Công thức Diện tích hình Bình Hành & Cách tính đơn giản 2023

Hình bình hành là một trong những dạng hình học mà các em học sinh tiểu học, lớp 4, lớp 5 cũng như lớp 8 rất gần gũi. Vậy hình bình hành là gì? Công thức và cách tính của nó như thế nào?

Đội đến sớm ĐẢO NGƯỢC: Qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn biết diện tích hình bình hành là gì, công thức tính diện tích hình bình hành và cách sử dụng một cách chi tiết, dễ hiểu.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

I. Thế nào là hình bình hành? Diện tích của hình bình hành là gì?

đường thẳng song song Trong hình học Euclid, nó được định nghĩa là tứ giác được hình thành bởi giao điểm của hai cặp đường thẳng song song. Nó là một loại Trabzon đặc biệt.

Hình bình hành trong không gian ba chiều tương đương với hình lục giác.

Bề mặt của hình bình hành là tổng mặt phẳng nhìn thấy được của hình bình hành và được đo bằng kích thước bề mặt của nó.

Tính chất của hình bình hành.

• Các cạnh đối diện bằng nhau.

• Các góc đối đỉnh thì bằng nhau.

• Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

II. Công thức tính diện tích hình hình bình hành

Bề mặt của hình bình hành là chiều dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Công thức: S = axh

ở đó

  • S: diện tích của hình bình hành
  • Một: cạnh đáy của hình bình hành
  • H: chiều cao của hình bình hành (chuyển từ trên xuống dưới của hình bình hành)

Ngoài ra, diện tích hình bình hành còn được tính bằng tích độ dài hai cạnh kề với sin của góc giữa hai cạnh đó.

Hoặc nếu biết diện tích hình bình hành thì ta tính được.

  • Chiều dài đáy: một = S: giờ:
  • Chiều cao. h = S: Một:

Ngoài cách tính diện tích khi biết các cạnh, các em còn có thể tính diện tích hình bầu dục khi bài toán cho biết độ dài 2 đường chéo và số đo góc tạo bởi 2 đường chéo đó.

Công thức: Shbh = x d1 x d2 x sin α

ở đó

  • St. diện tích của hình bình hành
  • d1, d2. 2 đường chéo của hình bình hành
  • Một: góc giữa hai đường chéo

III. Hướng dẫn cách tính diện tích hình hình bình hành

Bước 1: Đầu tiên, đo chiều rộng và chiều cao

Trước tiên, bạn cần tìm cơ sở và chiều cao của hình bình hành.

Đối với các sự cố thông thường, bạn nên tự đo lường. Tuy nhiên, đối với bài tập về nhà, giáo viên sẽ đưa ra các số đo này trên hình vẽ.

Bước 2: Nhân độ dài các cạnh

Khi bạn đã có số đo chiều cao của mình, chỉ cần nhân chúng với nhau.

Giả sử bạn có một hình bình hành có đáy dài 42 cm và chiều cao là 16 cm. Sau đó, bạn sẽ lấy 16 x 42.

Bước 3: Tìm kết quả

Kết quả của phép nhân là diện tích hình bình hành, được viết “đơn vị vuông”. Do đó, theo ví dụ trên, diện tích của hình bình hành sẽ là 672 cm vuông.

Ngoài ra, đơn vị diện tích cũng được rút gọn như chữ 2 viết thường phía trên ký hiệu độ dài để thay thế chữ cái. “quảng trường”.

IV. Một số bài tập tính diện tích hình hình bình hành

1. Bài tập tính diện tích hình bình hành có lời giải

Dạng 1: Tính diện tích hình bình hành khi biết độ dài đáy và chiều cao.

Câu 1. Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy..

Phần thưởng:

Chiều cao của vĩ tuyến: 18: 9 x 5 = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là 18 x 10 = 180 (cm2:)

Đáp số: 180cm2:

Câu 2: Tính diện tích hình bình hành có cạnh đáy là 1 cm, chiều cao là 7 cm.

Giải pháp. Đầu tiên bạn đổi 1dm = 10cm

Diện tích hình bình hành là 10 x 7 = 70 (cm2:)

Đáp số: 70cm2:

Câu 3: Cho hình bình hành có độ dài hai cạnh lần lượt là 7 cm và 5 cm, một trong hai đường cao là 4 cm. Tính diện tích hình bình hành đó.

Phần thưởng:

  • Trường hợp 1: Giả sử chiều cao ứng với một cạnh là 5 cm. Diện tích hình bình hành là 5 x 4 = 20 (cm2:)
  • Trường hợp 2: Giả sử chiều cao ứng với một cạnh là 7 cm. Diện tích hình bình hành là 7 x 4 = 28 (cm2:)

Câu 4: Hình bình hành ABCD có chiều cao là 8 cm, độ dài đáy gấp 3 lần độ dài chiều cao. Diện tích hình bình hành ABCD là … cm2:.

Phần thưởng:

Chiều dài cạnh đáy: 3 x 8 = 24 cm

Diện tích hình bình hành là 24 x 8 = 192 cm2:

Đáp số: 192cm2:

Dạng 2: Tính độ dài đáy khi biết diện tích và chiều cao

Câu 1: Một hình bình hành có diện tích là 864 cm2:, chiều cao: 36 cm. Độ dài cạnh đáy của hình bình hành đó là bao nhiêu?

Giải: Độ dài cạnh đáy của hình bình hành là 864. 36 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm

Câu 2: Một hình bình hành có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 6 cm, chiều cao 4 cm. Tính độ dài đáy của hình.

Giải pháp. Diện tích hình vuông là 6 x 6 = 36cm2:

Diện tích hình bình hành bằng diện tích hình vuông = 36 cm2:

Độ dài cạnh đáy của hình bình hành là 36. 4 = 9 cm

Đáp số: 9cm

Hình 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài đáy

Câu 1: Tính chiều cao của hình bình hành biết diện tích hình bình hành là 1250 cm2: và độ dài cạnh đáy là 5 cm.

Giải pháp. Đầu tiên các bạn đổi 5dm = 50cm

Chiều cao của vĩ tuyến: 1250. 50 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm

Câu 2: Một hình bình hành có diện tích là 24 cm2, độ dài đáy là 6 cm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Giải: chiều cao của hình bình hành là 24. 6 = 4cm

Đáp số: 4cm

Câu 3: Một hình bình hành có diện tích là 2m2, độ dài đáy là 20cm. Tính chiều cao của hình bình hành đó.

Giải pháp. Đầu tiên, bạn đổi 2m2: = 200 cm2:

Chiều cao của vĩ tuyến là 200. 20 = 10 cm

Hình 4: Tính diện tích hình bình hành khi biết độ dài hai cạnh kề nhau và số đo góc giữa hai cạnh đó.

Câu 1: Tính diện tích hình bình hành ABCD biết hai cạnh có độ dài lần lượt là 12 cm và 15 cm, góc tạo bởi hai cạnh này = 110 độ.

Phần thưởng:

Giả sử AB = 12 cm, AD = 15 cm, góc A = 110 độ

Theo đề bài, do ABCD là hình bình hành nên theo tính chất ta có:

AD // BC => góc A + góc B = 180 độ (do 2 góc trong cùng phía)

=> góc B = 180 – 110 = 70 độ

Vẽ AH vuông góc với cạnh BC, xét tam giác vuông ABH bằng:

AH = AB. sinB=12. sin70 = 11,2 (cm)

Lại. AD = BC = 15 cm (do ABCD là hình bình hành)

=> SABCD = PC. BC = 11,2 x 15 = 168 (cm2:)

2. Bài tập tính diện tích hình bình hành không có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Hình bình hành có cạnh đáy bằng 42 cm, chiều cao bằng 1/3 chiều dài đáy. Tính diện tích hình bình hành đó.

Câu 2: Hình bình hành có diện tích là 18m22:. Chiều dài của cơ sở là 6 m. Tìm chiều cao của hình bình hành đó.

Câu 3: Có dạng hình bình hành, khu rừng có chiều cao 678 m, chiều dài phần đáy gấp đôi chiều cao. Tính diện tích khu rừng đó

Câu 4: Tìm chu vi và diện tích AB = 2 cm, BC = 4 cm và đường cao AH = 3 cm của hình bình hành ABCD.

Câu 5: Hình bình hành có đáy dài hơn chiều cao 15 cm. Tính diện tích hình bình hành đó, biết rằng chiều cao bằng 4/7 độ dài đáy.

Câu 6: Tìm diện tích hình bình hành biết tổng độ dài đáy và chiều cao là 24 cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4 cm.

Câu 7: Tìm diện tích hình bình hành có độ dài hai cạnh bên là 3,5 cm; 6,12 cm, một trong những chiều cao dài 5 cm.

Câu 8: Tìm diện tích hình bình hành có cạnh dài 4/3 cm. 5/2dm; một trong những chiều cao là 2,1 cm dài.

Câu 9: Hình bình hành có chiều cao là 9 cm. Tìm chiều dài đáy của bức tranh biết diện tích bề mặt của nó là 54 cm2.

Câu 10. Một thửa ruộng song song có đáy dài 40 m, cao 20 m. Diện tích thửa ruộng đó là … m2.

Nó lên công thức tính diện tích hình vuông và cách tính diện tích hình vuông đơn giản năm 2023. nhanh chóng mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Chúng tôi mong rằng với bài viết này các bạn có thể dễ dàng tính được diện tích hình Bình Hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
Diện tích hình bình hành lớp 4khu vực hạng 5. hình bình hànhTìm diện tích hình bình hành khi biết 2 cạnhCông thức diện tích hình bình hành trong không gian

Tham Khảo Thêm:  Camera 360 ứng Dụng Chụp ảnh được Nhiều Người Sử Dụng Trên Android

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tăng Tiền Trợ Cấp Thai Sản Thêm 6,923%

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Hợp đồng Dịch Vụ Thuê Trang Thiết Bị Sự Kiện

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *