Bản đăng Ký Người Phụ Thuộc 2023 Mới Nhất

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc là biểu mẫu được lập ra để kê khai thông tin người phụ thuộc để người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh. Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN. Mẫu Đăng ký người phụ thuộc muộn 2023 ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN 2023

1. Phụ thuộc là gì?

Người phụ thuộc (NPT) là người phụ thuộc mà người nộp thuế cá nhân chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.

Người phụ thuộc bao gồm:

– Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng chưa thành niên (đến 18 tuổi), con tàn tật, con tàn tật.

– Con đang học trung cấp, cao đẳng, đại học, dạy nghề ở Việt Nam hoặc nước ngoài, từ 18 tuổi trở lên, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp (thu nhập bình quân hàng tháng từ mọi nguồn thu nhập không quá 1.000.000 đồng).

– Vợ, chồng thuộc đối tượng nộp thuế nếu trong độ tuổi lao động, bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp (thu nhập bình quân tháng từ mọi nguồn thu nhập không quá 1000.000 đồng).

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ chồng, mẹ vợ, cha dượng, mẹ kế, người nhận nuôi và người nhận con nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng các điều kiện sau: tuổi, tàn tật, không tàn tật, còn khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp (thu nhập bình quân tháng không quá 1.000.000 đồng từ mọi nguồn thu nhập).

– Những người khác. không nơi nương tựa, người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, thuộc diện tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp (tính bình quân thu nhập tháng của năm trước). không vượt quá 1.000.000 đồng/năm. từ tất cả các nguồn thu nhập), bao gồm:

+ Anh, chị, em ruột của người nộp thuế

+ Ông, bà; ông bà; cô, dì, cậu, chú, bác của người nộp thuế

+ Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột;

+ Người phải trực tiếp giáo dục người khác theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN. Đăng ký người phụ thuộc năm 2023.

Dưới đây là Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN – Tờ khai đăng ký người phụ thuộc 2023 mới nhất và hiện hành. Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Vui long tham khảo thông tin đo.

Tham Khảo Thêm:  [Video] Hướng Dẫn Cách Tìm Bạn Bè Quanh đây Trên Facebook Siêu Thú Vị

Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN.  Đăng ký người phụ thuộc năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Ngày….tháng…năm…

[02] Lần đầu tiên: [03] ….Thêm vào: ….

[04] Họ và tên của người nộp thuế.………………………………………………………………

[06] Địa chỉ của cá nhân nhận Thông báo mã số thuế người phụ thuộc: ……………………………………………………………….

[07] Nơi đăng ký giảm người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ………………

[08] Mã số thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………….

STTT:

Họ và tên người phụ thuộc

Mã số thuế cho người phụ thuộc

Thông tin tài liệu của người phụ thuộc

Ngày sinh của người phụ thuộc

Quan hệ vớiuhtôi nộp thuế

Thời điểm bắt đầu giảm (Có thể)

kết thúc giảm (Có thể)

Loại tài liệu: CMND/CCCD/hộ chiếu/GKS (nếu không có MST NPT)

Số lượng giấy tờ

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Đầu tiên

2:

Tôi cam đoan nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Tên và họ: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số: …………

…, Nngày tháng năm……..

NGƯỜI CÓ THU NHẬP

(Chữ ký)có ghi rõ họ tên; tiêu đề và con dấu (n:nếu có)/ký điện tử)

3. Cách viết tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Có những tiêu chí khá khó hiểu trong tờ khai đăng ký người phụ thuộc, sau đây Hoatiu sẽ hướng dẫn cụ thể cách điền các tiêu chí vào tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

Viết tắt: phụ thuộc vào NPT; CMND – Chứng minh thư nhân dân, CCCD – Căn cước công dân; GKS- Giấy khai sinh.

mục tiêu [16]: Là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế thay đổi đối tượng trả thu nhập để tính khấu trừ thuế TNDN hoặc thay đổi đối tượng nộp thuế khi tính khấu trừ thuế TNDN thì chỉ tiêu: [16] kê khai là thời điểm bắt đầu tính khấu trừ NPT của đối tượng đó hoặc là thời điểm bắt đầu tính khấu trừ NPT của đối tượng nộp thuế đó. Trường hợp NNT đăng ký điều chỉnh giảm NPT do cộng dồn các năm trước sang năm hiện tại thì chỉ tiêu: [16] được kê khai là thời điểm bắt đầu tính khấu trừ NPT tương ứng với năm tính liền trước năm hiện tại.

mục tiêu [17]: Đã đến lúc giải ngân NPT kết thúc. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định thời điểm kết thúc tính giảm trừ thuế TNDN thì để trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm hoàn thành việc tính giảm trừ thuế TNDN (kể cả trường hợp đã kê khai hoặc để trống chỉ tiêu tính thuế TNDN). [17]), người nộp thuế kê khai bổ sung tờ khai đăng ký người phụ thuộc để cập nhật định mức [17] theo thời gian hoàn thành giảm trừ NPT thực tế.

4. Hồ sơ cấp dưỡng gia đình cho người phụ thuộc

– Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc Điều 9(g) Thông tư 111/2013/TT-BTC, Điều 9(1).

+ Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi thì phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc sinh sống, lập theo Mẫu số 07/XN-NPT-TNCN đính kèm Phụ lục II Thông tư này. thông tư này. thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập, cá nhân thì cá nhân nộp hồ sơ đăng ký giám hộ theo hướng dẫn tại mục III a điểm 3 Công văn 883. TCT-DNNCN 24/3/2022 cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp theo Phụ lục II Thông tư số 07/THĐK-NPT-TNCN kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

5. Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trực tuyến

Hiện nay, người dân muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có thể dễ dàng thực hiện thủ tục trực tuyến mà không cần đến văn phòng để yêu cầu cung cấp thông tin, nộp hồ sơ. Giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức nộp hồ sơ khi di chuyển đến các cơ quan chính quyền. Cách thức đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tuyến như sau:

– Đăng ký tại https://thuedientu.gdt.gov.vn;

– Cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký mã số thuế người phụ thuộc;

– Cá nhân phải có văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc, người phụ thuộc gồm bản sao CMND/CCCD hoặc Giấy khai sinh đối với người phụ thuộc hoặc bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người nước ngoài;

Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc trực tuyến trên trang thông tin điện tử của ngành thuế có thể thực hiện theo 2 cách sau:

  • Cách 1: Soạn hồ sơ đăng ký trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) và nộp lên website thuế điện tử;
  • Cách 2: Soạn và nộp hồ sơ trực tuyến trên website của ngành thuế.

6. Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Sau khi đăng ký người phụ thuộc thành công, để được tính giảm trừ gia cảnh thì cần kê khai chi tiết người phụ thuộc kèm theo tờ khai thuế cá nhân cuối cùng để tính giảm trừ gia cảnh. Dưới đây là Bảng kê chi tiết người giám hộ bảo dưỡng mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Xin vui lòng tham khảo

Ruột thừa:

DANH SÁCH: GIA GIẢM CHI TIẾT PHỤ THUỘC

(Đính kèm tờ khai thuế thu nhập cá nhân cuối cùng mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…

[02] Lần đầu tiên: [03] Thêm vào:….

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………

STTT:

Họ và tên người nộp thuế làm việc tại tổ chức trả thu nhập

MST của người nộp thuế làm việc tại tổ chức trả thu nhập

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh của người phụ thuộc

MST của người phụ thuộc

Loại tài liệu (CM NoND/CCCD/Hộ chiếu/GKS) người phụ thuộc

Số lượng giấy tờ

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian khấu trừ trong năm tính thuế

từ tháng

trong tháng

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Đầu tiên

2:

3:

(MST: mã số thuế, CMND: thẻ căn cước); CCCD: Căn cước công dân, GKS: Giấy khai sinh)

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về số liệu kê khai trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Tên và họ: ………………………………

Chứng chỉ hành nghề số:……………………

…, ngày tháng năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc:

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký)có ghi rõ họ tên; chức danh và đóng dấu (nếu có)/Chữ ký điện tử)

Ghi chú: Trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế phải khai thông tin định mức [12].

Trên đây là Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN. Cuối năm 2023 Đang chờ Ghi danh. Mời các bạn xem thêm ở phần Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong lĩnh vực hình thức Vui lòng.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho mình từ các liên kết bên dưới.

Related Posts

Quyết định 44/QĐ-BXD 2020 Suất Vốn đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp

Quyết định số 44/QĐ-BXD năm 2020 Quyết định 44/QĐ-BXD năm 2020 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp…

Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT

Tải về Công văn đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu 25/ĐK-TCT Tham Khảo Thêm:  Pha Màu Gì Ra Màu Nâu? Cách Pha Màu Nâu Chuẩn…

Báo Cáo Tình Hình Hoạt động đo đạc Bản đồ

Hướng Dẫn Dán Kính Cường Lực – Cách xử lý bụi và bọt khí khi dán kính… Cách loại bỏ bọt khí dưới miếng dán màn hình…

Tải Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Tải về Mẫu giấy ủy nhiệm thu nợ/Ủy quyền đòi nợ Tham Khảo Thêm:  Nghị định 04/2022/NĐ-CP Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực…

Mẫu Quyết định Thành Lập Đoàn (tổ) Kiểm Tra Tài Chính

Quyết định thành lập đoàn thanh tra tài chính Mẫu quyết định thành lập đoàn (đoàn) kiểm tra tài chính cấp ủy Mẫu quyết định thành lập…

Khi Nào đăng Ký Nguyện Vọng đại Học 2022

Hạn nộp hồ sơ nguyện vọng đại học là năm 2022 Hạn đăng ký dự thi đại học năm 2022 Hạn đăng ký xét tuyển đại học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *