Công thức Chu vi hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

Hình vuông là một trong những hình cơ bản trong toán học. Đây cũng là công thức quan trọng dành cho học sinh lớp 3, lớp 4. Vậy hình vuông là gì và nó được tính như thế nào?

Đội đến sớm ĐẢO NGƯỢC: Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhận biết hình vuông là gì, công thức tính diện tích hình vuông và cách sử dụng công thức đó qua bài viết dưới đây một cách chi tiết và dễ hiểu.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

I. Hình vuông là gì? Chu vi của hình vuông là gì?

Quảng trường Trong hình học Euclide, nó được định nghĩa là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Ngoài ra, hình vuông còn được coi là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhau hoặc hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Chu vi hình vuông được tính bằng tổng độ dài các đường bao quanh hình vuông.

Quảng trường
Hình vuông ABCD

Đặc điểm của hình vuông:

 • Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc và cắt nhau tại trung điểm.
 • Có 2 cặp cạnh song song.
 • Có 4 cạnh bằng nhau.
 • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của các đường chéo của hình vuông.
 • Đường chéo chia hình vuông thành 2 phần có diện tích bằng nhau.
 • Giao điểm của các đường phân giác, trung tuyến và hình chữ nhật đều trùng nhau tại một điểm.
 • Nó có tất cả các tính chất của hình chữ nhật, hình thoi và thậm chí là hình thang chẵn.
Khung hình vuông và hình tròn
Khung hình vuông và hình tròn

II. Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông được tính bằng độ dài của một cạnh nhân với 4.

Công thức: P = ax 4

Mở rộng. Nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông, ta chia chu vi hình vuông cho 4.

* Đặc biệt. Hình vuông là hình vuông có chu vi nhỏ nhất so với các hình chữ nhật khác có cùng diện tích.

III. Hướng dẫn cách tính chu vi hình quảng trường

1. Cách tính chu vi khi biết độ dài cạnh

Bước 1: Đầu tiên các bạn nhớ công thức tính chu vi hình vuông

Cho hình vuông có độ dài các cạnh bằng S:chu vi sẽ gấp 4 lần độ dài cạnh đó. p=4 giây.

Bước 2: Tiếp theo, xác định độ dài của cạnh 1 và nhân nó với 4 để tìm chu vi

Bạn có thể xác định độ dài của cạnh bằng cách sử dụng dữ liệu đã cho hoặc bạn cũng có thể sử dụng thước kẻ để đo. Giả định:

 • Nếu hình vuông có 4 cạnh thì: P = 4 * 4 =: 16:00.
 • Nếu hình vuông có 6 cạnh thì: P = 4 * 6 =: 24:00.

2. Cách tính chu vi khi biết diện tích

Bước 1: Đầu tiên các em nhớ công thức tính diện tích hình vuông

Vì hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt nên diện tích bằng chiều dài và chiều rộng. Ngoài ra, chiều dài và chiều rộng của một hình vuông bằng nhau nên diện tích hình vuông bằng độ dài cạnh S: sẽ s*shoặc một = s2:.

Bước 2: Tiếp theo lấy căn bậc hai của tích

Để tìm độ dài cạnh, bạn cần lấy căn bậc hai của diện tích. Thông thường, để lấy căn bậc hai, hãy sử dụng máy tính bỏ túi bằng cách nhấn vào căn bậc hai (√). Giả định:

 • Nếu diện tích hình vuông là 20 thì S: =√20 =: 4472.
 • Nếu diện tích hình vuông là 25 thì độ dài cạnh s = 25 =: 5:00.

Bước 3: Cuối cùng, nhân chiều dài của cạnh với 4 để tìm chu vi

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài cạnh S: vừa tính để thay vào công thức tính chu vi p = 4 giây. Giả định:

 • Cho hình vuông có diện tích 20, độ dài cạnh là 4472 -> chu vi P = 4 * 4,472 =: 17888.
 • Cho hình vuông có diện tích 25, độ dài cạnh là 5 -> chu vi P = 4 * 5 =: 20:00.

3. Cách tính chu vi hình vuông nội tiếp đường tròn biết bán kính

Bước 1: Đầu tiên các em cần hiểu thế nào là hình vuông nội tiếp

Hình vuông nội tiếp là hình vuông nội tiếp trong một đường tròn sao cho bốn đỉnh (góc) của nó nằm trên đường tròn. Nó cũng xuất hiện khá thường xuyên trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa như GMAT và GRE, vì vậy bạn nên lưu ý.

Bước 2: Sau đó các em nhận biết mối quan hệ giữa bán kính hình tròn và độ dài cạnh hình vuông

Khoảng cách mỗi góc của một hình vuông nội tiếp bằng bán kính của hình tròn. Do đó, để tìm độ dài S:, bạn hãy tưởng tượng cắt đôi hình vuông theo đường chéo, được 2 tam giác vuông. Khi đó mỗi tam giác vuông này sẽ có các cạnh vuông bằng nhau Một Và: blà cạnh huyền c: và nó gấp 2 lần bán kính hình tròn nên nó bằng 2r:.

Bước 3: Sau đó, bạn sử dụng định lý Pitago để tìm độ dài cạnh của hình vuông

Theo định lý Pitago, với mọi tam giác vuông có các góc vuông Một Và: blà cạnh huyền c:thì ta có công thức Một2: + b2: = c2:. vì cạnh Một Và: b bình đẳng và biết c = 2rchúng ta có thể viết phương trình và đơn giản hóa nó để tìm độ dài của cạnh như

 • Một2: + một2: = (2r)2:
 • 2 một2: = 4 (r)2:
 • (Một2:) = 2 (r)2:
 • một = (2r). Kích thước chiều dài S: hình vuông nội tiếp =: (2r).

Bước 4: Độ dài cạnh của hình vuông sau đó nhân với 4 để tìm chu vi

Trong trường hợp này, chu vi của hình vuông P = 4√(2r) = 4√2 * 4√ phút. Do đó, chu vi của bất kỳ hình vuông nào được ghi trong một đường tròn có bán kính r: sẽ cho kết quả p = 5,657r

Bước 5: Giải phương trình ví dụ

Cho hình vuông nội tiếp trong đường tròn bán kính 10. Nghĩa là, đường chéo của hình vuông này = 2(10) = 20. Sử dụng định lý Pitago, ta có: 2 một2:) = 202: ->: 2 một2: = 400. Bạn cứ chia cả 2 vế cho 2 là được Một2: = 200. Sau đó lấy căn bậc hai của mỗi cạnh để được độ dài của cạnh một = 14,142. Cuối cùng, bạn nhân giá trị này với 4 để tính chu vi; P = 56,57.

Đặc biệt. Bạn cũng có thể tìm thấy kết quả tương tự bằng cách nhân bán kính với 10 lần 5657. 10 * 5,567 = 56,57. Tuy nhiên cách này rất khó nhớ, không nên áp dụng vào làm bài thi mà phải nhớ cả quá trình tính toán để tìm ra kết quả.

IV. Một số bài tập tính chu vi hình vuông

1. Bài tập tính chu vi hình vuông có lời giải

Câu 1: Một hình vuông có cạnh 4cm. Tính chu vi hình vuông đó

Bài giải: Chu vi hình vuông: 4 x 4 = 16 (cm)

Câu 2: Tính chu vi hình vuông biết diện tích toàn phần là 16 cm2:

Giải pháp. Vì diện tích hình vuông là 16cm2:ta kết luận rằng cạnh là 4 cm

Chu vi hình vuông: 4 x 4 = 16 (cm)

Câu 3: Chu vi hình vuông là 80 cm. Hỏi cạnh đồng hồ đó dài bao nhiêu cm?

Giải pháp. Chiều dài của cạnh đồng hồ tính bằng centimet là 80. 4 = 20 cm. Đáp số: 20 cm.

Câu 4. Viết theo mẫu vào ô trống.

Cạnh vuông 8 cm 12 cm 31 cm 15 cm
Chu vi hình vuông 8 × 4 = 32 (cm)

Phần thưởng:

Cạnh vuông 8 cm 12 cm 31 cm 15 cm
Chu vi hình vuông 8 × 4 = 32 (cm) 12 × 4 = 48 (cm) 31 × 4 = 124 (cm) 15 × 4 = 60 (cm)

Câu 5: Người ta uốn một đoạn dây thép đủ thành một hình vuông có cạnh 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng đó.

Giải pháp. Chiều dài của dây như sau.

10 × 4 = 40cm

Câu 6: Mỗi viên gạch có cạnh 20 cm. Tính chu vi hình chữ nhật được tạo bởi 3 viên gạch đó.

Bài giải: Chiều dài mỗi viên gạch: 20 × 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là (20 + 60) × 2 = 160 (cm)

Câu 7. Tính chu vi hình vuông khi độ dài các cạnh lần lượt là:

Một. 9 cm b. 3dm c. 8/9m d. 3,2cm

Giải pháp. Áp dụng công thức tính chu vi, bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

Một. 36cm b. hình vuông 12 cm. 32/9 m 12,8 cm

Câu 8: Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ

Giải pháp. Độ dài cạnh hình vuông là 3cm

Chu vi hình vuông MNPQ là 3 x 4 = 12

Câu 9: Tính chu vi hình vuông biết cạnh hình vuông là 25 cm

Bài giải: Chu vi hình vuông: 25 x 4 = 100 (cm). Đáp số: 100 cm.

Câu 10. Chu vi hình vuông là 60 cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Giải: Độ dài cạnh của hình vuông là 60. 4 = 15 (dm). Đáp số: 15cm

2. Bài tập tính chu vi hình vuông không có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Một tấm thảm hình vuông có cạnh 20 cm. Chu vi của tấm thảm đó như sau.
MỘT: 80 cm B: 90 cm C. 100cm Đ: 110 cm

Câu 2: Tính chu vi hình vuông có cạnh dài 12 cm.
MỘT: 48 cm B: 52 cm C. 36 cm D. 24cm

Câu 3: Một tấm bìa hình vuông có chu vi 14 cm 4 cm. Cạnh cuối của cái bàn đó bằng nhau.
MỘT: 22 cm B: 28 cm C. 36 cm Đ: 40 cm

Câu 4: Một sân bóng hình vuông có chu vi 24 m, kéo dài sang trái 2 m và kéo dài sang phải 3 m. Sau khi mở rộng, hãy hỏi các cạnh của sân là bao nhiêu và chu vi mới là bao nhiêu.

Câu 5: Hình chữ nhật có chiều rộng gấp rưỡi chiều dài 180m. Sau khi kéo dài chiều dài thêm 5 m thì phải kéo dài thêm chiều rộng bao nhiêu m để thành hình vuông?

Câu 6: Một cái bàn hình vuông có chu vi là 82 cm, hỏi độ dài một cạnh của mặt bàn là bao nhiêu?

Câu 7: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 130 m và chiều rộng 70 m. Tính cạnh hình vuông đó.

Câu 8: Một sân bóng hình vuông có chu vi 24 m, kéo dài sang trái 2 m và kéo dài sang phải 3 m. Sau khi mở rộng, hãy hỏi các cạnh của sân là bao nhiêu và chu vi mới là bao nhiêu.

Câu 9: Chiều dài của một hình chữ nhật là 60 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b) chu vi gấp mấy lần chiều rộng.

Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn xây hàng rào xung quanh khu vườn đó (có cửa, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Nó lên công thức chu vi hình vuông và cách tính chu vi hình vuông đơn giản 2023, nhanh chóng mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Chúng tôi hi vọng với bài viết này các bạn có thể tính chu vi hình vuông một cách dễ dàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
Toán lớp 3: Tính chu vi hình vuôngtính chu vi 4 hình vuôngTìm chu vi hình vuông có cạnh là 4cm

Tham Khảo Thêm:  Phân Biệt Khái Niệm Nghị Luận Và Chính Luận

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tự Làm Trà Sen Vàng Kem Cheese Tiết Kiệm Khỏi Ra…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải P137

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *