Đáp án Trắc Nghiệm Thi Tìm Hiểu Đảng Viên Tốt Chi Bộ Kiểu Mẫu Yên Bái 2023

Đề và Đáp án thi Tìm hiểu chủ đề chi bộ kiểu mẫu đảng viên tốt

Đáp án đề thi trắc nghiệm Tìm hiểu về mô hình chi bộ Yên Bái Người đảng viên giỏi 2023 Sáng 23/8, Đảng ủy Khối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, viết về chủ đề “Đảng bộ tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022-2023 trong toàn tỉnh.

Câu hỏi và gợi ý đáp án bài thi trắc nghiệm tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ Yên Bái kiểu mẫu 2023 sẽ được HoaTiêu.vn thực hiện và gửi đến bạn đọc nhằm giúp các bạn có thêm nhiều liên kết và đạt giải cao trong cuộc thi. Chúng tôi mời bạn đến một tư vấn.

Ghi chú: Đáp án dưới đây không phải là đáp án chính thức do ban tổ chức cuộc thi công bố mà chỉ là đáp án gợi ý do HoaTieu.vn đưa ra.

Nếu độc giả có câu trả lời chính xác hơn, hãy chia sẻ với HoaTieu.vn để hoàn thiện đáp án.

Đáp án Đề thi Online Tìm hiểu Đảng viên tốt Chi bộ kiểu mẫu năm 2023 Yên Bái

1. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu, viết chủ đề đảng viên giỏi, chi bộ kiểu mẫu

– Thí sinh đăng nhập thông qua đường dẫn sau: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/

– Cuộc thi gồm 2 phần: thi khảo sát trắc nghiệm trực tuyến và thi viết.

– Thời gian đấu thầu từ tháng 8/2022 đến hết tháng 4/2023,

+ Kỳ thi trực tuyến được tổ chức từ ngày 19/9/2022 đến ngày 17/10/2022 và kết thúc vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Nhà nước (10/11/2020). Năm 1955 ngày 10 tháng 11 năm 2022).

+ Cuộc thi viết sẽ được tổ chức từ tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023 và được chia thành 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Tháng 8/2022 đến 31/10/2022.
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/4/2023 và kết thúc vào đúng Ngày sinh lần thứ 133 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2023).

2. Đáp án đề thi trắc nghiệm tìm hiểu Chi bộ kiểu mẫu Yên Bái Đảng viên tốt trong tuần

Câu hỏi số 1
Nghị quyết số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/10/2021 có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị?
A. 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
B. 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
C. 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

câu hỏi số 2
Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 Hội nghị lần thứ 19 Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ, giải pháp?
MỘT. 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
b. 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
C. 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Tham Khảo Thêm:  Công Thức Làm Sữa Chua Đơn Giản, Dễ Dàng Mà Có Ngay Tuyệt Phẩm

câu hỏi số 3
Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thường vụ Đảng ủy Nhà nước về thực hiện văn hóa, đạo đức ở Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong Đảng và hệ thống chính trị gồm nhiều chương, điều. ??
A. 03 chương, 06 điều
B. 04 chương, 07 điều
C. 05 chương, 08 điều

câu hỏi số 4
Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ngày, tháng, năm ban hành:
A. Ngày 16 tháng 5 năm 2021
B. Ngày 17 tháng 5 năm 2021
C. Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Câu hỏi số 5
Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy khóa 19 về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đến năm 2025, mục tiêu chính phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là gì?
MỘT. 2 bàn thắng
B. 3 bàn thắng
C. 4 bàn thắng

Câu hỏi số 6
Quyết định số 21-NK/TV ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương là một trong những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức đảng nhân dân và nâng cao chất lượng đảng viên trong thời gian qua (chọn câu trả lời đúng nhất: ) ?
MỘT. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. số đảng viên có đạo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng.
b. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. số phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số và doanh nhân tư nhân tăng lên.
C. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. số lượng phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số, tôn giáo và doanh nhân tư nhân đã tăng lên.

Câu hỏi số 7
Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng và duy trì tỷ lệ chi bộ kiểu mẫu trong tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. ?
A. Giữ 3% số chi nhánh kiểu mẫu trở lên
B. Duy trì 4% chi hội kiểu mẫu trở lên
C. Giữ lại từ 5% số chi nhánh trở lên

câu hỏi số 8
Kế hoạch số 115-KH/ĐUK ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Thường trực Đảng ủy Khối về quản lý việc triển khai chuyển đổi số trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp giai đoạn 2022-2023. Đến năm 2023, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số được phân tán, đào tạo, bồi dưỡng. năng lực là gì? phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số?
MỘT. 0,6:
B: 0,65
C: 0,7

Câu hỏi số 9
Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 13 ngày 16 tháng 6 năm 2022 số 21-NK/TV đã xác định tỷ lệ % trên tổng số đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. ?
Trả lời: 2-3%
B.3-4%
C.4-5%

Tham Khảo Thêm:  Mẫu kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Câu hỏi số 10
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Chính quyền và Doanh nghiệp số 11-CTr/ĐUK ngày 06 tháng 10 năm 2021 đã xác định có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện?
MỘT. 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
b. 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
C. 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Câu hỏi số 11
Kế hoạch hành động số 114-KTr/TG ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy về thực hiện quyết định số 21-NK/TA ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm hoàn thành; chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số đảng viên trong đảng bộ tỉnh hàng năm?
Đáp: 3% trở lên
B. 4% trở lên
C. 5% trở lên

Câu hỏi số 12
Kết luận số 21-KL/TV ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?
A. 01 nhóm nhiệm vụ, giải pháp
B. 02 bộ nhiệm vụ và giải pháp
C. 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Câu hỏi số 13
Theo Quyết định số 21-NK/TV ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặt mục tiêu đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm tổ chức nhân dân và đảng viên được đánh giá là thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc cao?
Đ: 70% trở lên
B. 80% trở lên
C. 90% trở lên

Câu hỏi số 14
Ngày, tháng, năm nào Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 37-KD-TV về những điều đảng viên không được làm?
A. Ngày 25 tháng 8 năm 2021
B. Ngày 25 tháng 9 năm 2021
C. Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Câu hỏi số 15
Tại Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Chính quyền và Doanh nghiệp tỉnh số 11-CTr/ĐUK ngày 06/10/2021, có bao nhiêu đơn vị trực thuộc được chọn làm mô hình điểm chuyển đổi?
Đ: 3 điểm
B. 4 điểm
C. 5 điểm

Câu hỏi số 16
Khái niệm “kiểm soát của Đảng” trong Quy định số 22-CĐ/TV của Ủy ban Kiểm tra, Kỷ luật Trung ương của Đảng ngày 28 tháng 7 năm 2021, nội dung nào sau đây đúng?
MỘT. Tổ chức đảng nhận xét, đánh giá và kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đối tượng kiểm sát.
b. Tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, rà soát, đánh giá và hoàn thiện các hoạt động để kịp thời nhắc nhở đối tượng kiểm soát.
C. Tổ chức đảng nắm bắt, quan sát, đánh giá và hoàn thiện buổi sinh hoạt để kịp thời nhắc nhở đối tượng kiểm soát.

Tham Khảo Thêm:  Tuyển Tập Hình Nền Tiêu Chiến Đẹp Trai, Cute Nhất, Những Hình Ảnh Tiêu Chiến Đẹp Trai, Cute Nhất

Câu hỏi số 17
Nghị quyết số 22-NK/ĐUK ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có bao nhiêu nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự lãnh đạo của Ủy ban? kiểm tra cấp trên đối với kiểm tra, giám sát cấp dưới?
A. Có 04 nội dung
B. Có 05 nội dung
C. Có 06 nội dung

Câu hỏi số 18
Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh giáo dục và thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng thời “xây” và “chống”, trong đó các nhiệm vụ sau đây được xác định là “chống”.
MỘT. Đó là một vấn đề quan trọng và cấp bách.
b. Đó là vấn đề cơ bản, cần thiết
C. Đó là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài

Câu hỏi số 19
Tại Quy định số 22-CĐ/TV ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra, Giám sát và Kỷ luật Trung ương của Đảng, khái niệm “kiểm tra Đảng” là đúng, nội dung nào sau đây đúng?
MỘT. Tổ chức đảng nhận xét, đánh giá và kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đơn vị được kiểm toán.
B. Tổ chức đảng có quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá và hoàn thành các hoạt động để kịp thời nhắc nhở đối tượng kiểm tra không?
C. Là việc nắm bắt, kiểm điểm, đánh giá, kết luận hoạt động của tổ chức đảng nhằm nhắc nhở ngay đối tượng;

Câu hỏi số 20
Quyết định số 37-NK/TM ngày 20-4-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới bao nhiêu tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã/năm.
MỘT. Thành lập hàng năm từ 07 tổ chức đảng trở lên trong doanh nghiệp, hợp tác xã.
b. Thành lập hàng năm từ 08 tổ chức đảng trở lên trong doanh nghiệp, hợp tác xã.
C. Hàng năm thành lập ít nhất 09 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm xác định đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 2

………Đang cập nhật.

4. Đáp án Quiz Tìm kiếm Đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 3

………Đang cập nhật.

5. Đáp án trắc nghiệm phát hiện đảng viên tốt chi bộ kiểu mẫu Yên Bái tuần 4

………Đang cập nhật.

Đáp án sẽ được đưa ra ngay sau khi cuộc thi được tổ chức. Bạn đọc nhớ theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để có phản hồi sớm nhất nhé.

Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan trong các bài viết và ghi chú của HoaTieu.vn.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Giấy Tờ đi Máy Bay Của Hãng Jetstar Cho…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Giấy Tờ đi Máy Bay Của Hãng Jetstar Cho Bà Bầu…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *