Mẫu Hợp đồng ủy Thác Nhập Khẩu

Thỏa thuận ủy thác nhập khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới nhất

Mẫu thỏa thuận công nhận hàng nhập khẩu là mẫu biên bản thỏa thuận công nhận hàng nhập khẩu dành cho các cá nhân, tổ chức. Mẫu hợp đồng kiểm định nêu rõ thông tin bên kiểm định, bên kiểm định, nội dung công việc ủy ​​thác, giá cả, v.v. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về hợp đồng ủy thác nhập khẩu tại đây.

Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Nhập Khẩu

Mẫu Hợp Đồng Ủy Thác Nhập Khẩu

Nội dung chính của mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN NHẬP KHẨU

Số:……../HĐKTNK

Hôm nay ngày… tháng… năm… giờ… chúng tôi gồm có:

ĐĂNG NHẬP BÊN

– Tên của công ty: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại…………………………………… Telex………………………………………………………………………………………… …

– Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện là Ông (Bà):……………………………………………………… Chức vụ:………….

– Giấy ủy quyền số…………….. (nếu ký thay giám đốc)

Ghi ngày………….tháng………….Thực hiện…………. Chức vụ…….ký tên.

Short A trong hợp đồng này

YÊU CẦU:

– Tên của công ty: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………… ….

– Điện thoại…………………………………… Telex………………………………………………………………………………

– Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………… .…………

– Người đại diện là Ông (Bà):……………………………………………………… Chức vụ:………..

– Giấy ủy quyền số…………….. (nếu ký thay giám đốc)

Ghi ngày………….tháng………….Thực hiện…………. Chức vụ…….ký tên.

Nó được gọi là Bên “B” trong Hợp đồng này

Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung công việc được giao

1) Bên B ủy thác cho Bên B nhập khẩu các sản phẩm sau:

STTT: Tên sản phẩm: Đơn vị: Số lượng: đơn giá trong phim truyền hình Ghi chú:

2) viết thư

Điều 2. Giá

– Đơn giá sản phẩm là giá của…… (quy định hoặc thỏa thuận với nước ngoài)

– Nếu giá thay đổi, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A khi nhận được thông tin về giá để xử lý.

Điều 3. Quy cách, chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1) Bên B chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa nhập khẩu đúng tình trạng kỹ thuật, chất lượng, bao bì theo đúng nội dung đơn đặt hàng của Bên A, cụ thể như sau:

– Loại sản phẩm đầu tiên. Bắt buộc… (có thể viết mẫu)

– Loại hàng thứ 2.

– Loại hàng thứ 3.

2) Bên A được Bên B mời tham gia giao dịch mua bán với bên nước ngoài …………

Bên B có trách nhiệm chỉ đạo Bên A lựa chọn mua hàng hóa nhập khẩu với điều kiện có lợi nhất cho Bên A.

Điều 4. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa

1) Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B các giấy tờ cần thiết sau:

– Hạn ngạch hàng nhập khẩu.

– Xác nhận khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại nước ngoài… (nơi bên A mở tài khoản ngoại tệ).

2) Bên B có trách nhiệm thương lượng với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hóa với những điều kiện có lợi nhất cho Bên A (như giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh,…).

3) Bên A có trách nhiệm nhận hàng hóa do Bên B nhập khẩu tại địa điểm và thời gian do Bên B thông báo khi hàng hóa đến nơi.

Điều 5: Thanh toán phí ủy thác

(a) Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B phí ủy thác nhập khẩu bao gồm các khoản sau:

1/ (Tên sản phẩm) thanh toán chi phí… đồng

2/……………………. trả các chi phí… đồng

3/…….

4/…….

(b) tổng tất cả các chi phí ủy thác mà Bên A chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên B là:

c) đồng ý về phương thức thanh toán…

Điều 6. Nhiệm vụ giải quyết khiếu nại với nước ngoài

1/ Trường hợp Bên A mang sản phẩm nhập khẩu về kho, khi mở bao bì ra, trong vòng 30 ngày phát hiện sản phẩm kém chất lượng, thiếu số lượng… thì để nguyên hiện trạng và mời Vinactrol. xác minh và lập biên bản công khai, kê khai, xác nhận tình trạng hàng hóa nhập khẩu gửi Bên B làm cơ sở pháp lý yêu cầu người bán nước ngoài bồi thường.

2/ Đối với Bên B, khi nhận được văn bản xác nhận hàng hóa nhập khẩu của Bên A không đáp ứng yêu cầu của phía nước ngoài phải có ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ với bên B. bên nước ngoài trong thời hạn quy định là … ngày (tháng).

Điều 7. Trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng

1/ Nếu một trong các bên vi phạm hợp đồng thì bên bị vi phạm một mặt phải nộp phạt vi phạm hợp đồng từ 2% đến 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác phải trả: Bồi thường do vi phạm hợp đồng Thiệt hại do vi phạm hợp đồng dẫn đến: bên thứ ba là kết quả trực tiếp của vi phạm này.

2/ Bên A khi đưa ra yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu cho bên B không rõ ràng, cụ thể bị bên nước ngoài bán hàng kém chất lượng, công nghệ lạc hậu, giá cao… nên phải chịu trách nhiệm. hậu quả. Nếu bên A cố tình không đến nhận hàng sẽ bị phạt …% giá trị nhập khẩu, đồng thời phải nhận lại hàng và phải chịu toàn bộ tiền phạt và bồi thường thiệt hại cho bên nước ngoài hoặc bên thứ ba. vi phạm vi phạm.show.

3/ Bên B trong quá trình thực hiện giao dịch nhập khẩu hàng hóa do Bên A ủy thác đã có hành vi liên hệ với bên nước ngoài gây thiệt hại cho Bên A hoặc không mời Bên A tham gia đàm phán, lựa chọn giao dịch với Bên A. Nếu phía nước ngoài nhập lại hàng và ép Bên A nhận hàng với điều kiện không thuận lợi cho Bên A thì Bên A có quyền không nhận hàng, nếu Bên A đồng ý nhận hàng thì Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại. Đối với trường hợp giá hàng chênh lệch so với giá thực tế, bên B còn bị phạt đến …% trên tổng giá trị tiền cọc đã thỏa thuận.

4/ Nếu Bên A nhận hàng chậm so với thời gian quy định sẽ phải chịu phạt do bên vận chuyển, giao nhận chịu các chi phí lưu kho, lưu bãi hàng hóa, cảng phí và các khoản phạt khác.

5/ Khi Bên A có khiếu nại về hàng hóa nhập khẩu mà Bên B không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại với phía nước ngoài để có kết quả thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi của Bên A thì sẽ bị phạt số tiền trị giá … % ủy thác, đồng thời chịu hoàn trả tiền hàng cho Bên A thay cho bên nước ngoài đã bán hàng.

6. Nếu Bên A thanh toán chậm cho bên nước ngoài làm tổn hại đến uy tín của Bên B và các giao dịch khác với bên nước ngoài đó thì Bên A phải chịu phạt và bồi thường thay cho Bên B khi bên nước ngoài khiếu nại, đồng thời phải thanh toán đủ tiền mua hàng nhập khẩu và tiền chậm thanh toán do phía nước ngoài yêu cầu.

7/ Trường hợp thanh toán chi phí ủy thác nhập khẩu so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo quy định hiện hành của nhà nước với lãi suất quá hạn là…% trên tổng giá trị ủy thác. chi phí.

8/ Bên nào đã ký kết hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tổng giá trị chi phí ủy thác và bồi thường tiền phạt vi phạm… %. các chi phí mà bên bị thiệt hại có thể phải chịu do sự vi phạm hợp đồng này của bên kia.

9/ Trường hợp một bên đồng thời gây ra nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu phạt một loại vi phạm cao nhất theo mức phạt mà hai bên đã quy định trong hợp đồng này.

Điều 8. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong hợp đồng

1/ Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều kiện đã thỏa thuận, không đơn phương thay đổi, hủy bỏ hợp đồng.

2/ Hai bên phải chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên kịp thời thông báo cho nhau và cùng nhau thảo luận, giải quyết trên cơ sở đồng thuận, bình đẳng và cùng có lợi. (Cần ghi lại toàn bộ sự việc và biện pháp giải quyết đã sử dụng).

3/ Trong trường hợp các bên không thể tự giải quyết một cách độc lập thì tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo hợp đồng này.

4/ Bên có lỗi phải chịu chi phí giám định và án phí.

Điều 9. Các thỏa thuận khác (nếu cần)

Điều 10. Hiệu lực của Hiệp định

Hợp đồng này có giá trị từ…/…/… đến…/…/…

Hai bên sẽ tiến hành họp và lập biên bản về việc chấm dứt hợp đồng này… vào ngày, giờ… (Địa điểm do các bên thoả thuận)

Hợp đồng này được lập thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản

Gửi cơ quan… Bản sao

GIỚI THIỆU MỘT
chức vụ
Dấu hiệu
(đánh dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN
chức vụ
Dấu hiệu
(đánh dấu)

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thẩm định Thiết Kế, Dự Toán

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu Giấy Chứng Nhận Thử Sản Phẩm Công Nghiệp Sử Dụng…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Hành Vi Nào Thể Hiện Sự Tôn Trọng Người Khác? GDCD 8 Trang…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *