Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Nguồn Gốc Của Hàng Hóa (C/O) Cho Doanh Nghiệp Xuất Khẩu

Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Về Hồ Sơ Và Thủ Tục Cấp C/O

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) để bạn đọc tham khảo và biết được thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp C/O Cho Doanh Nghiệp Xuất Khẩu

Bước 1:

1. Người bán lần đầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ phải đăng ký hồ sơ người bán với Tổ C/O của VCCI và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ khi hồ sơ đã được đăng ký. hồ sơ người bán đầy đủ và hợp lệ. Hồ sơ người bán bao gồm:

a) Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người bán hàng hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu dấu của người bán hàng theo Mẫu N 01;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đóng dấu sao y bản chính của người bán);

c) Danh sách doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có).

2. Hồ sơ thương nhân được khai báo qua website comis.covcci.com.vn

3. Mọi thay đổi về hồ sơ thương nhân phải được cập nhật trên comis.covcci.com.vn. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ của nhà giao dịch vẫn cần được cập nhật 2 năm một lần.

Bước 2:

1. Đối với thương nhân lần đầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu hoặc sản phẩm không cố định (có thay đổi chỉ tiêu định lượng, định mức trọng lượng, mã số); HS, giá trị và nguồn. Nguyên vật liệu đối với cả nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, trường hợp nào được cấp giấy chứng nhận xuất xứ), hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Tải Ngân Hàng Câu Hỏi Thi Công Chức Chuyên Ngành Tổ Chức Nhà Nước

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được công bố đầy đủ, hợp lệ theo Mẫu số 04 và công bố trên website: comis.covcci.com.vn;

b) Khai đầy đủ các mẫu giấy chứng nhận xuất xứ có liên quan.

c) bản in tờ khai hải quan xuất khẩu; Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không phải khai báo hải quan theo quy định của pháp luật thì không cần nộp bản sao tờ khai hải quan.

(d) bản sao hóa đơn thương mại (được đóng dấu sao y bản gốc của người bán);

đ) Bản sao vận đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có đóng dấu sao y bản chính của người bán), nếu người bán không có vận đơn; Thương nhân được coi là không cần xuất trình chứng từ này khi xuất khẩu hàng hóa theo đường gửi hàng không sử dụng vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ quốc tế;

e) Tờ khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu đãi theo mẫu quy định;

g) tuyên bố xuất xứ theo mẫu do nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu có xuất xứ hoặc sản phẩm có xuất xứ được sản xuất trong nước lập, nếu nguyên liệu được sử dụng cho một quy trình tiếp theo, để sản xuất một sản phẩm khác;

h) Bản chụp quy trình sản xuất hàng hóa (có đóng dấu sao y bản chính của người bán);

i) nếu cần thiết, Tổ cấp C/O của VCCI tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của người bán; hoặc yêu cầu người bán xin chứng nhận xuất xứ nộp thêm các chứng từ dưới dạng bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của người bán) như tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu dùng trong đơn. ; sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất); hợp đồng mua bán nguyên phụ liệu trong nước hoặc hóa đơn giá trị gia tăng (trường hợp sử dụng nguyên phụ liệu sản xuất trong nước vào quá trình sản xuất); giấy phép xuất khẩu (nếu có); chứng từ và các giấy tờ cần thiết khác.

Tham Khảo Thêm:  Hình Con Mèo Cho Bé Tô Màu Con Mèo, Tranh Tô Màu Con Mèo

2. Đối với thương nhân sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cố định (không có sự thay đổi về định mức số lượng, định mức trọng lượng, mã số HS, chi phí nguyên liệu, vật liệu cung cấp cho nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu bao gồm các tài liệu : quy định tại điểm 1. Xuất xứ Từ lần xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tiếp theo, người bán chỉ phải nộp các chứng từ quy định tại điểm 1, điểm a đến điểm “đ”. e” và điểm 1, điểm h có giá trị trong thời hạn nhất định đối với giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do người bán cấp Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp cho cơ quan, tổ chức. Trường hợp có thay đổi trong thời hạn 2 năm này, người bán phải cập nhật các thông tin liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ quy định tại các điểm e, g và j của giấy chứng nhận xuất xứ.. Điểm 1 đối với cơ quan, tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

3. Trường hợp chưa có các chứng từ quy định tại điểm “c” và “đ” của điểm 1, người bán đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được nộp các chứng từ này sau, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày ngày phát hành. cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Sau thời hạn quy định, nếu người bán không nộp hồ sơ bổ sung, Tổ C/O của VCCI sẽ yêu cầu thu hồi hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp.

Tham Khảo Thêm:  Bảng Ngọc, Cách Lên đồ [Mới] Hecarim Mạnh Nhất

4. Tổ cấp C/O của VCCI có quyền yêu cầu người bán hàng cung cấp bản chính các chứng từ đề nghị cấp chứng nhận xuất xứ quy định tại khoản 1, 2 và 3 để xác minh. Kiểm tra đối chiếu khi có nghi vấn: tính xác thực của các tài liệu này.

5. Tổ C/O của VCCI trao đổi về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan cho các nước thành viên theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Ngoài các giấy tờ nêu tại điểm 1, thương nhân nộp thêm các giấy tờ sau:

a) Bản sao tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho hải quan có xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất do cơ quan hải quan cấp (bản sao y bản chính có đóng dấu giáp lai của thương nhân);

b) Bản sao hợp đồng hoặc chứng từ ghi rõ người bán Việt Nam cung cấp hàng hóa cho người nhập khẩu tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hợp đồng (có đóng dấu chính của thương nhân). .

6. Tổ C/O của VCCI xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ nhà máy chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan, khu phi thuế quan, khu vực hải quan. Cơ quan riêng biệt khác xử lý hàng nhập khẩu hoặc hàng xuất khẩu với thị trường trong nước. trường hợp sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ ưu đãi hoặc quy tắc xuất xứ không ưu đãi.

Mời các bạn xem thêm ở phần Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Cách ẩn Hiện đuôi File Trên Hệ điều Hành Windows

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Ngân Hàng Câu Hỏi Thi Công Chức Chuyên Ngành Tổ Chức Nhà…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *