Mẫu Lệnh Bắt Người Bị Giữ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp 2023 Mới Nhất

Lệnh bắt người theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu Lệnh bắt người khẩn cấp là lệnh bắt được lập ra để ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Mẫu nêu rõ số liệu người bị bắt, căn cứ bắt người… Mẫu được ban hành theo Thông tư 119/2021/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Lệnh bắt khẩn cấp gần đây

1. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp là gì?

Mẫu biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là văn bản được lập để ghi lại việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, trong đó có nội dung ghi rõ thời gian, địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản. . Lệnh bắt giữ. .

Mục đích của biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Khi cơ quan có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì sẽ lập biên bản tạm giữ bị can để ghi lại quá trình tạm giữ. bắt, quá trình bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, thông tin về người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

2. Quy định về Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo quy định tại Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: “1. Để ngăn chặn ngay tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng minh bị can sẽ gây khó khăn trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc bảo đảm việc thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng . việc giữ, tạm giữ, tạm giữ, tạm giữ, bảo lãnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm trú, tạm hoãn xuất cảnh có thể được áp dụng theo thẩm quyền.

2. Các trường hợp bắt gồm bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giữ, bắt người bị yêu cầu dẫn độ. “

Tham Khảo Thêm:  Tranh Tô Màu Hoa Tô Màu Bông Hoa Xinh Xắn Và Đẹp Nhất Dành Cho Bé

Như vậy, bắt người trong trường hợp khẩn cấp là một trong những biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật tố tụng hình sự.

3. Mẫu quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo thông tư 119/2021/TT-BCA.

Theo thông tư 119/2021/TT-BCA mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;
Theo thông tư 119/2021/TT-BCA mẫu lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Hiện nay, Mẫu lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp mới nhất và còn hiệu lực số. 66 là BH theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 8/12/2021.

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:……………………./LBN-…………………… ……………………………, ngày …………… tháng …….. năm……..

LỆNH CỦA KHẨN CẤP

……………………………………………………………… (Đầu tiên)

Theo Lệnh “Bắt khẩn cấp số.”,…………….. ngày……..tháng……. năm của …………

Cơ sở của hành vi……………………..

…………………………..

………………………………………………………………

vi phạm Điều ………….. của Bộ luật Hình sự.

Theo biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp: ………… tháng……. năm ………….;

Theo như bài báo(2)Điều 109 khoản 2, khoản 4, khoản 110 của Bộ luật tố tụng hình sự…………….

YÊU CẦU::

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp vì:

Họ và tên:……………………Giới tính:…….

Tên khác: ……………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………………………………..

Quốc tịch: ………………; Quốc gia …………….; Tôn giáo

Công việc:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………….

cấp ngày ………… tháng ………… năm …………. Cấp: ……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………

…………………………………………………….

Nơi trú ẩn: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Phân công Ông/Bà. …………………………………………………………………………

tổ chức thi hành lệnh này và đưa người bị bắt vào nơi giam giữ; (3)…………………….

…………………………………………………….

Lệnh này ngay lập tức được gửi đến Văn phòng Công tố ………………………………………….. để phê duyệt.

Người nhận:

– Người bị bắt.

(2) …………………………;

– Hộ chiếu 02 bản.

…………………………..

1) chức danh tư pháp của người ký văn bản;

(2) Cơ quan điều tra theo Điều 36 Bộ luật Hình sự, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một loạt hoạt động điều tra theo Điều 39 Bộ luật Hình sự.

Tham Khảo Thêm:  2 Cách Xử Lý Khi Dán Màn Hình Bị Bọt Khí, Nổi Bong Bóng Cực Dễ

(3) Chỉ định vị trí

01 bản của lệnh này đã được giao cho người bị bắt vào ngày……giờ……ngày……tháng……năm………….

NGƯỜI ĐƯỢC GỌI

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu lệnh cấm khẩn cấp

Hoatier muốn phân phát thêm các mẫu lệnh cấm trong trường hợp khẩn cấp. Đây là bảo hiểm mẫu số 66 theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021.

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:……………………./LGN-…………………… ……………………………, ngày …………… tháng …….. năm……..

LỆNH GIỮ KHẨN CẤP

……………………………………………………. (Đầu tiên)

Nền tảng: ………………………………………………………………………………

……………………..

thuộc về…………………………………………………………

vi phạm Bộ luật hình sự

Theo như bài báo (2)…………, Điều 109 và tiếp theo ………… Khoản 1, 2 Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự.

YÊU CẦU:

Giữ người trong tình huống khẩn cấp:

Họ và tên:…………………………….. Giới tính:…….

Tên khác: ……………………………………………………

Sinh ngày…………tháng…………năm……………tại……………….

Quốc tịch: ………; Quốc gia ……………………..; Tôn giáo: ……….

Công việc:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………….

ngày cấp………….tháng…………… Cấp ngày…………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Nơi trú ẩn: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phân công Ông/Bà. …………………………………………………………………………

…………………….. chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này

và bàn giao cho người bị giam giữ (3) ……………………………

Yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang khi cần thiết để thực thi lệnh này.

Người nhận:

– Viện kiểm sát………………………;

– người bị tạm giữ.

– (3) ………………………….;

– Hộ chiếu 02 bản.

………………………………………………………………

1) chức danh tư pháp của người ký văn bản;

2) Cơ quan điều tra căn cứ vào Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự. Các phòng được phân công tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng hình sự.

(3) Ghi rõ địa điểm.

01 bản của lệnh này đã được giao cho người bị tạm giữ……vào hồi……ngày……tháng……năm……………

NGƯỜI ĐƯỢC CỨU

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp theo thông tư 61/2017/TT-BCA.

Theo thông tư 61/2017/TT-BCA mẫu quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được hoàn thiện. Hoatieu được liệt kê ở đây để bạn tham khảo.

Tham Khảo Thêm:  https://hoatieu.vn/download/bo-cau-hoi-on-thi-rung-chuong-vang-trung-hoc-pho-thong-211714

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: …………………….

……………ngày …… tháng ….. năm….

LỆNH CỦA KHẨN CẤP

Tôi ……………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………..

Theo Lệnh “Bắt khẩn cấp số.”,…………….. ngày……..tháng……. …………………………………………..

Cơ sở của hành vi………………………………………………………

vi phạm Điều ………….. của Bộ luật Hình sự.

Theo biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp: ………… tháng……. năm ………….;

Theo như bài báo

Điều 109 khoản 2, khoản 4, khoản 110 của Bộ luật tố tụng hình sự…………….

YÊU CẦU:

Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp vì:

Tên: ……………………. Giới tính: …………

Tên khác: ………………………………………………………………

Sinh………… tháng…………………… giờ:……………………

Quốc tịch: ……………………………….; Quốc gia ………….; Tôn giáo:

Công việc: ……………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………..

Cấp ngày ………… tháng ……………………………………………………………………………………… … … ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………

Lệnh này được gửi đến Văn phòng Công tố để phê duyệt.

Người nhận:

– …………………………..

– ………………………………

– Hộ chiếu 02 bản.

…………………….

Cơ quan điều tra căn cứ vào Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự và theo Điều 39 Bộ luật tố tụng hình sự là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
01 bản của lệnh này đã được giao cho người bị bắt vào ngày……giờ……ngày……tháng……năm………….

NGƯỜI DÂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp mới nhất 2023 theo Thông tư 119/2021/TT-BCA và các quy định có liên quan. Vui lòng xem các bài viết liên quan khác Biểu mẫu. Trong phần Khiếu nại – Hủy bỏ, bạn có thể tải xuống tệp phù hợp với mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  2 Cách Xử Lý Khi Dán Màn Hình Bị Bọt Khí,…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tranh Tô Màu Hoa Tô Màu Bông Hoa Xinh Xắn Và Đẹp Nhất…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *