Mẫu Báo Cáo Kết Quả Thẩm định Nghiên Cứu Tiền Khả Thi, đề Xuất Chủ Trương đầu Tư Dự án

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án là gì? Nội dung của mẫu báo cáo đánh giá nghiên cứu là gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm về nó.

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

1. Định nghĩa mẫu báo cáo nghiên cứu tiền kinh tế, đề xuất chủ trương đầu tư dự án là gì?

Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ nghiên cứu khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án là mẫu báo cáo được lập để trình bày kết quả đánh giá sơ bộ nghiên cứu khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án, báo cáo thẩm định. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả đánh giá nghiên cứu, v.v.

2. Mẫu báo cáo kết quả đánh giá tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

CƠ QUAN XẾP HẠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……….

……………ngày …… tháng ……năm …….

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhóm B dự án nhóm C

Kính gửi: (Tên Cơ quan thẩm định)

Cơ quan (tên cơ quan thẩm định) nhận được báo cáo số…….. ngày…….. tháng…………. năm …………. Báo cáo nghiên cứu kinh tế sơ bộ/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án (Tên dự án cần thẩm định) để Cơ quan (Tên cơ quan trình) trình thẩm định. Sau khi xem xét, đối chiếu các ý kiến ​​và kết quả thẩm định của các bộ phận, tổ chức có liên quan, Cơ quan (tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo NCKT/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án (Tên dự án);

Tham Khảo Thêm:  Lỗi Không Có Giấy Phép Lái Xe Năm 2023 Phạt Bao Nhiêu

Phần đầu tiên

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công*.

2. Báo cáo đánh giá nội bộ của cơ quan quản lý dự án.

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư công.

4. Ý kiến ​​của Hội đồng nhân dân hoặc (hủy bỏ) các cấp đối với dự án lớn nhóm A, nhóm C do địa phương quản lý cần ngân sách trung ương hỗ trợ (trường hợp này là ngân sách trung ương) dùng để thẩm định vốn. nguồn và khả năng cân đối vốn từ ngân sách trung ương khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định).

5. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công.

2. Các văn bản chỉ đạo thi hành Luật Đầu tư công.

3. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Bộ phận chịu trách nhiệm thẩm định.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định.

3. Phiếu đánh giá. tổ chức gặp mặt hoặc lấy ý kiến ​​bằng văn bản hoặc cả hai (nếu cần).

Phần thứ hai

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH …………

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH THÔNG TIN CHUNG VÀ BAN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH/ CƠ QUAN ĐỀ XUẤT…………………….

Tham Khảo Thêm:  Nghị định Số 64/2010/NĐ-CP - Về Quản Lý Cây Xanh đô Thị

1. Tên dự án.

2. Dự án nhóm.

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án.

4. Về việc cấp quyết định đầu tư dự án.

5. Tên chủ đầu tư (nếu có).

6. Địa điểm thực hiện dự án.

7. Dự kiến ​​tổng mức đầu tư của dự án. (trong đó phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, giai đoạn đầu tư sử dụng các nguồn vốn theo thời gian cụ thể).

8. Kinh phí yêu cầu thẩm định.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn phải thẩm định;

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư của dự án).

11. Hình thức đầu tư dự án.

12. Thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Tổng hợp ý kiến ​​của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công và Quyết định của Chính phủ.

III. Ý KIẾN ĐỊNH GIÁ CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH GIÁ

Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và quyết định của Chính phủ.

Nhận xét đánh giá đã hướng đến nội dung nêu tại Điều 24 của quyết định này.

Các ý kiến ​​khác (nếu có).

…………………….

(Trong từng trường hợp cụ thể, Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung, điều chỉnh nội dung thẩm định để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham Khảo Thêm:  Tài Liệu Bồi Dưỡng Mô đun 4 Môn Sinh Học THPT

IV. Rút ra kết luận

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thực hiện và các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến ​​thẩm định của (Cơ quan thẩm định/Hội đồng thẩm định) về chủ trương đầu tư của dự án, đề nghị Quý cơ quan (tên cơ quan trình thẩm định) xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu cần); đề nghị điều chỉnh hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án (nếu chấp thuận đề nghị của cơ quan trình bày).

Người nhận:
– Như đã đề cập ở trên;
– Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án.
– Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
– các cơ quan liên quan khác;
– Cứu: ……….

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu hiệu)
Tên của người đại diện

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Mẫu báo cáo kết quả đánh giá tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tải Đề Thi Giữa Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Sách…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Đề Thi Giữa Kì 2 Tiếng Anh Lớp 6 Sách Kết Nối…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *