Mẫu Tờ Trình Thẩm định Dự án Tu Bổ Di Tích

Báo cáo thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

Đánh giá dự án trùng tu di tích mẫu

Đơn thẩm định dự án tu bổ di tích là mẫu báo cáo được lập để phục vụ cho công tác thẩm định dự án tu bổ di tích. Mẫu nêu rõ nội dung dự án cải tạo… Mẫu được ban hành theo Quyết định 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Báo cáo thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

TÊN CỦA TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …………………

……………ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO
Thẩm định dự án tu bổ di tích / Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

Kính gửi: (cơ quan thẩm định)

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009.

Theo Quyết định của Chính phủ số /2018/NĐ-CP ngày 05/05/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt phương án, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh địa danh di tích;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan……………………………………………….

Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch điều Chỉnh Lớp 5 Theo Công Văn 3969

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích (tên dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích) ) với nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ THỰC TẾ ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH/QUY ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ – CÔNG NGHỆ

1. Tên dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích: ………………………….

2. Vị trí: ………………………………………………………………………………………

3. Tên chủ đầu tư và thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại…).………….

4. Nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích.

5. Nội dung chính của dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích.

– Hiện trạng các di tích.

– Mục tiêu của dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích.

– Quan điểm và nguyên tắc bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

– Đề xuất các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi và xây dựng mới.

– Chương trình phát huy giá trị di tích.

6. Dự toán kinh phí thực hiện. ………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kinh phí thực hiện: ……………………………………………………………….

8. Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………………………….

9. Thông tin khác (nếu có): …………………………………………………………………….

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI THEO HỒ SƠ

1. Văn bản quy phạm pháp luật.

– Quyết định xếp hạng di tích. bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích.

Tham Khảo Thêm:  Cấm Gì, Xử Lý Sao

– Quy hoạch di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

2. Ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích.

3. Dự án Tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích.

4. Hồ sơ năng lực của nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích với nội dung như trên (tên dự án tu bổ di tích/Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích).

Người nhận:
– Như đã đề cập ở trên;
– Cứu:…….

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Dấu hiệuđề cập đến hÔi chúa ơi tên, tiêu đềĐồi và đóng dấu)

Đơn xin thẩm định dự án tu bổ di tích

Đơn xin thẩm định dự án tu bổ di tích

Mời các bạn đọc và làm quen với biểu mẫu văn hóa du lịch trong phần biểu mẫu.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Bài Cảm Nhận Về Thân Thế, Cuộc đời, Sự Nghiệp Của…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch điều Chỉnh Lớp 5 Theo Công Văn 3969

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *