Công thức Chu vi hình Thang & Cách tính đơn giản 2023

Hình thang là kiến ​​thức toán học quan trọng đối với học sinh lớp 4, lớp 5, lớp 6 và gặp nhiều ở lớp 8. Vậy hình thang là gì và chu vi của nó được tính như thế nào?

Đây là đội ĐẢO NGƯỢC: Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính diện tích hình thang một cách đơn giản, chi tiết và dễ hiểu nhất qua bài viết dưới đây.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

I. Thế nào là hình thang? Chu vi của hình thang là gì?

Hình thang Trong hình học Ơclit, tứ giác lồi là tứ giác có hai cạnh đối song song. Còn 2 cạnh song song này gọi là cạnh dưới của hình thang, 2 cạnh còn lại gọi là 2 cạnh bên.

chu vi hình thang là tổng độ dài 2 cạnh đáy và hình thang

Các dạng đặc biệt của hình thang.

 • hình thang vuông là một hình thang với một hình chữ nhật.

 • hình thang cân là hình thang có 2 góc bằng nhau kề một đáy.

 • đường thẳng song song Là hình thang có 2 cạnh đáy bằng nhau và 2 cạnh bên song song và bằng nhau.

 • hình chữ nhật là một hình thang vừa vuông vừa đều.

Tính chất hình thang.

– Thuộc tính góc

 • Hai góc kề một cạnh của hình thang có tổng bằng 180° (hai góc cùng phía của hai đường thẳng song song là hai cạnh đáy).
 • Trong hình thang cân, hai góc kề đáy bằng nhau.

– Tính năng cạnh

 • Nếu hai cạnh của hình thang bằng nhau thì hai cạnh đó song song và bằng nhau
 • Ngược lại, nếu hình thang có 2 cạnh đối song song thì chúng bằng nhau và 2 đáy cũng bằng nhau;
 • Trong hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau.

II. Công thức tính chu vi hình thang

chu vi hình thang được tính bằng cách cộng độ dài các cạnh của hình thang.

Công thức chung:

C = a + b + c + d

ở đó

 • C: chu vi hình thang
 • một, b Hai cạnh đáy của hình thang.
 • đĩa CD. Hai cạnh của một hình thang.

Mở rộng. Nếu biết chu vi của hình thang và độ dài của ba cạnh, chúng ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng của ba độ dài: a = C – (b + c + d).

hình thang vuông có cùng chu vi với một hình thang đều.

Công thức.

P = a + b + c + d

ở đó

 • C: chu vi hình thang
 • một, b Hai cạnh đáy của hình thang.
 • đĩa CD. Hai cạnh của một hình thang.

Chu vi của một hình thang đều tính bằng 2 lần độ dài cạnh rồi cộng với độ dài 2 cạnh đáy.

P = (2 đi) + b + c

ở đó

 • C: chu vi hình thang
 • Một: Cạnh bên hình thang.
 • b, c. Hai cạnh đáy của hình thang.

III. Dấu hiệu nhận dạng hình thang

– Hình thang có 5 dấu hiệu nhận biết như sau:

Tứ giác có 2 cạnh đối song song

+ Hình thang có một hình chữ nhật là hình thang vuông

+ Hình thang có 2 góc kề một đáy là hình thang cân

+ Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

Hình thang có + 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân

– Dấu hiệu nhận biết hình thang đều.

Hình thang có 2 góc kề với đáy bằng nhau.

Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau.

+ Hình thang có 2 trục đối xứng thì hai đáy trùng nhau.

Hình thang có 2 cạnh bằng nhau.

+ Hình thang nội tiếp hình thang.

IV. Một số bài tập tính chu vi hình thang

1. Bài tập tính chu vi Trabzon có lời giải

Câu 1. Tính chu vi hình thang đã cho:

a) đáy lớn = 12 cm; sàn trẻ em = 10 cm; cả hai cạnh lần lượt = 7 cm và 8 cm

b) Sàn lớn = 10,3 cm; sàn nhỏ = 7,8 cm; cả hai cạnh lần lượt = 4,5 dm và 6 dm.

c) Sàn lớn = 7 m, sàn nhỏ = 5 m; cả hai bên lần lượt = 3 m và 4 m

đ) đáy lớn = 8 cm; sàn nhỏ bằng 1/2 sàn lớn; cả hai cạnh lần lượt = 6 cm và 7 cm

Phần thưởng:

a) Chu vi hình thang là 12 + 10 + 7 + 8 = 37 (cm).

b) Chu vi hình thang là 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 (dm).

c) Chu vi hình thang là 7 + 5 + 3 + 4 = 19 (m).

d) Đáy của Hình Thang là: 8:2 = 4 (cm)

Chu vi hình thang 8 + 4 + 6 + 7 = 25 (cm)

Câu 2: Tính độ dài của một hình thang có hai cạnh bên bằng nhau biết chu vi hình thang là 68 cm, độ dài hai đáy lần lượt là 20 cm và 26 cm. Tìm độ dài cạnh hình thang

Phần thưởng:

Tổng độ dài hai cạnh của hình thang là 68 – 20 – 26 = 22 (cm)

Chiều dài cạnh hình thang: 22:2 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm

Câu 3: Tính chu vi hình thang có độ dài 2 đáy và 2 cạnh bên bằng nhau: 3cm, 6cm, 4cm, 5cm.

Phần thưởng:

Chu vi hình thang 3 + 6 + 4 + 5 = 18 (cm). Đáp số: 18cm

Câu 4: Một vườn táo hình thang có sàn lớn là 30 m, sàn bé bằng 1/2 sàn lớn. Chiều dài cạnh thứ nhất là 15 m, chiều dài cạnh thứ hai gấp 3 lần chiều dài cạnh thứ nhất. Tính chu vi khu vườn đó.

Phần thưởng:

Chiều dài đáy: 30:2 = 15 (m)

Chiều dài cạnh thứ hai: 15 x 3 = 45 (m)

Chu vi mảnh vườn đó là: P = a + b + c + d = 30 + 15 +15 + 45 = 105 (m)

Câu 5: Tính chu vi hình thang có độ dài 2 đáy và 2 cạnh bên lần lượt là 2cm, 5cm, 3cm, 2cm.

Phần thưởng:

Chu vi của hình thang là:

C = 2 + 5 + 3 + 2 = 12 cm

Đáp số: 12cm

Câu 6: Cho hình thang vuông ABCD có cạnh góc vuông là 10 cm, cạnh kia là 12 cm. Biết chu vi hình thang là 100 cm2, đáy lớn gấp đôi đáy bé. Tính độ dài các đáy của hình thang này.

Phần thưởng:

Chu vi hình thang vuông: P = 12 + 10 + 3 x (đáy nhỏ) = 100 cm

Vậy độ dài đáy nhỏ của hình thang là: (100 – 12-10)/3 = 26 cm.

Độ dài đáy lớn của hình thang là 26 x 2 = 52 cm

Trả lời: Chiều dài đáy hình thang nhỏ là 26 cm, chiều dài đáy lớn là 52 cm.

Câu 7: Tính chu vi của một hình thang biết đáy lớn là 14 cm, đáy nhỏ là 10 cm, hai cạnh bên lần lượt là 6 cm và 8 cm.

Phần thưởng:

Chu vi của hình thang là:

C = 14 + 10 + 6 + 8 = 38 cm

Đáp số: 38cm

Câu 8: Tìm chu vi hình thang biết đáy lớn là 26 cm, đáy bé bằng ½ cạnh lớn và hai cạnh bên có diện tích lần lượt là 22 cm và 24 cm.

Phần thưởng:

Đáy của hình thang là 26:2 = 13 cm

Chu vi hình thang là 26 + 13 + 22 + 24 = 85 cm

Câu 9: Tính chu vi của hình thang cân ABCD biết đáy lớn là 8 cm, đáy bé là 3 cm, cạnh bên là 5 cm.

Phần thưởng:

Chu vi hình thang cân ABCD là:

P = 8 + 3 + 2,5 = 21 (cm)

Đáp số: 21cm

Câu 10: Tìm chu vi của một hình thang cân biết một góc bằng 60°, hai đáy là 15 cm và 49 cm.

Phần thưởng:

Giả sử hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB và đáy lớn CD

góc ADC = 60°

Từ A kẻ đường thẳng đứng xuống DC cắt DC tại H

⇒ DH = (49 – 15)/2 = 17

Cos góc ADC = cos60 = DH/AD = 1/2

⇒AD = 34

⇒ Chu vi hình thang cân ABCD: 15 + 49 + 34 + 34 = 132 (cm)

2. Bài tập tính chu vi hình thang không có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Cho hình thang có hai đáy lần lượt là 6cm và 4cm. Độ dài cạnh bằng nửa tổng độ dài hai đáy. Tìm chu vi hình thang đó, biết rằng một hình thang có hai cạnh bên bằng nhau.

Câu 2: Tìm chu vi của các hình thang có độ dài đáy và đáy lần lượt là a và b.

a) a = 14cm; b = 6 cm

b) a = 23m; b = 12 m

c) a = 2,8m; b = 1,8m

Câu 3: Cho hình thang ABCD có AB = 4, BC = 6, CD = 5, DA = 3. Tìm chu vi hình thang ABCD.

Câu 4: Cho hình thang ABCD có AB = 2, BC = 3, CD = 6,5 và góc ADC = góc BCD. Tìm chu vi hình thang ABCD.

Câu 5: Tìm độ dài của hình thang có hai cạnh bên bằng nhau biết chu vi hình thang là 48 cm, độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 24 cm. Tìm độ dài cạnh hình thang

Câu 6: Tính chu vi hình thang cân ABCD có đáy là 10 cm, đáy là 6 cm, cạnh bên là 5 cm.

Câu 7: Tìm chu vi của một hình thang cân có một góc bằng 30° và các đáy là 13 cm và 42 cm.

Câu 8: Tính chu vi hình thang biết đáy lớn là 56 cm, đáy bé bằng ½ đáy lớn, biết diện tích hai cạnh bên lần lượt là 32 cm và 22 cm.

Câu 9: Tìm chu vi của một hình thang cân có một góc bằng 60° và các đáy là 7 cm và 15 cm.

Câu 10. Tính chu vi hình thang cân ABCD có đáy là 18 cm, đáy là 6 cm, cạnh bên là 5 cm.

Nó lên Công thức chu vi hình thang và cách tính chu vi hình thang đơn giản, nhanh chóng mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Chúng tôi hy vọng rằng với bài viết này, bạn có thể dễ dàng tính được chu vi của Hình thang. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
Chu vi hình thang cân bậc 4tính chu vi hình thangtính chu vi hình thang vuông

Tham Khảo Thêm:  99+ Hình Ảnh Avatar Đẹp Cho Con Trai, Hình Con Trai Ngầu, Pin On Anime

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Mẫu Nội Quy Nhà Trọ, Phòng Trọ

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Quyết định Số 72-QĐ/TW 2022 Về Biên Chế TW Giai đoạn 2022-2026

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *