Mẫu Quyết định Giao đất, Giao Rừng

Quyết định giao đất, giao rừng

Mẫu quyết định giao đất, giao rừng

Mẫu quyết định giao đất, giao rừng là mẫu quyết định giao đất, giao rừng. Nội dung quyết định được thể hiện rõ trong mẫu… Mẫu được ban hành theo Quyết định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định giao đất, giao rừng

UBND tỉnh (TP)……………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:……/QĐ-UBND

……………ngày…… tháng…… năm…….

PHÁN QUYẾT
Về giao đất, giao rừng
(đối với tổ chức)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ) ….

Căn cứ Luật “Về tổ chức chính quyền địa phương tự quản” ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Theo luật ngày 15 tháng 11 năm 2017 “Về Lâm nghiệp”.

Căn cứ Quyết định số…./.20…./NĐ-CP ngày …tháng…năm 20… của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý rừng

Xem xét đề nghị ………………………………

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. giao (ghi rõ diện tích đất hoặc rừng được giao cho tổ chức) …………ha đất, trong đó diện tích rừng là……………………ha. trên thửa đất……………., thuộc (thửa, khoảnh, khu)……………………………; thuộc (xã, huyện, tỉnh) ……………….; sử dụng ………………………………………………………………………………………

(Nếu xác định nhiều thửa thì ghi tổng diện tích và ghi chi tiết từng thửa kèm theo)

Tham Khảo Thêm:  Kỹ Thuật Đổ Gà Xuất Sắc, Công Thức Lai Tạo Chuẩn 100%, Gà Lai Nhiều Tính Trạng Hay

Thời hạn sử dụng đất, sử dụng rừng ………….

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số …………, tỷ lệ……………………………………………………… ……………… …… năm………. và được đánh giá ở mức ………….

Đặc điểm khu rừng được ghi tại Lâm bạ số ……………… kèm theo quyết định này.

Hình thức giao đất (2):……………………………………………………….

Giá thửa đất, tiền sử dụng đất phải nộp ………………………………………………………………. (trường hợp giao đất có thuế sử dụng đất) (3)

Các hạn chế về quyền của người sử dụng đất, rừng (nếu có)…………………….

Người được giao đất, giao rừng có trách nhiệm quản lý, duy trì, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp.

Điều 2. Chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thông báo cho tổ chức được giao đất, giao rừng nộp tiền sử dụng đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Cắm mốc giới và giao đất, giao rừng ngoài thực địa.

3. Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật các vụ phá rừng theo thẩm quyền.

Điều 3. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, ………………………………………. .. …………………. và tổ chức được giao đất, rừng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Tổng Hợp Cách Làm Thuyền Bằng Phế Liệu Tái Chế đơn Giản

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử……………………../.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…;
-…

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH:
(Đã ký và đóng dấu)

(1) Ghi: đến ngày…tháng…năm…trường hợp giao đất có thời hạn.

(2) Nêu các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất/giao đất có thu tiền sử dụng đất/chuyển từ thuê đất sang giao đất/chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất….

(3) Trường hợp không ban hành riêng quyết định về giá đất cụ thể.

Mẫu quyết định giao đất, giao rừng

Mẫu quyết định giao đất, giao rừng

Phần thủ tục hành chính mời bạn đọc tham khảo tại mục biểu mẫu.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Kỹ Thuật Đổ Gà Xuất Sắc, Công Thức Lai Tạo Chuẩn…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Đã Bao Nhiêu Ngày Kể Từ Ngày 1/1/1 11, Bao Nhiêu Ngày Kể…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *