Cách cân bằng phương trình hóa học đơn giản & chính xác 2023

Cân bằng phương trình hóa học là một bước vô cùng quan trọng trong giải toán đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Vậy cân bằng phương trình hóa học để làm gì? Làm thế nào để cân bằng một phương trình hóa học?

Đây là đội ĐẢO NGƯỢC: Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn biết E=mc2 là gì, công thức và cách sử dụng nó một cách chi tiết và dễ hiểu nhất qua bài viết dưới đây.

Mục lục của bài viết [Ẩn]

I. Thế nào là cân bằng phương trình hóa học?

Trong một phản ứng hóa học: cân bằng hóa học được hiểu là trạng thái trong đó các chất phản ứng và sản phẩm không thay đổi theo thời gian. Do đó, không có thay đổi đáng chú ý trong các thuộc tính của hệ thống.

Tình trạng này thường xảy ra khi phản ứng thuận diễn ra với cùng tốc độ với phản ứng nghịch. Ngoài ra, tốc độ phản ứng của phản ứng thuận và nghịch thường khác không và bằng nhau. Ở trạng thái cân bằng động, nồng độ các chất phản ứng và sản phẩm không thay đổi.

II. Học cách cân bằng phương trình hóa học.

1. Cân bằng phương trình hóa học theo nguyên tử của nguyên tố

Đây là cách cân bằng PTH đầu tiên và đơn giản nhất mà bạn có thể dễ dàng thực hành. Nếu thành thạo, bạn chỉ cần nhìn là sẽ có câu trả lời. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn gán phương trình dưới dạng một nguyên tử riêng lẻ là H2:2:

Bước 2: Sau đó tiến hành biện luận số hiệu nguyên tử theo thành phần chất sản phẩm

Bước 3: Cuối cùng, viết đúng bản chất của các tài liệu liên quan

Ví dụ: Cân bằng phương trình hóa học sau.

2. Cân bằng phổ thông với đại số

Phương pháp cân bằng đại số là một phương pháp cân bằng được sử dụng cho các phương trình toán học phức tạp. Để cân bằng đại số, bạn làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định các hệ số ẩn.

Bước 2: Sau đó, bạn cân bằng và lập phương trình đại số dựa trên định luật bảo toàn khối lượng.

Bước 3: Sau đó chọn một giải pháp loại bỏ các ẩn số còn lại bằng cách giải hệ phương trình.

Ví dụ, cân bằng phương trình hóa học sau.

Bước 1: Bạn đã đặt các hệ số ẩn

Gọi a, b, c, d, e là các hệ số cần tìm.

+ Xét nguyên tử Cu: a = c (1)

+ Xét nguyên tử H có: b = 2e (2)

+ Xét nguyên tử N: b = 2c + d (3)

+ Xét nguyên tử O: 3b = 6c + d + e (4)

Bước 2: Sau đó, bạn cân bằng và lập phương trình đại số dựa trên định luật bảo toàn khối lượng.

Tham Khảo Thêm:  Cách Xoá Logo Faceu Khi Chụp ảnh Trên điện Thoại

Bước 3: Sau đó chọn 1 nghiệm bất kỳ, rồi khử các ẩn số còn lại bằng cách giải hệ phương trình.

Để ẩn b là một số nguyên, c phải chia hết cho 3. Thông thường bạn sẽ chọn cách giải sao cho hệ số trong phương trình hóa học là nhỏ nhất.

Chọn c=3, rồi tính: a=3, b=8, d=2, e=4.

3. Cân bằng THPT theo phương pháp chẵn-lẻ

Đó là một phương trình cân bằng Tổng số nguyên tử của nguyên tố bên trái bằng nguyên tử bên phải. Như vậy, nếu số nguyên tử của nguyên tố này là số chẵn ở vế trái thì tổng số nguyên tử của nguyên tố đó là số chẵn ở vế phải.

Ngược lại, nếu Số nguyên tử đơn giản ở vế trái là số lẻ sau đó Số nguyên tử đơn giản bên trái phải tăng gấp đôi. Sau đó ta tiếp tục cân bằng các hệ số còn lại.

4. Cân bằng với các yếu tố điển hình

Để có thể cân bằng PTTH theo cách này, bạn cần biết yếu tố đặc trưng là gì. Đặc điểm nhận dạng các yếu tố tiêu biểu:

  • Biểu diễn ít nhất trong phương trình phản ứng
  • Tham gia gián tiếp vào nhiều chất tham gia phản ứng
  • Số lượng nguyên tử không cân bằng

Một phương pháp cân bằng nguyên tố điển hình được thực hiện như sau.

Bước 1: Đầu tiên, bạn chọn một mặt hàng tiêu biểu dựa trên các đặc điểm trên

Bước 2: Sau đó bắt đầu cân đối yếu tố đặc trưng trước

Bước 3: Cuối cùng, hãy cân bằng các yếu tố còn lại và bạn đã sẵn sàng.

Ví dụ:

5. Cân bằng với yếu tố phổ biến nhất

Để cân bằng một phương trình cho nguyên tố chung nhất, trước tiên bạn bắt đầu cân bằng các hệ số của phân tử chứa nguyên tố chung nhất trong phản ứng, sau đó hoàn tất việc cân bằng các hệ số còn lại.

Ví dụ:

6. Sự cân bằng của trường trung học dựa trên phản ứng đốt cháy các hợp chất có chứa

Để cân bằng phương trình hóa học cho phản ứng đốt cháy hợp chất chứa oxi, bạn làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn cân nguyên tố C

Bước 2: Sau đó cân bằng nguyên tố H

Bước 3: Cuối cùng, số dư O = (tổng số nguyên tử O ở vế phải) – (số nguyên tử O trong hợp chất) -> Chia đôi và lấy tỉ lệ số phân tử O.2: (nếu hệ số lẻ thì nhân hệ số cả 2 vế với 2).

7. Một trường trung học cân bằng dựa trên phản ứng đốt cháy của vật liệu hữu cơ

Với phản ứng đốt cháy hiđrocacbon, cách cân bằng phương trình hóa học Nó được thực hiện trong 3 bước.

Bước 1: Đầu tiên bạn cân bằng nguyên tố H = (số nguyên tử hiđrocacbon H)/2. Nếu kết quả là số lẻ thì nhân đôi phân tử hiđrocacbon, ngược lại nếu là số chẵn thì giữ nguyên.

Bước 2: Khi đó tồn tại một trạng thái cân bằng cơ bản C

Bước 3: Cuối cùng, bạn cân bằng phần tử O là xong.

Ví dụ:

8. Một trường trung học cân bằng bình đẳng tác dụng của hóa trị

Phương pháp hóa trị hoạt động được sử dụng để cân bằng phương trình hóa học dựa trên hóa trị của các nguyên tố trong chất phản ứng và sản phẩm. Đây là phương pháp cơ bản nhất và cũng có thể dùng để cân bằng hầu hết các phương trình đơn giản. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định hóa trị của từng nguyên tố và nhóm nguyên tử.

Bước 2: Tiếp theo, tìm bội chung nhỏ nhất của các giá trị này.

Bước 3: Tiếp theo, tìm tỷ lệ thích hợp.

Bước 4: Cuối cùng thay vào phương trình hóa học là xong.

Ví dụ: Cân bằng phương trình hóa học sau.

9. Cân bằng phương trình hóa học dựa vào bản chất hóa học của phản ứng

Đây cũng là một dạng cân bằng nhanh mà bạn chỉ cần dựa vào bản chất hóa học của phản ứng.

Ví dụ:

10. Dãy cân bằng theo thứ tự kim loại – phi kim

Bạn có thể dễ dàng cân bằng phương trình hóa học theo thứ tự kim loại → phi kim → hiđro → oxi. Phương pháp này cũng rất dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao.

Ví dụ:

11. Một trường trung học cân bằng bình đẳng THĂNG BẰNG điện tử

Phương pháp cân bằng điện tử được tạo ra dựa trên nguyên lý. Tổng số electron mà chất khử nhường phải bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận và thường được dùng cho các phản ứng oxi hóa khử.

Hành động như sau.

Bước 1: Đầu tiên, bạn xác định sự thay đổi số oxi hóa.

Bước 2: Sau đó là cân bằng điện tử.

Bước 3: Cuối cùng, đặt các hệ số được tìm thấy trong phản ứng và tìm ra các hệ số còn lại.

Ví dụ: Cân bằng phương trình hóa học sau.

12. Cân bằng trường trung học bình đẳng cân bằng ion-electron

Bản chất PP cân bằng ion-electron Được dựa vào cân bằng khối lượng và cân bằng điện tích giữa các chất phản ứng. Đây là phương pháp cân bằng phương trình phổ biến nhất xảy ra trong môi trường axit, bazơ hoặc nước. Để cân bằng, bạn chỉ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn xác định nguyên tố thay đổi số oxi hóa của nó và viết nửa phản ứng oxi hóa khử.

Bước 2: Tiếp theo, cân bằng nửa phản ứng.

Bước 3: Sau đó nhân 2 phương trình với hệ số thích hợp để cân bằng electron.

Bước 4: Sau đó, bạn viết phương trình ion hoàn chỉnh bằng cách cộng hai nửa phản ứng.

Bước 5: Cuối cùng, phương trình cân bằng dựa trên các hệ số của phương trình ion.

Ví dụ: Phần còn lại của phương trình.

13. Một trường trung học cân bằng bình đẳng cân với một yếu tố phân số

Để cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp hệ số phân số, hãy làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn thay thế các hệ số trong phương trình sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở cả hai vế của phương trình là như nhau, bất kể phân số hay số nguyên.

Bước 2: Sau đó, bạn khai báo bằng cách nhân mẫu số chung với tất cả các thừa số và thế là xong.

Ví dụ: Hãy cân bằng phương trình sau.

III. Một số bài tập cân bằng phương trình hóa học

1. Bài tập cân bằng phương trình hóa học có lời giải

Hình thức 1. Cân bằng phương trình và cho biết số phân tử của các chất phản ứng sau

Chủ thể: Phương trình đã cho: HgO → Hg + O2:

Phần thưởng:

2HgO → 2Hg + O2:

Ta được tỉ số:

Số phân tử HgO. Số nguyên tử Hg. Số phân tử O2: = 2:2:1 (oxi phải ở dạng phân tử O.2:)

Mẫu 2. Cân bằng trung học cơ sở

Câu hỏi. Cân bằng các phương trình hóa học sau.

Mẫu 3: Cân bằng phương trình hóa học chứa ẩn

Cân bằng các phương trình hóa học sau.

2. Bài tập cân bằng phương trình hóa học vô nghiệm

Nó lên cân bằng phương trình hóa học mà nhóm INVERT của chúng tôi đã biên soạn. Hi vọng với bài viết này các bạn có thể cân bằng phương trình hóa học một cách dễ dàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc may mắn.

999+ Tài Khoản Chat GPT Miễn Phí, Acc OpenAI Free Đăng Nhập Thành Công 100%


thẻ:
cách cân bằng phương trình hóa học lớp 8Cách cân bằng phương trình hóa học đơn giản nhấtcách cân bằng phương trình hóa học lớp 9cách cân bằng phương trình hóa học lớp 11

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Tuyển Tập Tranh Tô Màu Đơn Giản, Top 24 Bức Tranh…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Thay đổi Cơ Quan Quản Lý Thuế TNCN

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *