Công thức Thể tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

Hình chữ nhật là kiến ​​thức toán học quan trọng được học trong chương trình học lớp 5 nhưng không phải em nào cũng nhớ. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cách và cách tính thể tích hình hộp chữ nhật.

Đây là đội ĐẢO NGƯỢC: chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính thể tích hình hộp chữ nhật Đơn giản, chi tiết, dễ hiểu qua bài viết sau.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

Hình hộp chữ nhật là gì? Thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?

hình chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Trong đó 2 mặt của hình hộp chữ nhật không có cạnh chung gọi là 2 mặt đối diện và được coi là 2 mặt đáy, các mặt còn lại được coi là mặt bên.

Thể tích của hình hộp chữ nhật lượng không gian chiếm bởi hình ảnh, được tính bằng tích của diện tích cơ sở và chiều cao.

Đặc điểm của hình hộp chữ nhật:

  • Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh, 6 mặt.
  • Các đường chéo có 2 điểm cuối là 2 đỉnh đối diện của hình hộp chữ nhật thì đồng thời tại 1 điểm
  • Trong mạng hình chữ nhật, diện tích hai mặt đối diện bằng nhau
  • Chu vi hai mặt đối diện của hình hộp chữ nhật bằng nhau

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật Nó được tính bằng chiều rộng nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Công thức: V = axbxc

ở đó

  • V: thể tích của hình hộp chữ nhật.
  • Một: chiều dài của hình hộp chữ nhật.
  • b. chiều rộng của hình hộp chữ nhật.
  • H: chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Hướng dẫn cách tính thể tích của hộp hình chữ nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định chiều dài của hình hộp chữ nhật

Một chiều dài đã biết là cạnh dài nhất của mặt phẳng hình chữ nhật. Nó nằm bên trên hoặc bên dưới hộp hình chữ nhật.

Giả định: Chiều dài hình hộp chữ nhật = 5 cm.

Bước 2: Tiếp theo, bạn xác định chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là cạnh ngắn nhất của mặt phẳng hình hộp chữ nhật. Nó cũng có thể được đặt bên trên hoặc bên dưới hộp hình chữ nhật.

Giả định: Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng = 4 cm.

Bước 3: Tiếp theo xác định chiều cao của hình hộp chữ nhật

Chiều cao là cạnh đứng của hình hộp chữ nhật và cũng là yếu tố nâng hình chữ nhật thành một thể tích ba chiều.

Giả định: Một hình hộp chữ nhật có chiều cao = 3 cm.

Bước 4: Tiếp theo, bạn tính tích của 3 đơn vị chiều dài, chiều rộng và chiều cao

Ở đây bạn cứ nhân 3 yếu tố này với nhau theo thứ tự bất kỳ sẽ ra kết quả tương tự.

Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật như sau: Thể tích (V) = chiều dài (l) * chiều rộng (w) * chiều cao (h) hoặc V=lwh.

Với giả thiết trên. V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).

Bước 5: Cuối cùng, viết câu trả lời theo khối

Khi tính thể tích trong không gian ba chiều, bất kể bài toán của bạn được đưa ra theo đơn vị nào (mét, centimet hoặc centimet), bạn vẫn phải đưa ra câu trả lời của mình theo đơn vị khối.

Với giả thiết trên. Câu trả lời 60 sẽ được viết là 60 cm3.

Một số bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật

1. Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật có lời giải

Câu 1: (trang 121 sgk toán lớp 5) Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c.

a) a = 5 cm, b = 4 cm, c = 9 cm

b) a = 1,5m, b = 1,1m, c = 0,5m

c) a = 2/5 dm, b = 1/3 dm, c = 3/4 dm.

Phần thưởng: Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm³)

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m³)

c) V = 2/5 x 1/3 x 3/4 = 1/10 (dm3)

Câu 2: (SGK toán lớp 5 trang 121) Tính thể tích của hòn đá trong bể nước theo hình vẽ dưới đây.

Phần thưởng:

Cách 1:

Thể tích nước trong bể là 10 x 10 x 5 = 500 (cm3:)

Tổng thể tích của nước và đá là: 10 x 10 x 7 = 700 (cm3:)

Thể tích của hòn đá là: 700 – 500 = 200 (cm3:)

Đường dẫn 2Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật có đáy bể (phần nhô lên của nước) và chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là 10 x 10 x 2 = 200 (cm3:)

Đáp số: 200 (cm)3:)

Câu 3. (SGK Toán lớp 5, trang 121) Tính thể tích của khối gỗ có dạng hình vẽ dưới đây.

Phần thưởng: Đầu tiên, chia hình hộp chữ nhật thành hai phần: hình A và hình B

Chiều rộng hình hộp chữ nhật A: 12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật A là 8 × 6 × 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình chữ nhật B là 15 × 6 × 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690 cm3.

Câu 4: Chiều dài của một hình hộp chữ nhật là 2 m. Lúc đầu không có nước trong bể. Sau khi đổ đầy nước vào bể 120 thùng, mỗi thùng có thể tích 20 lít thì mực nước trong bể là 0,8 m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

(b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa vào bể cho đầy bể. Bể cao bao nhiêu mét?

Phần thưởng:

(a) Thể tích nước chứa đầy trong bể cũng chính là thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m và cao 0,8 m.

Số lít nước đầy vào bể: 120 x 20 = 2400 (lít nước)

Đổi 2400 lít nước = 2,4 m3:

Bề mặt đáy của bể nước là 2,4. 0,8 = 3 (m:2:)

Chiều rộng thùng nước: 3:2 = 1,5 (m)

b) Tỷ lệ giữa mực nước nâng với mực nước xả đợt 1 cũng bằng tỷ lệ giữa lượng nước cấp vào với lượng nước xả đợt 1.

Thể tích nước tràn ra ở đợt 1 của bể.

Vi = 20 x 120 = 2400 (l) = 2400 dm3 = 2,4 m

Chiều rộng của két nước: 2.4. (2 x 0,8) = 1,5 (m)

Tỷ lệ mực nước tăng so với mực nước xả đợt 1: V1/V2 = 60/120 = 1/2

Mực nước bổ sung là 0,8 x 1/2 = 0,4 (m)

Chiều cao bể: 0,8 + 0,4 = 1,2 (m).

Câu 5: Một thùng hình lập phương có cạnh 7 cm chứa nước sâu 4 cm. 25 viên gạch dài 25 cm, rộng 1 cm, cao 0,5 cm được ném vào thùng rác. Hỏi mực nước trong thùng dâng lên khỏi miệng thùng bao nhiêu cm? (Giả sử toàn bộ viên gạch chìm trong nước và hút nước không đáng kể).

Phần thưởng:Thể tích nước trong bể lúc đầu: V1 = 7 x 7 x 4 = 196 (dm3:)

Thể tích 1 viên gạch: 2,1 x 0,5 = 1 (dm3:)

Thể tích 25 viên gạch: 1 x 25 = 25 (dm3)

Sau khi thả gạch xuống, mực nước dâng cao hơn trước.

giờ = 25. (7 x 7) = 25/49

Khi đó mực nước cách miệng thùng;

7 – ( 4 + 25/49) = 122/49 (dm) ≈ 2,49 (dm)

Câu 6: Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 9 cm và chiều cao 12 cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Phần thưởng:

Thể tích của thẻ hình chữ nhật như sau:

15 x 9 x 12 = 420 = 1620 (cm3)

Đáp số: 672 cm3

Câu 7: Đường chéo của các mặt của một hình hộp chữ nhật lần lượt là √5, √10, √13. Tính thể tích V của hình hộp chữ nhật.

Phần thưởng:

Câu 8: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D có thể tích bằng 9. Tính thể tích tứ diện ACB’D’

Phần thưởng:

Câu 9: Tìm thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Phần thưởng:

Thể tích là: V = axbxc = 9 x 5 x 6 = 270 cm3

Câu 10: Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài đáy bể là 3 m; chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 1,8 m; cao 1,5m. Hỏi bể đó đựng được bao nhiêu lít nước? (1 lít = 1 dm3)

Phần thưởng:

Chiều rộng thùng nước: 3 − 1,8 = 1,2 (m)

Thể tích của bể nước đó là: V = abh = 3 × 1,2 × 1,5 = 5,4 (m3:)

Vậy 5,4 m3: = 5400 cm3: = 5400 lít.

Như vậy lượng nước lớn nhất mà bể chứa được bằng thể tích của bể và bằng 5400 lít.

2. Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật không có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Tìm thể tích các hình sau có mỗi cạnh 1 cm

Câu 2: Bể cá thủy tinh hình chữ nhật (không nắp) dài 80 cm, rộng 50 cm, cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm.

(a) Tính diện tích mặt kính dùng để làm bể cá.

b) Người ta bỏ vào bể một hòn đá có thể tích 10 cm.3:. Mực nước hiện tại trong bể tính bằng centimet là bao nhiêu?

Câu 3: Tính thể tích của hình sau.

Câu 4: Tính thể tích của hình sau.

Câu 5: Tìm thể tích của một hình hộp chữ nhật không có nắp biết chiều dài là 75 cm, chiều rộng là 40 cm và chiều cao là 35 cm.

Câu 6: Tìm thể tích hình hộp chữ nhật có chu vi là 448 cm2:chiều cao 8cm chiều dài hơn chiều rộng 4cm

Câu 7: Tìm thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 7cm; b = 5cm; c = 12 cm

b) a = 3m; b = 2m; c = 1 mét

Câu 8: Bể cá hình chữ nhật dài 90 cm, rộng 50 cm, cao 75 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 45 cm. Hòn đá trong bể có thể tích 18 cm3:. Mực nước trong bể lúc này là bao nhiêu?

Câu 9: Bể cá hình lập phương có chiều dài 0,8 m, thể tích nước chiếm 3/4 bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?

Câu 10. Một hình hộp chữ nhật có tỉ số chiều dài và chiều rộng là 5/3. Chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 36 cm. Chúng ta cũng biết rằng chiều cao là trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Thể tích của chiếc hộp đó là bao nhiêu?

Nó lên Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật và cách tính thể tích hình hộp chữ nhật đơn giản, nhanh chóng, được tổng hợp bởi đội ngũ INVERT của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng với bài viết này các bạn có thể dễ dàng tính được thể tích của hình hộp chữ nhật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
tích của hình hộp chữ nhật trang 121tính sản phẩm hình hộp chữ nhật trực tuyếnbài tập tính tích hình hộp chữ nhậtSản phẩm hộp chữ nhật loại 5

Tham Khảo Thêm:  Hợp Tác Xã Có Phải Là Doanh Nghiệp Không 2023?

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  9 Biện Pháp Rèn Học Sinh Lười, Không Tự Giác Trong…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Kế Hoạch Giáo Dục Môn Thể Dục Lớp 9 Năm Học 2020-2021

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *