Công thức Chu vi hình Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

Hình chữ nhật là hình học phổ biến nhất trong học tập và đời sống. Đây cũng là một trong những kiến ​​thức quan trọng của học sinh lớp 3 lớp 4. Vậy hình chữ nhật là gì và chu vi của nó được tính như thế nào?

Đội đến sớm ĐẢO NGƯỢC: Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn biết thế nào là hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình chữ nhật và cách sử dụng một cách chi tiết, dễ hiểu nhất qua bài viết dưới đây.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

I. Thế nào là hình chữ nhật? Chu vi của hình chữ nhật là gì?

hình chữ nhật Trong hình học Euclid, nó là một tứ giác có 4 hình chữ nhật. Như vậy, ta thấy hình chữ nhật là tứ giác lồi có 4 hình chữ nhật hoặc hình bình hành có 1 hình chữ nhật.

Chu vi của một hình chữ nhật là đường bao quanh toàn bộ diện tích hình chữ nhật đó. Theo quy ước toán học, chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình đó rồi nhân với 2. Đơn vị đo chu vi hình chữ nhật là cm, dm, m…

Các tính chất của hình chữ nhật.

  • Nó có tất cả các tính chất của hình thang chẵn và hình bình hành.
  • Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo. Tạo 4 hình tam giác đều cùng một lúc.
  • Nó được viết trong một hình tròn có tâm là tâm của hình.

II. Công thức tính chu vi của hình hình chữ nhật

Chu vi của một hình chữ nhật chiều dài cộng chiều rộng gấp 2 lần (cùng đơn vị đo).

Công thức: P = (a + b) x 2 .

Mở rộng. Biết tính chu vi để tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi trừ đi cạnh đã biết (P : 2).

ở đó

  • P: Chu vi của một hình chữ nhật
  • Một: Chiều dài của hình chữ nhật
  • b. Chiều rộng của hình chữ nhật

III. Công thức khai triển chu vi hình chữ nhật

Từ công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật trên ta suy ra được công thức tính chiều dài, chiều rộng khi biết diện tích, chu vi, 1 cạnh của hình chữ nhật đó.

Tính một cạnh của hình chữ nhật biết chu vi và độ dài của một cạnh

  • Khi biết chiều rộng: Chiều dài = Chu vi: 2 – chiều rộng
  • Khi biết chiều dài: Chiều rộng = Chu vi: 2 – chiều dài

Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật đó rồi chia cho 2, hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

IV. Một số bài tập tính chu vi hình chữ nhật

1. Bài tập về chu vi hình chữ nhật có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD biết chiều dài hình chữ nhật là 5 cm, chiều rộng là 2 cm.

Bài giải: Chu vi hình chữ nhật ABCD là (5 + 2) x 2 = 20 cm. Đáp số: 20cm

Câu hỏi 2: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng 10 cm, diện tích một nửa là 80 cm2. Tính chiều dài và chu vi hình chữ nhật ABCD.

Phần thưởng:

Chiều dài của hình chữ nhật: b = 80×2. 10 = 16 cm

Chu vi hình chữ nhật: P = (16+10) x 2 = 52 cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD biết AB = 10 cm, BC = 7 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Bài giải: Chu vi hình chữ nhật: P = (AB + BC) x 2 = (10 + 7) x 2 = 34. Đáp số: 34 cm.

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 48m2:, chiều dài: 16m. Hỏi chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Phần thưởng:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a, ta có: S = axb = ax 16

16 một = 48

một = 3 m

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là S = (axb) x 2 = (3 + 16) x 2 = 38 cm

Đáp số: 38cm

Câu 5: Hình chữ nhật MNPQ có tổng độ dài cạnh MN bằng 2 và độ dài MP là 30 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Giải pháp. Chu vi hình chữ nhật là P = 30 x 2 = 60 cm. Đáp số: 60cm

Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Giả sử chiều dài sân là 30 m. Hỏi chu vi sân là bao nhiêu mét?

Phần thưởng:

Chiều rộng của sân là 30. 3 = 10 mét

Chu vi sân phẳng: (30 + 10) x 2 = 80m

Đáp số: 80 m

Câu 7: Một hình chữ nhật có chiều dài là 20 cm, kém chiều dài là 5 cm. Hỏi chu vi của hình đó là bao nhiêu?

Phần thưởng:

Chiều rộng của bức tranh đó là 20 – 5 = 15 cm

Chu vi hình đó là (20 + 15) x 2 = 70cm

Đáp số: 70cm

Câu 8: Tính chu vi một khu đất hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15 m.

Phần thưởng:

Hiệu của các phần bằng nhau là 2 – 1 = 1 (phần)

Chi phí bộ phận: 15. 1 = 15 (m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật: 15 x 2 = 30 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật: 30 – 15 = 15 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp số: 90m.

Câu 9: Chu vi một khu đất hình chữ nhật là 196 m. Chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính độ dài hai cạnh của hình chữ nhật.

Phần thưởng:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 196 . 2 = 98 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật: (98 – 16). 2 = 41 (m)

Chiều dài thửa đất hình chữ nhật: 98 – 41 = 57 (m)

Trả lời: Dài: 57 m, rộng: 41 m

Câu 10: Hình chữ nhật MNEF có chu vi 54 cm. Nếu giảm chiều rộng 6 cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 96 cm2. Tính độ dài và chiều rộng của MNEF.

Phần thưởng:

Chu vi hình chữ nhật là: P = (a + b) x 2 = 54cm → a + b = 27cm

Nếu giảm chiều rộng đi 6 cm, giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 96 cm2, ta có:

S – 96 = ab – 96 = (a-6)b

→ ab – 96 = ab – 6b

→ b = 16 cm

Thay b vào công thức a + b = 27 → a = 11 cm.

Vậy chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật này lần lượt là 16 cm và 11 cm.

2. Bài tập Chu vi hình chữ nhật Không có lời giải

câu hỏi đầu tiên. Tính chu vi hình chữ nhật như sau:

a) chiều dài 8 cm, chiều rộng 6 cm.

b) chiều dài 18 cm, chiều rộng 16 cm.

c) chiều dài 35 cm, chiều rộng 26 cm.

d) chiều dài 5dm3cm, chiều rộng 3dm4cm.

Câu 2: Chiều dài hình chữ nhật là 60 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a) Tính chu vi hình chữ nhật.

(b) Chu vi gấp bao nhiêu lần chiều rộng?

Câu 3: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn xây hàng rào xung quanh khu vườn đó (có cửa, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Câu 4: Tìm diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 15 cm và chiều dài hơn chiều rộng là 15 cm.

Câu 5: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 50 m. Chiều dài là 70 m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật.

Câu 6: Chiều dài hình chữ nhật là 45 m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100 m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Câu 7: Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích hình chữ nhật đó bằng.

Câu 8: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi hình vuông có cạnh là 415 m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Câu 9: Chu vi hình chữ nhật là 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6 cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm.2:. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Câu 10. Chiều dài của bức tranh hình chữ nhật là 40 cm và kém chiều dài là 7 cm. Hỏi chu vi của hình đó là bao nhiêu?

Nó lên công thức chu vi hình chữ nhật và cách tính chu vi hình chữ nhật đơn giản 2023, nhanh chóng mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Hi vọng với bài viết này các bạn có thể tính chu vi hình chữ nhật một cách dễ dàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
tính chu vi hình chữ nhật lớp 4tính chu vi hình chữ nhật lớp 3Công thức tính chu vi hình chữ nhậtnửa chu vi hình chữ nhật

Tham Khảo Thêm:  Cách đăng Ký, đăng Nhập Tài Khoản Microsoft Teams Trên điện Thoại

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Nam Sinh Năm 1986 Hợp Với Tuổi Nào Nhất? Tuổi 86…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Tải Thông Tư 30/2015/TT-BYT Quy định Việc Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *