Mẫu Báo Cáo đề Xuất Chủ Trương đầu Tư Chương Trình đầu Tư Công

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công là gì? Nội dung mẫu báo cáo đề xuất đầu tư gồm những gì? Hãy đọc bài viết dưới đây để biết thêm về nó.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư của nhà nước

1. Định nghĩa mẫu Tờ trình chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công là gì?

Mẫu tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công là mẫu tờ trình đề xuất dự án đầu tư công. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nội dung đề xuất chủ trường đầu tư…

2. Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư của Nhà nước

TÊN CHỦ SỞ HỮU PHẦN MỀM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …………..

…………….ngày ….. tháng …… năm ……

BÁO CÁO
Tờ trình về chủ trương đầu tư chương trình……………………

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 “Về đầu tư công”.

Các căn cứ pháp lý khác (có liên quan),

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư Dự án) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án (Tên Dự án) với nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên dự án.

2. Chủ dự án.

Tham Khảo Thêm:  Lịch Nộp Các Loại Báo Cáo Thuế Năm 2023

3. Đối tượng hưởng lợi của dự án.

4. Địa điểm thực hiện dự án.

5. Tổng vốn thực hiện dự án, bao gồm vốn.

– Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo nguồn;

– Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo nguồn;

6. Thời gian thực hiện.

7. Các cơ quan, bộ phận thực hiện Chương trình.

8. Thông tin khác (nếu có):

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Sự cần thiết của dự án đối với việc thực hiện mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

2. Mục tiêu, phạm vi và quy mô của dự án.

3. Dự kiến ​​tổng vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện dự án, bao gồm danh mục dự án hoặc đối tượng đầu tư, dự kiến ​​khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước, huy động vốn và các nguồn lực khác;

4. Dự kiến ​​tiến độ thực hiện dự án phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực để bảo đảm đầu tư có trọng tâm, hiệu quả cho các mục tiêu ưu tiên;

5. Xác định các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện và các chi phí vận hành sau khi dự án kết thúc;

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động, hiệu quả môi trường – xã hội của dự án, tính toán hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Di Chúc Thừa Kế đất Cho Con 2023

7. Phân bổ dự án thành phần hoặc nhiệm vụ chương trình theo quy định của pháp luật.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện.

(Tên cơ quan) trình (cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) quyết định xem xét phê duyệt giai đoạn thực hiện dự án (Tên dự án) (ghi rõ giai đoạn thực hiện dự án).

Người nhận:
– Như đã đề cập ở trên;
– Cơ quan thẩm định chủ trương đầu tư dự án.
– Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án;
– các cơ quan liên quan khác;
– Cứu: ………

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
(CZK)Ý tưởngCG:Tôi r:o: tên đầy đủ, tiêu đề và kết thúc dấu hiệu)
Tên của người đại diện

Ví dụ về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư của Nhà nước

Ví dụ về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư của Nhà nước

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính tại điểm hình thức Vui lòng.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Những Chính Sách Mới Về Lương, Thưởng Tết Của Giáo Viên…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Lịch Nộp Các Loại Báo Cáo Thuế Năm 2023

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *