Mẫu Quyết định Công Nhận Hội đồng Quản Trị Trường Học

Quyết định công nhận hội đồng quản trị

Mẫu quyết định công nhận hội đồng trường

Mẫu quyết định công nhận của hội đồng trường là một mẫu quyết định mẫu để đưa ra quyết định công nhận của hội đồng trường. Mẫu quyết định nêu rõ rằng hội đồng quản trị được công nhận… Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung chính của mẫu quyết định công nhận hội đồng trường như sau:

UBND tỉnh …………………………

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày tháng năm…

PHÁN QUYẾT
Về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trường …………(1)…………, Học kỳ …………(2)…………

GIÁM ĐỐC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cơ sở………………(3)……………..;

Cơ sở……………… (3)…………………………………………..;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường……(1)………………..;

Theo đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.

PHÁN QUYẾT.

Điều 1. Sự công nhận của Hội đồng quản trị Trường …………(1)………, nhiệm kỳ…………….(2)……………….. gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;

Công nhận Ông (Bà)………….(4)……………….., thành viên hội đồng quản trị, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị trường …………( 1)…… ….

Điều 2. Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng trường …………(1)………… có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của trường cơ sở, trường trung học cơ sở và trường phổ thông, trường phổ thông và trường học. Trường phổ thông có nhiều cấp học công bố kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011.

Tham Khảo Thêm:  Tài Khoản định Danh điện Tử Là Gì 2023?

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ. Trưởng các khoa, phòng; Trưởng các bộ phận có liên quan và các ông, bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

– Như Điều 4;

– …(5)…;

– Lưu: VT, (6)

GIÁM ĐỐC (7)
(Ký tên và đóng dấu)
Tên và họ

Ghi chú:

(1) Tên trường.

(2) Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(3) Căn cứ pháp lý để ra quyết định.

(4) Tên người được công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(5) Cơ quan báo cáo, phối hợp, biết.

(6) nhân viên đánh máy, nhân bản và số báo danh (nếu cần)

(7) Trường hợp người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT”. Nhập đầu tiên, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định công nhận hội đồng trường

Mẫu quyết định công nhận hội đồng trường

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Hình Vẽ Hình Pokemon Đẹp

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Giấy Xác Nhận Thu Nhập

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *