Đáp án Thi Cải Cách Hành Chính Tỉnh Hòa Bình 2022

Thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2022

Đáp án Đề thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2022

Hội thi Nhận thức cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022 có tên đầy đủ là Thi trực tuyến Nhận thức cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022 trong cán bộ, công chức, viên chức. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến ngày 4. các tuần thi. Dưới đây là chi tiết Thể lệ Kỳ thi cải cách hành chính trực tuyến tỉnh Hòa Bình 2022 cũng như đáp án gợi ý cho Kỳ thi cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Ghi chú:Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

1. Thể lệ thi trực tuyến CCHC tỉnh Hòa Bình năm 2022

Vui lòng xem chi tiết thể lệ trong file tải về.

2. Đáp án Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2022

câu hỏi đầu tiên. Theo quyết định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn tài chính của đơn vị nhóm 3 là:

A. Nguồn ngân sách nhà nước

b. Thu từ hoạt động sự nghiệp. Nguồn thu lệ phí để lại cho đơn vị

C. Tất cả những điều trên

D. Nguồn vốn vay của đơn vị

Câu 2:. Hiện nay, Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình hoạt động từ các địa chỉ sau:

A. https://dichvucong.hoabinh.gov.vn

B. https://dvc.hoabinh.gov.vn

C. http://dichvucong.hoabinh.gov.vn

D. https://dichvucong.gov.vn

Câu 3:. Ủy ban nhân dân đặc khu vướng mắc gì về việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP?

MỘT. Hướng dẫn xây dựng và công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử quy định đối với từng thủ tục hành chính cấp vùng, huyện, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện thống nhất trên toàn lãnh thổ.

Tham Khảo Thêm:  Lời Chúc Cuối Tuần Cho Người Yêu

B. Cả 3 đáp án trên

C. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại quyết định này; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Luật Quy định về thủ tục hành chính một cửa, cơ chế một cửa nhà nước; cơ quan. địa phương

Đ. Công bố các quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận “Một cửa” quy định tại Nghị định này. Công bố quy chế Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp vùng, cấp trung ương

Câu 4:. Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử liên quan đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Vấn đề chủ yếu nào sau đây của phát triển kinh tế – xã hội cần được giải quyết?

A. Mỗi làn giao thông trên đường cao tốc được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều khiển giao thông thông minh. Triển khai thu hộ thanh toán điện tử không dừng tại tất cả các điểm thanh toán trên cả nước, loại bỏ hoàn toàn phương thức thanh toán sử dụng tiền mặt. Mỗi phương tiện sử dụng một tài khoản thu phí điện tử để thanh toán đa năng cho các dịch vụ giao thông đường bộ. Giảm chi phí dịch vụ giao nhận, logistics và vận tải hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ – xây dựng chuỗi cung ứng logistics.

b. Những điều ở trên đều đúng.

C. Mỗi cư dân có một hồ sơ sức khỏe cá nhân. Mỗi trung tâm y tế cộng đồng triển khai quản lý trung tâm y tế xã trên môi trường số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo nhu cầu thực tế. Mọi bệnh viện và trung tâm y tế công cộng đều cài đặt hồ sơ y tế điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám bệnh, chữa bệnh.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định Về Việc áp Dụng Các Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả

D. Mọi cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp dễ dàng gửi, nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế trên nền tảng công nghệ số.

Câu 5:. Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, Cán bộ Chính quyền có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các vụ, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp nhận: và thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn

UBND xã

b. Văn phòng UBND tỉnh

ủy ban nhân dân khu vực

Đ. Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Nhà nước

Câu 6:. Năm 2022, UBND tỉnh đã quy định hạn mức thanh toán trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp tỉnh năm 2022 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. tối thiểu là gì?

MỘT.50%

B.30%

C.25%

mất 20%

Mục 7. Ai tham gia đánh giá PCI?

MỘT. doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

b. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Nhà nước.

C. Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

D. Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Câu 8:. Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020) quy định về viên chức các cấp của Bộ Ủy ban Nhân sự; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật dựa trên việc quan sát, đánh giá nội dung nào sau đây?

MỘT. Tình hình công bố văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

b. Tình huống tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật.

C. Cả ba phương án trên.

Đ. Tình hình tuân thủ pháp luật.

Câu 9:. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử liên quan đến chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2025. Bao nhiêu phần trăm hồ sơ hành chính sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập liệu một lần?

Tham Khảo Thêm:  Thủ Tục Tách Thửa đất Trồng Cây Lâu Năm

MỘT.50%

B.60%

C.80%

D.70%

Câu 10:. Theo Quyết định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm gì trong việc tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử?

MỘT. Báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý thủ tục hành chính trong trường hợp phát hiện hành vi sử dụng hệ thống thông tin không đúng mục đích, có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thông tin để kịp thời xử lý. Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về “An toàn thông tin mạng”, “An ninh mạng” và “Về bảo vệ thông tin cá nhân” khi thu thập dữ liệu cá nhân của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính về môi trường trên lĩnh vực điện tử.

B. Cả 3 phương án trên

C. Sử dụng tài khoản giao dịch điện tử đã đăng ký để truy cập Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để theo dõi, xử lý hồ sơ điện tử việc thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đúng quy định, hiệu quả. Cập nhật kiến ​​thức đảm bảo sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

D. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, kiểm tra hồ sơ, gửi phản hồi cho tổ chức, cá nhân theo thông tin được ghi nhận.

Mời các bạn xem thêm những thông tin hữu ích khác tại mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tiêu Chiến Thích Ăn Gì

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Nếu được Phép Bổ Sung Cho Bài Viết Của Vũ Quần Phương, Em…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *