Giấy Uỷ Quyền Làm Thủ Tục Hưởng, Nhận Thay Chế độ BHXH, BHYT, BHTN

giấy nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thay thế

Theo quyết định 166/QĐ-BHXH, cho phép nhận lương hưu và trợ cấp BHXH lần cuối vào ngày 01/05/2019. Vui lòng xem và tải về Mẫu giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội.

Mẫu mới nhất 13-HSB (Mẫu giấy ủy quyền)

1. Mẫu 13-HSB Giấy ủy quyền đề nghị và nhận trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN.

Mẫu 13-HSB Giấy ủy quyền làm thủ tục sử dụng và nhận thay tiền trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 166 được áp dụng từ ngày 01/5/2019, bộ luật lao động cung cấp Mẫu 13 – HSB (ví dụ văn bản ủy quyền). được phép mang Tiếp tục sử dụng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN mới nhất.

Giấy ủy quyền giao nhận và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—-***—-

THƯ ỦY QUYỀN

I. Ủy quyền.

Họ và tên:…………………Sinh ngày………. /…… /…………….

Số thẻ xã hội:……………………………………………………….

Loại chế độ thưởng thức (Đầu tiên): …………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số hộ chiếu/: …………………………………………………………………….. cấp ngày …/……./… …

Nơi cư trú: (2): ……………………………………………………………….

II. Người được uỷ quyền.

Họ và tên: ……………………, sinh ………… /…….. /………….

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/hộ chiếu/:……………………………………………………………….

cấp bởi ………………………………………………………………./……

Nơi cư trú: (3): ………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………..

III. bản quyền (4):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

IV. thời hạn cho phép (5):

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy ủy quyền nêu trên.

Trường hợp người ủy quyền (người hưởng) xuất cảnh trái phép hoặc được tòa án công nhận là mất tích, đã chết hoặc có căn cứ xác định quyền hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì tôi là người được ủy quyền. cam kết thông báo ngay cho đại lý chi trả hoặc BHXH khu vực. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và trả lại tiền nếu không thực hiện nghĩa vụ.

Tham Khảo Thêm:  Lời Chúc Valentine Ngọt Ngào

……, ngày tháng năm….
Dấu chứng nhận người được uỷ quyền (6)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…., ngày tháng năm….
Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm….
Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu số 18-CBH. giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

LƯƠNG THAY THẾ, Trợ cấp BHXH

1. Người ủy quyền (người hưởng chế độ BHXH):

– Họ và tên: ……………………………….. Ngày sinh:……………………

– Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………. Số điện thoại ……………………………………………………………….

– Số sổ An sinh xã hội/Mã số nhận dạng:…………..Loại Trợ cấp An sinh xã hội hiện đang nhận:………….

– Nơi nhận chế độ BHXH: ……………………………………………………………….

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………. có tên tại Mục 2 dưới đây.

2. Người được ủy quyền (người nhận trợ cấp BHXH):

– Tên và họ: ………………………………………………………………………………………………………….

– Số ID. …………………………………………………………………………………………………………..

– Nơi cư trú ………………………………………… Số điện thoại ………………………………………….

– Thời hạn thay thế: từ ngày … tháng ……….. đến ngày … tháng ………………..

– Nơi nhận: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về việc hưởng trợ cấp BHXH. Trường hợp Người được ủy quyền (người được hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc được tòa án công nhận là mất tích, đã chết hoặc có căn cứ xác định quyền hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật , người được ủy quyền (người nhận trợ cấp BHXH thay) có trách nhiệm thông báo ngay cho đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH quận, huyện nếu vi phạm phải hoàn trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Môn Toán Lớp 7 Cánh Diều Cả Năm

Ngày tháng năm…

Chính quyền địa phương chấp thuận;
hoặc giám đốc nhà tù. hoặc đại sứ quán
Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam
hoặc chính quyền địa phương trong nước
nơi cư trú của người thụ hưởng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm…

Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • Khi nhận tiền thay người nhận phải xuất trình giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân hoặc ảnh chụp nhận dạng;
  • Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt của công chứng viên để cơ quan bảo hiểm xã hội biết và giải quyết.
  • Thời hạn của giấy phép do các bên thoả thuận, nếu không thì giấy phép có thời hạn một năm, kể từ ngày giấy phép được chấp thuận.

3. Cách viết giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận trợ cấp BHXH, BHYT, BHTN?

(1) Ghi rõ người được ủy quyền được hưởng chế độ gì; bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

(2) (3) Ghi đầy đủ địa chỉ: số nhà, ngõ (ngõ, ngõ), phố, tổ (thôn, làng, bản), xã (thôn, phố), huyện (thôn, thị trấn, thành phố), tỉnh (thành phố).

Trường hợp người được ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thành phố, thị xã), tỉnh (thành phố).

(4) Ghi rõ nội dung giấy phép. Ví dụ:

– Làm những thủ tục gì;

Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Chữ 1 ô Ly đẹp

– Nhận hồ sơ hưởng BHXH (kể cả thẻ BHYT) nếu có;

– Bạn nhận được lương hưu hay trợ cấp gì?

– Đổi thẻ BHYT, đổi sổ BHXH,…

– Điều chỉnh mức phụ cấp, chế độ…

Nếu nội dung giấy phép bao gồm việc nộp đơn thì phải thể hiện rõ việc cho phép nộp đơn, trường hợp cho phép thực hiện toàn bộ thủ tục (kể cả lập hồ sơ, nộp, nhận, nhận tiền) thì phải ghi nội dung này. chỉ ra.

(5) Thời hạn của giấy phép do các bên thoả thuận và được ghi rõ là ngày/tháng/năm ngày/tháng/năm.

Nếu để trống, giấy phép có giá trị trong một năm kể từ ngày được phê duyệt giấy phép.

(6) Chứng thực chữ ký của người có thẩm quyền. Xác nhận của một trong các cơ quan sau:

– chính quyền địa phương;

– công chứng viên;

– Trưởng trại giam, trại tạm giam.

– Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền).

Ghi chú:

Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực theo quy định.

– Trường hợp không thực hiện đúng nghĩa vụ mà người được ủy quyền đã cam kết, từ việc bồi thường số tiền đã nhận không đúng, tùy theo hậu quả sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Mời các bạn xem thêm ở phần bảo hiểm trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Bậc Lương Công Chức 2022

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Cách Viết Chữ 1 ô Ly đẹp

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *