Đáp án Cuộc Thi Cải Cách Hành Chính Sóc Trăng 2023

Hội thi cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2023

Đáp án đề thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 là Đáp án đề thi trực tuyến Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022 Đáp án đề thi trực tuyến sẽ được tổ chức từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/10/2022. Dưới đây là nội dung chi tiết Đề thi cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và đáp án gợi ý, mời các bạn cùng tham khảo.

Để tham gia Cuộc thi nghiên cứu cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022, người chơi truy cập vào link và đăng ký tài khoản để tham gia.

Ghi chú:

  • Đáp án dưới đây hoàn toàn do HoaTieu.vn cung cấp, không phải đáp án chính thức do ban tổ chức cuộc thi công bố.
  • Các câu hỏi kiểm tra thí sinh có thể khác nhau về nội dung và số lượng so với các câu trả lời được đưa ra dưới đây.

Đáp án cuộc thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2023

Đáp án cuộc thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng
Đáp án cuộc thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng

1. Đáp án Cuộc thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022 – Đợt 1

Câu 1: Nội dung nào sau đây là nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức?
MỘT. Xử lý kỷ luật nặng thêm một mức đối với hành vi vi phạm nặng nhất nếu đồng thời có 02 hành vi vi phạm.
b. Nghiêm minh, đúng pháp luật, khách quan, công bằng và bảo mật
C. Tách riêng từng nội dung vi phạm để xử lý kỷ luật nhiều lần cho mỗi vi phạm
Đ. Xử lý kỷ luật hành chính được thay thế bằng truy cứu trách nhiệm hình sự

Câu 2: Theo quan điểm được nêu trong Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, yếu tố nào sau đây đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi số?
MỘT. Mọi người
b. Thể chế và công nghệ
C. Phát triển nền tảng kỹ thuật số
Đ. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Câu hỏi 3: Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, có bao nhiêu ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số?
A. 06 trường
B. 05 trường
C. 07 lĩnh vực
D. 08 ô

Câu hỏi 4: Theo quy định, những hồ sơ, tài liệu nào sau đây phải được số hóa theo Đề án triển khai Cơ chế một cửa do Thủ tướng Chính phủ công bố?
A. Tất cả đều đúng
b. Kết quả điều hành công việc của các phòng, đơn vị tham gia quá trình thụ lý, quản lý thủ tục hành chính.
C. Hồ sơ do cá nhân, tổ chức nộp là kết quả của một thủ tục hành chính trước đó.
Đ. Kết quả thủ tục hành chính

Câu 5: Nội dung nào sau đây là chỉ báo về vấn đề chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội được đề cập trong Chiến lược phát triển chính phủ điện tử theo định hướng chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030?
Trả lời: Đến năm 2025, 95% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh, xác thực thông suốt trên tất cả các hệ thống quản trị nhà nước các cấp, từ trung ương đến địa phương.
B. Đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được nhận diện, xác thực thông suốt và tích hợp vào tất cả hệ thống quản trị nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương.
C. Mọi thứ đều sai
Đ. Đến năm 2025, 70% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được nhận diện, xác thực và tích hợp thông suốt trên tất cả các hệ thống quản trị nhà nước các cấp, từ trung ương đến địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu Số 02/PTHA: Giấy Báo

Câu 6: Chỉ tiêu nào sau đây thể hiện vấn đề giải quyết hiệu quả các vấn đề chính của phát triển kinh tế – xã hội được đề cập trong Chiến lược Chính phủ điện tử Chính phủ số giai đoạn 2021-2025?
A. Đến năm 2023, mọi cơ sở khám và điều trị y tế sẽ cung cấp tư vấn khám và điều trị y tế từ xa dựa trên nhu cầu thực tế.
B. Tất cả đều sai
C. Đến năm 2025, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo nhu cầu thực tế.
Đ. Đến năm 2024, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo nhu cầu thực tế.

Câu 7: Căn cứ quy định của Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật, những nội dung nào sau đây được công bố dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật?
MỘT. Chính sách đầu tư của tỉnh An Giang Dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Wam Kong
b. Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”.
C. V/v hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Đ. Quy định quản lý, sử dụng và tính toán kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Câu 8: Căn cứ quy định của Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật, những nội dung nào sau đây được công bố dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật?
MỘT. Về việc bổ sung danh mục các cửa khẩu quốc tế cho phép xuất, nhập cảnh người nước ngoài bằng thị thực điện tử;
b. Công bố định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ công tác quy hoạch, đánh giá, kê khai, điều chỉnh phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử.
C. Về những tồn tại và giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết giữa các vùng kinh tế – xã hội
Đ. Đối với việc không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động các nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty được chú trọng trong phát triển kinh tế – xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Cảm Nghĩ Của Bạn Về Hành Trình Bôn Ba Tìm đường Cứu Nước Của Bác Hồ

Câu 9: Theo quy định, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm việc thực tế 55% thời gian hàng tháng ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ công việc thì thời gian làm việc thực tế là bao nhiêu? tính theo tháng ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn?
A. Nó không được tính
b. Tính cả tháng
C. Đếm nửa tháng
Đ. Trưởng phòng quyết định

Câu 10. Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đổi tên đơn vị hành chính cấp xã?
A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
B. UBND xã
C. HĐND tỉnh
D. HĐND huyện

2. Đáp án Cuộc thi Cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng 2022 – Đợt 2

Câu 1. Trường hợp nào sau đây người thực hiện hành vi vi phạm mà không bị xử phạt hành chính?
MỘT. Người phạm tội hành chính là người mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức
B. Tất cả đều sai
C. Vi phạm hành chính liên quan đến ép buộc hoặc lệ thuộc về thể chất hoặc tinh thần
Đ. Người vi phạm hành chính do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Về Điểm A – Theo quy định tại Điều 11 Luật XLVPHC. sau đó Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính.

Người vi phạm hành chính do mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì bị coi là người mất năng lực hành vi.

Tuy nhiên, đáp án A này sai với quy định của pháp luật hành chính.

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, nhận định sau đúng hay sai? “Chỉ tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính mới có quyền khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khởi kiện theo quy định của pháp luật. “?
MỘT. Đúng rồi
B. Sai

Câu 3: Nội dung nào sau đây đúng về quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
MỘT. Tạm giữ tang vật vi phạm hành chính
b. Phạt tiền 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
C. Tất cả đều đúng
D. Cảnh báo

Câu hỏi 4: Địa phương nào sau đây sẽ dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số vào năm 2021?
A.Đà Nẵng
B. Sóc Trăng
C. Bà Rịa – Vũng Tàu
D. Thừa Thiên Huế

Tham Khảo Thêm:  Đáp án đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Đắk Nông 2022

Câu 5: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng mục tiêu chính của tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 được nêu trong Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025. định hướng đến năm 2030
MỘT. Tăng năng suất lao động hàng năm ít nhất 8%.
b. Tăng năng suất lao động hàng năm ít nhất 5%.
C. Tăng năng suất lao động hàng năm ít nhất 6%.
Đ. Tăng năng suất lao động hàng năm ít nhất 7%.

Câu 6: Ngành nào sau đây không phải là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số đến năm 2030 trong Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025?
MỘT. Tài nguyên và môi trường
B. Tất cả đều đúng
C. Văn hóa

Câu 7: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, trường hợp nào sau đây bị hạn chế quyền tự do cư trú của công dân?
A. Khu vực đang trong tình trạng không an toàn
b. Người bị cách ly vì nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
C. Người đang điều trị bệnh nội trú có xác nhận của cơ sở y tế
D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Căn cứ quy định của Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật, những nội dung nào sau đây được công bố dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật?
MỘT. Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022
B. Mọi thứ đều sai
C. Công bố danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Sóc Trăng
D. Về tăng cường thực hiện văn hóa học đường

Câu 9: Theo quy định của Luật thực hiện cơ chế một cửa, một cửa, cơ quan một cửa ở cấp xã được thành lập từ những người, tổ chức có thẩm quyền quyết định sau đây: xác nhận nó?
Chủ tịch UBND xã A
B. UBND xã
UBND huyện C.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Đ.

Câu hỏi 10: Theo quy định, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà nghỉ không hưởng lương 29 ngày liên tục thì có được tính vào chế độ không và trong thời gian hưởng trợ cấp như thế nào? thời hạn được hưởng. Người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khắc nghiệt có được hưởng chế độ không?
A. Thời gian nghỉ phép tích lũy
B. Đã bao gồm trong thời gian hưởng lợi
C. Trưởng phòng quyết định
Đ. Không bao gồm trong thời gian hưởng lợi

Mời các bạn tham khảo nội dung liên quan tại mục Tư liệu “Bài thu hoạch” của HoaTieu.vn, mục Bài dự thi.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Đáp án đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Đắk…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Thông Tư 06/2017/TT-BYT Ban Hành Danh Mục Thuốc độc Và Nguyên Liệu…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *