Kế Hoạch Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Năm 2018

Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ngành

Kế hoạch mô hình kiểm tra, kiểm soát chi nhánh năm 2018

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát ngành năm 2018 trong bài viết này. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2018 của ngành nêu nội dung chủ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm. Vui long tham khảo thông tin đo.

Phiếu đăng ký thi đảng viên chi bộ năm 2018

Đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018

ĐẢNG BỘ ………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ……………………….. ……………, ngày… tháng… năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH
KIỂM TRA VÀ TỔNG KẾT NĂM 2018
BỘ. …………………………….

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khoản XII);

Căn cứ Quyết định số 30-KD/TA ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc công bố Hướng dẫn thi hành các quy định về kiểm tra, kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng quy định tại Chương VII, VIII Điều lệ Đảng khóa XII . ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2010, cấp ủy chi bộ trường……………………. xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ngày 20… như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Giúp tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm tra; pháp luật và chính sách của nhà nước. Đánh giá đúng kết quả, ưu điểm đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và có biện pháp khắc phục; đồng thời xác định những nhân tố mới, những hạn chế trong các chủ trương, chính sách, quyết sách để kịp thời kiến ​​nghị bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo đoàn phục vụ đại hội trong Đảng bộ các cấp; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị.

Tham Khảo Thêm:  100 Bộ Phim Hay Nhất Mọi Thời Đại (Theo Xếp Hạng Trên Imdb Top 250 Movies

2. Qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức Đảng rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát hiện, biểu dương nhân tố mới. Kiểm điểm, phê bình những đảng viên, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, đồng thời giám sát, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Có như vậy mới bảo đảm chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên trên cơ sở chỉ đạo sát sao của Đảng ủy; phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; nghiên cứu làm rõ đúng sai, ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; đảm bảo tính chiến đấu, tính giáo dục và hiệu quả thiết thực; bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

II. NỘI DUNG LÃNH ĐẠO XEM VÀ ĐÁNH GIÁ.

1. Nội dung kiểm tra, kiểm soát.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XXII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự tổ chức”. “. nội bộ; Quy định số 47-QĐ/TW Đảng viên Ban Chấp hành Trung ương không được làm; Ban Bí thư Trung ương Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quyết định, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước. Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm của cán bộ, đảng viên, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, khuyết điểm ngay từ khi mới xuất hiện, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ bên trong.

Tham Khảo Thêm:  Màng Phim Tránh Thai Là Gì Và Cách Dùng

– Thẩm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.

– Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Kịp thời kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

– Phát hiện và xử lý ngay những Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tiếp tay cho Đảng viên.

2. Đối tượng kiểm tra, kiểm soát

Toàn thể Chi bộ (Trước hết kiểm tra, theo dõi những bạn hoàn thành nhiệm vụ chi bộ)

III. KIỂM TRA GIÁM SÁT CƠ BẢN MỖI NĂM.

1. Các bài kiểm tra.

Quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm soát đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 20… trong quý I.

1.1. Đồng chí ………….. kiểm tra về cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, phẩm chất của người đảng viên.

Chi bộ giao bạn …………. Chi ủy chi bộ tổ chức thực hiện định kỳ trong quý II

1.2. Kiểm tra bạn bè…………. về cương lĩnh chính trị, việc giữ gìn điều lệ đảng, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.

Chi bộ đã phân công bạn ………….. chi hội viên tổ chức thực hiện thời gian trong quý III.

2. Quan sát.

Giám sát bởi Ông ………….- Kế toán.
Chi bộ giao bạn……………………. Phó bí thư chi bộ sắp xếp thời gian thực hiện trong quý IV.

Tham Khảo Thêm:  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module MN19

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SỰ KIỆN

1. Chỉ đạo Đảng ủy cử một đồng chí vào Đảng ủy trực tiếp giám sát công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 20…

2. Đảng ủy căn cứ kế hoạch quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra của Đảng ủy.

3. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, kiểm tra chi bộ đã được Thường vụ Đảng ủy thông qua.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát năm thứ 20 của chi bộ trường…………………….

Người nhận: nhánh T/M

– TT đảng ủy; BẢO VỆ

– SUBKT CÔNG KHAI;

– Lưu: chi nhánh

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Món Bắp Xào Trứng Gà Thơm Bùi Ngon Ngọt

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Chi Tiết Cách Cắm Hoa Hồng Lọ Cao đẹp Bạn Nhất định Phải…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *