Công thức Chu vi hình Tròn & Cách tính đơn giản 2023

Đường kính vòng tròn Đó là một trong những công thức toán học nổi tiếng và đặc biệt quan trọng đối với học sinh từ lớp 5 đến lớp 9. Vậy chu vi hình tròn là gì và công thức tính chu vi hình tròn là gì?

Đây là đội ĐẢO NGƯỢC: Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn Diện tích của hình tròn là gì?, công thức diện tích và cách sử dụng đơn giản, chi tiết và dễ hiểu qua bài viết dưới đây.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

một vòng tròn là gì? Chu vi của hình tròn là gì?

Vòng tròn trong hình học phẳng được định nghĩa là hình giới hạn bởi đường tròn. Trong đó tâm, bán kính và chu vi của một đường tròn là tâm và bán kính của đường tròn bao quanh nó.

Đường kính vòng tròn hay còn gọi là chiều dài của vòng tròn được hiểu là đường biên của một đường tròn.

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn. Chúng ta nhân đường kính với 3,14 (hoặc bán kính với 2 rồi nhân với 3,14).

Công thức: C = dx 3,14 hoặc rx 2 x 3,14

Mở rộng. Nếu biết chu vi hình tròn ta tính được:

 • Đường kính: d=C. 3.14:
 • Bán kính: r=C. 3.14: 2:

Hướng dẫn cách tính chu vi hình tròn

1. Sử dụng Đường kính để tính chu vi hình tròn

Bước 1: Đầu tiên hãy viết công thức tính chu vi hình tròn dựa vào đường kính

Đầu tiên, bạn viết công thức tính chu vi hình tròn ra một tờ giấy. C = đ.

Trong công thức này, “C” đại diện cho chu vi của một vòng tròn, “d” là đường kính. Nói một cách đơn giản, để tìm chu vi của một hình tròn, chúng ta nhân đường kính với số pi (≈ 3,14).

Bước 2: Thay đường kính đã biết vào công thức và giải bài toán

Giả sử tiêu đề là: Nhà bạn có một vườn hoa hình tròn đường kính 2,4m, bạn muốn làm hàng rào trắng xung quanh và cách vườn hoa 1,8m.

Phần thưởng: Để tính chu vi của hàng rào sẽ được lắp đặt, trước tiên bạn phải tính tổng đường kính của bồn hoa và hàng rào 2,4 m + 1,8 m + 1,8 m.

Sau đó bạn tính ra đường kính: 2,4m + 1,8m + 1,8m = 6m. Sau đó nhập đường kính vào công thức và thay π bằng giá trị số học của nó:

Chúng tôi nhận được:

 • C = đ
 • C = x 6 m
 • C = 18,85m

2. Dùng Radius tính chu vi hình tròn

Bước 1: Viết công thức tính chu vi hình tròn khi biết bán kính

Vì bán kính bằng một nửa chiều dài của đường kính nên bạn có thể hiểu đường kính là 2r. Từ đó, bạn rút ra công thức tính chu vi hình tròn dựa vào bán kính như sau: C = 2πr.

Bước 2: Sau đó thế giá trị bán kính vào phép tính để giải bài toán

Giả sử bạn muốn cắt một dải giấy trang trí để quấn quanh chiếc bánh sinh nhật mới làm của mình. Trong đó bán kính của bánh là 12,7 cm. Tính chu vi và bán kính.

Phần thưởng: Để tính chu vi của một chiếc bánh, bạn đưa bán kính vào phép toán.

 • C = 2πr
 • C = 2π x 12,7 cm
 • C = 25,4π
 • C = 79,8 cm

Một số bài tập tính chu vi hình tròn

Để ôn tập cũng như giúp các bạn nắm vững hơn những kiến ​​thức đã học, dưới đây là một số bài tập có lời giải và không lời giải các bạn có thể tham khảo.

1. Bài tập tính chu vi hình tròn có lời giải

Hình 1: Cho biết bán kính, đường kính để tính chu vi hình tròn

Giải pháp. Để tính chu vi của hình tròn, hãy nhân đường kính với 3,14 hoặc nhân đôi bán kính với 3,14 để có chu vi hình tròn.

Câu 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d = 14dm

Phần thưởng: Chu vi hình tròn là 14 x 3,14 = 43,96 (cm). Đáp số: 43,96dm

Câu 2: Cho hình tròn có đường kính 3 cm. Tính khung C?

Phần thưởng: Chu vi hình tròn là 3 x 3,14 = 9,42 (cm). Đáp số: 9,42cm

Câu 3: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 5 cm.

Phần thưởng: Chu vi hình tròn là 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm). Đáp số: 31,4cm

Câu 4: Cho đường tròn bán kính 3 cm. Các công cụ của huyện?

Phần thưởng: Chu vi hình tròn là 3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm). Đáp số: 18,84cm

Câu 5: Chu vi hình tròn có bán kính r = 9m là bao nhiêu?

Phần thưởng: Chu vi hình tròn là 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m). Đáp số: 56,52 m

Câu 6. Tính chu vi các hình tròn có bán kính sau.

a) r = 2,75cm;

b) r = 6,5dm;

c) r = 12 m

Phần thưởng:

Một. C = 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b. C = 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c. C = 12 x 2 x 3,14 = 24 x 3,14 = 75,36 (m)

Câu 7. Tính chu vi các hình tròn có đường kính d sau đây.

Một. d = 0,6cm;

b. d = 2,5dm;

c. d= 45m.

Phần thưởng:

(a) C = 0,6 x 3,14 = 1,844 (cm). Trả lời: A = 1844 cm;

b) C = 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm). Đáp số: B = 7,85cm

c) C = 45 x 3,14 = 141,3 (m). Đáp số: C = 141,3 m

Dạng 2: Cho chu vi hình tròn, tính bán kính, đường kính

Giải pháp. Từ công thức tính chu vi hình tròn, ta rút ra cách tính bán kính, đường kính hình tròn như sau:

 • C = dx 3,14 → d = C . 3.14:
 • C = rx 2 x 3,14 → r = C . 2: 3.14:

Câu 1: Tìm bán kính hình tròn có chu vi là 12,56 cm.

Phần thưởng: Bán kính của hình tròn là 12,56. 2 : 3,14 = 2 (cm). Đáp số: 2 cm.

Câu 2: Chu vi hình tròn là 25,12 cm. đường kính là gì?

Phần thưởng: Bán kính của hình tròn là 12,56. 2 : 3,14 = 2 (cm). Đáp số: 2 cm.

Câu 3: Tính bán kính và đường kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn C = 18,84dm.

Phần thưởng:

Bán kính của hình tròn là 18,84. 2 : 3,14 = 3 (dm)

Đường kính khung: 18.84. 3,14 = 6 (dm)

Trả lời: bán kính 3dm; Đường kính: 6cm

Câu 4: Cho hình tròn có chu vi 10 cm. Bán kính của hình tròn đó là bao nhiêu?

Phần thưởng: Áp dụng công thức ta có: R = C . 2 = 10. (2 x 3,14) = 1,52 cm. Đáp số: 1,52cm

Câu 5: Cho đường tròn tâm O có chu vi 15,7cm. Tìm đường kính của hình tròn đó.

Phần thưởng: d = 15,7 ÷ 3,14 = 5 (cm). Đáp số: 5cm

2. Bài tập tính chu vi hình tròn không lời giải

Bài 1: Chu vi hình tròn là 254,24 cm. Hỏi đường kính và bán kính của hình tròn đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 2: Một bánh xe ô tô có bán kính 0,25 m. Hỏi:

a) Đường kính của bánh xe là bao nhiêu mét?

(b) Chu vi của bánh xe là bao nhiêu mét?

Bài 3. Tính chu vi hình tròn bằng:

a) bán kính r = 2,5 dm

b) Đường kính d = 1,5cm

Bài 4: Chu vi hình tròn là 56,52 cm. Hỏi bán kính của hình tròn đó tính bằng xăng-ti-mét là bao nhiêu?

Bài 5: Bán kính hình tròn bằng cạnh hình vuông có chu vi 25 cm. Tính chu vi hình tròn đó.

Bài 6:

(a) Chu vi của bàn ăn hình tròn là 4,082. Tính bán kính của mặt bàn đó.

b) Biển báo đường hình tròn có chu vi 1,57 m. Tính đường kính của hình tròn đó.

Bài 7: Cho một đường tròn có bán kính 4 cm. Tính C?

A. 15,7 B. 25,12 C. 12,56 D. 24,5

Bài 8: Tính bán kính hình tròn có chu vi: C=26,376 m

A. 2,1m B. 9,6m C. 8,4m D. 4,2m

Bài 9: Tính C của đường tròn có đường kính d=2,5dm.

A. 6,78dm B. 6,53dm C. 8,85dm D. 7,85

Câu 10:Tính chu vi hình tròn bán kính r.

a) r = 5 cm

b) r = 1,2dm

c) r = 3/3m

Nó lên Công thức chu vi hình tròn và cách tính chu vi hình tròn đơn giản 2023, nhanh chóng mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Chúng tôi hy vọng rằng với bài viết này, bạn có thể dễ dàng tính được chu vi của Hình tròn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
ngoại vidiện tích hình tròntôi muốn tính chu vi hình tròn lớp 5Công thức tính chu vi hình tròn lớp 9

Tham Khảo Thêm:  Mô Hình Bóng POKEMON đồ Chơi Nhựa Chính Hãng Pikachu

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tháng Cô Hồn Làm Gì để May Mắn

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Lời Bài Hát Sao Ta Ngược Lối

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *