ gốc: …………….do Ủy ban nhân dân cấp……..……../…./…. trên theo quy định của pháp luật.

* Quyền lợi và trách nhiệm của người thụ hưởng.

– Nhận phần di sản mà các đồng thừa kế đã thỏa thuận tặng, cho kèm theo giấy tờ liên quan đến tài sản nói trên;

– Làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và nộp các loại thuế, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. phí liên quan.

– Để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ quy định trong văn bản.

4. Nghĩa vụ của những người tham gia chia tài sản.

Chúng tôi, các bên trong thỏa thuận phân chia tài sản này, xin tuyên bố rằng:

Tham Khảo Thêm:  Thực Trạng Giáo Dục đạo đức Cho Học Sinh Tiểu Học

– Các thông tin về nhân thân, tài sản và giấy tờ thừa kế do chúng tôi cung cấp theo Hợp đồng phân chia tài sản này là đúng sự thật.

– Không giải tỏa, che giấu người thừa kế theo quy định của pháp luật. Ngoài những người thừa kế nêu trong văn bản, ông ………….. không còn người thừa kế nào khác. Nếu có người khác chứng minh được là người thừa kế hợp pháp của bạn………. thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc bồi thường bằng tài sản của mình nếu có thiệt hại xảy ra và không yêu cầu cơ quan công chứng chứng nhận. . văn bản chịu trách nhiệm về những việc này.

– Không ai trong chúng tôi có hành vi dẫn đến bị truất quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tài sản trên không đang bị tranh chấp, cấm sử dụng hoặc có quyết định khôi phục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu/người sử dụng chưa thực hiện và không được dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào. khác

– Hợp đồng này do chúng tôi tự nguyện giao kết, việc chia, tặng cho tài sản thừa kế trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của bất kỳ ai trong chúng tôi.

– Chúng tôi đã tự đọc/nghe toàn bộ văn bản, hiểu rõ nội dung, trách nhiệm của mình trong việc lập văn bản và đã tự nguyện ký/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

CÁC BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

THÔNG BÁO KIỂM TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
__________

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi là những người thừa kế theo ….. (5) Ông/Bà…………….đã chết …………./…………../…………. Theo số ……………………………………………………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………. thừa kế/ Bà…… để lại sau (7).……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết:

– Những thông tin ghi trong văn bản này về việc phân chia di sản thừa kế là đúng sự thật;

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Sử Dụng Pin Laptop Hiệu Quả Nhất

– Ngoài chúng tôi, ông ………… không có người thừa kế nào khác.

– Văn bản chia di sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập, việc chia di sản thừa kế trên không nhằm mục đích trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỈ KIỂM TRA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/CƯU/THÀNH PHỐ……………………

Ngày …………

tại ………………………………………………………….(9), tôi……………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………… /Phó Chủ tịch UBND xã/phường/thành phố……………………. huyện/khu vực/thành phố/đô thị/thành phố trực thuộc tỉnh ………………………………………………………………………………………………………… ………….………………………………………………………

XÁC THỰC:

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này do ông/bà ……………………………………………………………………………………… lập. ……….………………………………………. những người thừa kế tự nguyện thỏa thuận chia di sản thừa kế.

– Vào thời điểm xác lập quyền, những người thừa kế đều có quyền dân sự tương ứng do pháp luật quy định.

– Sau khi công bố nội dung phân chia di sản thừa kế từ …………………………………………………………………………………….. đến ngày……. tháng ……………………………… UBND không nhận đơn khiếu nại, tố cáo nào.

– Nội dung văn bản chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của luật, không vi phạm đạo đức xã hội.

– …………………………………………………………………………………………………………………….. (11)

– Văn bản phân chia di sản thừa kế này được lập …………. bản chính (mỗi bản chính gồm…….bản,……..trang), giao cho:

+ ……………….. bản chính;

+ ……………….. bản chính;

Lưu một bản chính tại UBND.

Số…………., quyển số………….TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỈ CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Sau khi khai nhận di sản hoặc để lại di chúc, những người thừa kế phải gặp nhau để thoả thuận những nội dung sau (được quy định tại Điều 656 Bộ luật dân sự 2015):

Ngoài ra, để văn bản có giá trị pháp lý cao thì nên nộp văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đến văn phòng công chứng để công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Hoatieu.vn đã gửi cho bạn ở trên Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Năm 2018

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *